2017. gada 16. decembris
Vārda dienas: Alvīne

DIENAS LOZUNGS

Vai! Tiem, kas iecerējuši nekrietnību, jo viņi to spēj!
(Mih 2:1)

Viņus /mācekļus/ pieaicinājis, Jēzus tiem sacīja: “Jūs zināt, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur, tās apspiež, un viņu varenie ir varmācīgi pret tām. Bet tā lai nav starp jums. Kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu kalps.”
(Mk 10:42–43)

Hag 2:1–19; Atkl 3:1–6; Mt 24:1–14

lasīt vairāk >

Aptauja

Vai Alfa kurss nes augļus jūsu draudzē?
jā, pēc Alfa kursa draudzei pievienojas jauni kristieši
Alfa kursā dalībnieku netrūkst, bet augļus neredzam
Alfa kurss palīdzēja mums pašiem garīgi augt, tas ir galvenais
Alfa kurss nenesa augļus, tāpēc to vairs nerīkojam
mūsu draudzē nekad nav noticis Alfa kurss
Atbildēt     Rezultāti 

Izglītības nozare

LELB Izglītības nozare ir atbildīga par vispārējas stratēģijas izveidošanu, kas atbilstu Baznīcas un draudžu vajadzībai pēc piemērotām izglītības programmām. Nozare koordinē un veicina Baznīcas darbinieku izglītību: mācītāju, skolotāju, baznīcas mūziķu, diakonijas darbinieku un citu darbinieku teoloģisko izglītību un apmācību. Lutera Akadēmija, Saldus Sv.Gregora kristīgās kalpošanas skola un tālākizglītības kursi prāvestu iecirkņos ir Izglītības nozares pārziņā.

LELB izglītības darbu var iedalīt piecos izglītības līmeņos:

1. Katram LELB loceklim nepieciešamais izglītības pamatlīmenis (iesvētes kursi, pēc kuriem notiek uzņemšana Baznīcā);

2. LELB draudžu darbinieku apmācība (kursi draudzēs vai prāvestu iecirkņos);

3. Neordinētajiem LELB garīgajiem darbiniekiem – evaņģēlistiem, baznīcas mūziķiem, diakonijas darbiniekiem un Svētdienas skolu skolotājiem (dažādi izglītības projekti, neklātienes kursi vai Baznīcas institūciju piedāvātie kursi);

4. Ordinētiem garīgiem darbiniekiem, kapelāniem un tiem evaņģēlistiem, kas kalpo draudzēs ar sludināšanu un sakramentu izdalīšanu;

5. To personu izglītošanai, kas māca un apmāca mācītājus un skolotājus – bīskapiem, prāvestiem un Lutera Akadēmijas personālam.

Baznīcas Izglītības nozares mērķis
ir realizēt tādu izglītības stratēģiju, kurā būtu sabalansētas draudžu reālās vajadzības ar Baznīcas piedāvātajām izglītības programmām, īpaši pievēršot uzmanību garīdznieku sagatavošanai un tālākizglītībai.

Lai palīdzētu mācītājiem īstenot viņu parakstītā ordinācijas solījuma 4 punktu: "Solos... patstāvīgi rūpēties par savas izglītības turpināšanu, gan personīgās studijās, gan piedaloties Baznīcas rīkotajos pasākumos", ir izstrādāts arī mācītāju tālākizglītības nolikums. Katru mācību gadu tiek sastādīts un piedāvāts lekciju, kursu un semināru plāns. 

No 2004. līdz 2009. gadam LELB Izglītības darbu vadīja un organizēja LELB Izglītības komisija. Kopš 2010. gada februāra Izglītības nozari baznīcā vada LELB Garīgā personāla un draudžu lietu daļa.


 

© 2012 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »