2018. gada 19. marts
Vārda dienas: Jāzeps

DIENAS LOZUNGS

Sv. Jāzepa diena
Vai ne Tu esi mūsu Kungs Dievs?
(Jer 14:22)

Šāda paļāvība mums ir uz Viņu /Dieva Dēlu/: ja mēs ko lūdzam pēc Viņa gribas, Viņš uzklausa mūs.
(1Jņ 5:14)

2Sam 7:4–5a, 12–14a, 16; Rm 1:1–6; Mt 1:18–21

krāsa: balta

2Moz 4:10–31; 1Kor 14:1–19; Mk 9:30–41

lasīt vairāk >

Nodibinājums “LELB Diakonijas centrs” aicina darbā dienas centra VADĪTĀJU dienas centrā pilngadīgām personām “MĒS” Imantā, Rīgā

Prasības pretendentiem:
 • Pieredze un prasmes vadītāja darbā;
 • Atbilstoša augstākā izglītība un pieredze sociālajā darbā ar pilngadīgām personām;
 • Labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • Atsaucība un ieinteresētība organizācijas darbā, vēlme sniegt savu ieguldījumu un atbalstu kopīgo mērķu sasniegšanai;
 • Labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • Spēja uzņemties atbildību, prasme plānot un organizēt savu un komandas darbu;
 • Pieredze darbā ar senioriem un viņu ģimenes locekļiem tiks uzskatīta par priekšrocību.
Darba pienākumi:
 • Plānot un organizēt dienas centra darbu atbilstoši Pasūtītāja prasībām, LR normatīvajiem aktiem un iekšējiem organizācijas procesiem;
 • Veidot, vadīt un attīstīt dienas centra darbinieku komandu, sniegt nepieciešamo atbalstu pakļautībā esošajiem darbiniekiem dienas centrā,
 • Plānot dienas centra darbībai nepieciešamos resursus, nodrošināt dienas centra ikdienas procesu norisi plānotā finansējuma ietvaros;
 • Pārstāvēt dienas centru Rīgas domes Sociālajā dienestā un Labklājības departamentā, kā arī citās valsts un pašvaldības iestādēs pēc nepieciešamības;
 • Citu, ar dienas centra vadīšanu saistītu darbu veikšana.
Piedāvājam:
 • Stabilu atalgojumu, interesantu un atbildīgu darbu;
 • Iespēju mācīties un apgūt nepieciešamās zināšanas;
 • Iespēju piedalīties organizācijas īstenotajos projektos;
 • Atbalstošus un atsaucīgus darba kolēģus;
 • Mājīgus darba apstākļus un sociālās garantijas.

Savu CV un  motivācijas vēstuli sūtīt uz diakonija@diakonija.lv līdz 2018. gada 15. aprīlim.
Papildinformāciju iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 67466045 vai 29222604.
‍Mazirbes rekolekciju centra administratora palīga darba pienākumu apraksts


Galvenie darba uzdevumi un pienākumi:

 • Centra lietošanā paredzēto telpu un apkārtnes uzturēšana kārtībā, atbilstoši centra pārvaldnieka dotajām prioritātēm.
 • Viesu mājiņu un muižas ēkas telpu uzkopšana, atbilstoši viesu plūsmai un telpu noslodzei.
 • Dalība ikdienas saimnieciskajos un citos darbos.
 • Rekolekciju centra administratora aizvietošana viņa prombūtnes laikā, saskaņojot ar viņu darba prioritātes un veicamos darbus.
 • Dalība centra ikdienas pasākumos.
 • Citi pienākumi centra administratora uzdevumā.
Darba pieredze:
 • Pieredze līdzīga darba veikšanā
Prasmes un iemaņas:
 • Labas komunikācijas spējas.
Personības īpašības:
 • Augsta atbildības sajūta.
 • Organizēšanas dotības.
 • Konstruktīva domāšana.
 • Labas sava darba laika plānošanas prasmes.
Piedāvājam:
 • Sadzīves apstākļi un dzīves vietas nodrošināšana tiks pārrunāta pārrunu laikā. Iespējams pieteikties ģimenei uz abām vakancēm.

Pieteikuma vēstuli un CV ar profesionālās pieredzes aprakstu lūdzu sūtīt uz adresi Rīga, Mazā pils iela 4, LV1050, vai uz e-pasta adresi: lelb@lelb.lv ar norādi
 "Konkursam uz Mazirbes rekolekciju centra administratora palīga amatu" līdz 2018. gada 10.aprīlim.


Mazirbes rekolekciju centra saimnieka darba pienākumu apraksts

Galvenie darba uzdevumi un pienākumi:
 • Ziemas sezonā nodrošināt regulāru sniega tīrīšanu ēku pagalmos.
 • Vasara sezonā veikt krūmu kopšanas un zāles pļaušanas darbus
 • Nodrošināt semināru ēkas apkurināšanu.
 • Uzraudzīt muižas ēku un viesu namiņus.
 • Organizēt muižas ēkas, viesu namiņos atrodošos inženiertīklu avāriju lokalizāciju, tehnisko avāriju   gadījumā jebkurā diennakts laikā ierasties objektos un vadīt avāriju cēloņu likvidēšanu, glābšanas un remonta darbus.
 • Nodrošināt komunālo pakalpojumu sniedzēju uzlikto dokumentāro un tehnisko prasību izpildi (t.sk. pakalpojumu uzskaiti un kontroli).
 • Nepieciešamības gadījumā veikt efektīvu materiālu sagādi būvniecības un īpašumu apsaimniekošanas vajadzībām.
 • 11. Nodrošināt visu tehnisko ierīču darbību, pareizu un pilnvērtīgu ekspluatāciju.
 • Citi pienākumi centra vadītāja uzdevumā.
Darba pieredze:
 • Pieredze līdzīga darba veikšanā
 • Prasmes un iemaņas:
 • Labas komunikācijas spējas.
 • Labas vadīšanas, organizēšanas un koordinēšanas prasmes.
Personības īpašības:
 • Augsta atbildības sajūta.
 • Organizēšanas dotības.
 • Konstruktīva domāšana.
 • Labas sava darba laika plānošanas prasmes.’
Piedāvājam:
 • Sadzīves apstākļi un dzīves vietas nodrošināšana tiks pārrunāta pārrunu laikā. Iespējams pieteikties ģimenei uz abām vakancēm.

Pieteikuma vēstuli un CV ar profesionālās pieredzes aprakstu lūdzu sūtīt uz adresi Rīga, Mazā pils iela 4, LV1050, vai uz e-pasta adresi: lelb@lelb.lv ar norādi
 "Konkursam uz Mazirbes rekolekciju centra saimnieka amatu" līdz 2018. gada 10.aprīlim
‍Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds aicina darbā
Nodibinājuma izpilddirektoru (uz laiku 2 gadi).


Darba pienākumi:
 • Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda vadīšana un darbības pārraudzīšana.
 • Fonda lietvedības nodrošināšana.
 • Fonda Padomes un Valdes sēžu sagatavošana un sasaukšana.
 • Regulāri sniegt nepieciešamās atskaites un informāciju Fonda Valdei un Padomei.
 • Pildīt citus pienākumus projektu vadībā un līdzekļu piesaistē Fonda Padomes un Valdes uzdevumā.
 • Projektu izstrāde (ES fondu, valsts, pašvaldības budžetu finansētajiem projektiem, privāto fondu projektiem Latvijā un ārvalstīs) un citu līdzekļu (ziedojumu) piesaiste atjaunošanas fonda darbības nodrošināšanai un katedrāles atjaunošanas darbiem.
 • Projektu realizācijas koordinēšana atbilstoši projekta realizācijas plānam.
 • Projekta pārskatu un atskaišu sagatavošana atbilstoši projektu finansēšanas prasībām.
 • Fonda publisko pasākumu organizēšana, koordinēšana, iesaistot fonda atbalstītājus un sadarbības partnerus.
 • Publisko paziņojumu sagatavošana un izplatīšana masu saziņas līdzekļos – preses relīžu sagatavošana, informācijas ievietošana Fonda mājas lapā un sociālajos tīklos.
Darba pieredze:
 • Izglītība, pieredze vai labas prasmes projektu vadības vai koordinēšanas, sabiedrisko attiecību vai vispārējās vadības jomās.
 • Pieredze darbā saziņai angļu vai vācu valodā.

Prasmes un iemaņas:
 • Labas komunikācijas spējas.
 • Latviešu un angļu vai vācu valodas zināšanas saziņas līmenī.
 • Iemaņas darbā ar datoru lietotāja līmenī (Microsoft Office), lietot internetu.
 • Labas vadīšanas, organizēšanas un koordinēšanas prasmes.
 • Spēja strādāt patstāvīgi, konsultējoties ar Fonda Padomi un Valdi.
Personības īpašības:
 • Augsta atbildības sajūta.
 • Organizēšanas dotības.
 • Stresa noturība.
 • Konstruktīva domāšana.
 • Spēja neatlaidīgi virzīties uz nosprausto mērķi.
 • Labas sava darba laika plānošanas prasmes.
 • Vēlama pieredze LELB draudzes locekļa statusā un izpratne par Baznīcas organizatorisko struktūru un draudžu darba organizāciju.

Pieteikuma vēstuli un CV ar profesionālās pieredzes aprakstu lūdzu sūtīt uz adresi:
Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds,
Liepājā, Lielā ielā 9, LV-3401, vai uz e-pasta adresi: trisvienibasfonds@inbox.lv
ar norādi - “Konkursam uz Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda izpilddirektora amatu" līdz 2018. gada 15. martam.

Plašāka informācija par Fondu: trisvienibasfonds.lelb.lv


© 2012 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »