2022. gada 28. septembris
Vārda dienas: Sergejs, Svetlana, Lana

LELB Kapelānu dienests


Kapelānu dienests ir baznīcas kalpošanas veids garīgās aprūpes jomā ārpus draudzes.

Kapelāni ir LELB garīgie darbinieki, kas kā speciālisti strādā ārstniecības un sociālās aprūpes iestādēs, ieslodzījumu vietās, armijas daļās un starptautiskajā lidostā „Rīga”. Kapelānu palīdzību var saņemt ikviens, neatkarīgi no piederības vai nepiederības kādai Baznīcai vai reliģijai, tautībai, dzimumam, sociālajam stāvoklim utt. Kapelāni darbojas saskaņā ar LR likumiem, LELB kapelānu nolikumu, darba līgumu, amata aprakstiem u.c. saistošiem dokumentiem.

Kalpošanas pamatā ir skatījums uz cilvēku kā Dieva radības augstāko vērtību un Kristus beznosacījuma mīlestību, atbrīvojot cilvēci no visa, kas traucē dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un saņemt mūžīgo dzīvību.

Kapelānu darbs ir cēla kalpošana cilvēkam viņa veselumā, t.i. miesai, dvēselei un garam. Kapelānu kalpošana sasaucas ar Bībelē teiktajiem Kristus vārdiem Mateja ev. 24. nodaļā:

„Tad Ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku: nāciet šurp, jūs Mana Tēva svētītie, iemantojiet Valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo Es biju izsalcis un jūs esat Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis un jūs esat Mani dzirdinājuši; Es biju svešinieks un jūs esat Mani uzņēmuši. Es biju pliks un jūs esat Mani apģērbuši; Es biju slims un jūs esat Mani apmeklējuši; Es biju cietumā un jūs esat nākuši pie Manis.
Tad taisnie atbildēs Viņam un sacīs: Kungs, kad mēs esam Tevi redzējuši izsalkušu un Tevi paēdinājuši? Vai izslāpušu un Tevi dzirdinājuši? Kad mēs esam Tevi redzējuši kā svešinieku un Tevi uzņēmuši? Vai pliku un Tevi apģērbuši? Kad mēs esam Tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie Tevis?
Tad Ķēniņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši."

LELB kapelānu dienesta koordinatore:
Dana Kalniņa-Zaķe, tālr.  29714515 ; e-pasts: dana.kalnina[at]gmail.com

LELB Kapelānu saraksts

 
Pierakstīties ziņām e-pastā
Iesūtīt ziņas redaktoram
 

© 2022 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »