2024. gada 17. jūlijs
Vārda dienas: Aleksis, Aleksejs

Izglītības nozare

  • LELB Izglītības nozare ir atbildīga par izglītības vispārējas stratēģijas izveidošanu, kas atbilstu LELB attīstības un darbības virzienu stratēģijai, Baznīcas un draudžu vajadzībām.
  • Nozare sagatavo piemērotas izglītības programmas, ko apstiprina LELB Kapituls.
  • Nozare koordinē un veicina Baznīcas un draudžu darbinieku teoloģisko izglītību un apmācību. Izglītības nozares pārziņā ir Lutera Akadēmija, Svēta Gregora Kristīgās misijas centrs, izglītības un tālākizglītības piedāvājumi.
  • Nozare atbalsta LELB līdzdalību vispārējā kristīgā izglītošanā Latvijā.
LELB izglītības darbu var iedalīt piecos izglītības līmeņos:
  • 1. Katram LELB loceklim nepieciešamais izglītības pamatlīmenis (iesvētes kursi, pēc kuriem notiek uzņemšana Baznīcā);
  • 2. LELB draudžu darbinieku apmācība (kursi draudzēs vai prāvestu iecirkņos);
  • 3. Neordinētie LELB garīgie darbinieki– evaņģēlisti, baznīcas mūziķi, diakonijas darbinieki un Svētdienas skolu skolotāji (dažādi izglītības projekti, neklātienes kursi vai Baznīcas institūciju piedāvātie kursi);
  • 4. Ordinētie garīgie darbinieki, kapelāni un tie evaņģēlisti, kas kalpo draudzēs ar sludināšanu un sakramentu izdalīšanu;
  • 5. To personu izglītošana, kas māca un apmāca mācītājus un skolotājus – bīskapi, prāvesti un Lutera Akadēmijas personāls.
Baznīcas Izglītības nozares mērķis ir realizēt tādu izglītības stratēģiju, kurā būtu sabalansētas draudžu reālās vajadzības ar Baznīcas piedāvātajām izglītības programmām, īpaši pievēršot uzmanību garīdznieku sagatavošanai un tālākizglītībai.

2004.-2009.g. LELB Izglītības darbu vadīja un organizēja LELB Izglītības komisija. No 2010.g.februāra līdz 2015.gada sākumam Izglītības nozari baznīcā vadīja LELB Garīgā personāla un draudžu lietu daļa. 2015.gada 24.februārī Kapituls par Izglītības nozares vadītāju ievēlēja prāvestu Hansu Jensonu.

Izglītības nozares komisijas sastāvs: bīskaps Hanss Martins Jensons, Helēna Andersone, palīgbīskaps Uldis Gailītis, palīgbīskaps Rinalds Grants, Iveta Kalme, Sigita Dišlere, Vilis Kolms, /apstiprināta 24.02.2016./

Izglītības nozares vadītājs: Ld palīgbīskaps Uldis Gailītis
E-pasts: uldis_gailitis[at]inbox.lv
 
Pierakstīties ziņām e-pastā
Iesūtīt ziņas redaktoram
 

© 2024 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »