2024. gada 19. maijs
Vārda dienas: Lita, Sibilla, Teika

DIENAS LOZUNGS

Vasarsvētki – Svētā Gara svētki
Ne ar spēku un ne ar varu, bet ar Manu Garu! — saka Pulku Kungs.
Zah 4:6b

Jl 3:1–5a; Apd 2:1–18; Jņ 14:23–31a
Ps 104:24–34, 35b; Ech 37:1–14 vai Apd 2:1–21; Rm 8:22–27 vai Apd 2:1–21; Jņ 15:26–27, 16:4b–15

Krāsa: sarkana

Lai rit kā ūdeņi tiesa un taisnība kā mūžīgs strauts!
Am 5:24

Bet, kad nāks viņš – Patiesības Gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā; jo viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs, un pasludinās jums visu, kas nāks.
Jņ 16:13

5 Moz 16:9–12
Apd 4:18–33
Jņ 4:19–26

lasīt vairāk >

LELB Kapelānu dienests


Kapelānu dienests ir baznīcas kalpošanas veids garīgās aprūpes jomā ārpus draudzes.

Kapelāni ir LELB garīgie darbinieki, kas kā speciālisti strādā ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījumu vietās, armijas daļās un starptautiskajā lidostā „Rīga”. Kapelānu palīdzību var saņemt ikviens, neatkarīgi no piederības vai nepiederības kādai Baznīcai vai reliģijai, tautībai, dzimumam, sociālajam stāvoklim utt. Kapelāni darbojas saskaņā ar LR likumiem, LELB kapelānu nolikumu, darba līgumu, amata aprakstiem u.c. saistošiem dokumentiem.

Kalpošanas pamatā ir skatījums uz cilvēku kā Dieva radības augstāko vērtību un Kristus beznosacījuma mīlestību, atbrīvojot cilvēci no visa, kas traucē dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un saņemt mūžīgo dzīvību.

Kapelānu darbs ir cēla kalpošana cilvēkam viņa veselumā, t.i. miesai, dvēselei un garam. Kapelānu kalpošana sasaucas ar Bībelē teiktajiem Kristus vārdiem Mateja ev. 24. nodaļā:

„Tad Ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku: nāciet šurp, jūs Mana Tēva svētītie, iemantojiet Valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo Es biju izsalcis un jūs esat Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis un jūs esat Mani dzirdinājuši; Es biju svešinieks un jūs esat Mani uzņēmuši. Es biju pliks un jūs esat Mani apģērbuši; Es biju slims un jūs esat Mani apmeklējuši; Es biju cietumā un jūs esat nākuši pie Manis.
Tad taisnie atbildēs Viņam un sacīs: Kungs, kad mēs esam Tevi redzējuši izsalkušu un Tevi paēdinājuši? Vai izslāpušu un Tevi dzirdinājuši? Kad mēs esam Tevi redzējuši kā svešinieku un Tevi uzņēmuši? Vai pliku un Tevi apģērbuši? Kad mēs esam Tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie Tevis?
Tad Ķēniņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši."

LELB kapelānu dienesta koordinatora vieta vakanta

LELB KAPELĀNI
Mācītājs Uģis Brūklene
NBS kapelāns
Tālr.29116662
ugis.bruklene[at]lelb.lv

Mācītājs Normunds Celmiņš
NBS komandiera biroja vecākais kapelāns, majors
Tālr. 29437028
normunds.celmins[at]gmail.com

Mācītājs Atis Grīnbergs
Liepājas cietuma kapelāns
Tālr. 26577467
atis.grinbergs[at]ievp.gov.lv

Evaņģēlists Juris Jeršovs
Cēsu AIeN kapelāns
jurisjersovs[at]inbox.lv

Evaņģēliste Milda Klampe
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Kapelānu dienesta kapelāne
“Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”
Tālr. 29372788
milda_klampe[at]inbox.lv

Inta Morica
Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas kapelāne
Tālr. 29334996
intamorica[at]inbox.lv

Rita Otomere (LĀPPOS sertifikāts*)
Austrumu slimnīca
klīnika “Gaiļezers” Kapelānu dienesta kapelāne
Tālr. 26817391
rita.otomere[at]inbox.lv

Gita Ozola (LĀPPOS sertifikāts*)
P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Garīgās aprūpes un sociālā darba dienesta kapelāne
Tālr. 67059645
gita.ozola7[at]inbox.lv

Mācītājs Linards Rozentāls (LĀPPOS sertifikāts*)
Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas Vecāku mājas kapelāns
Tālr. 67601564, 29220416
linards.rozentals[at]luteradraudze.lv

Evaņģēlists Oskars Svilāns
Olaines Cietuma Atkarīgo centra kapelāns
Tālr. 27406913
oskarss[at]hotmail.com

Evaņģēliste Kristīne Vanaga (LĀPPOS sertifikāts*)
Austrumu slimnīca
Valsts aģentūras “Latvijas Infektoloģijas centrs” kapelāne
Tālr. 26563337
kristine.vanaga[at]aslimnica.lv

* LĀPPOS sertifikāts – Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības izsniegts sertifikāts, kas apliecina, ka cilvēks ir tiesīgs praktizēt kā ārstniecības atbalsta persona  - profesionāls veselības aprūpes kapelāns. (MK Noteikumi nr. 193)
 
Pierakstīties ziņām e-pastā
Iesūtīt ziņas redaktoram
 

© 2024 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »