2019. gada 21. janvāris
Vārda dienas: Agnese, Agnija, Agne

Uzcel baznīcu!

Jaunu LELB dievnamu būvniecība Latvijā

Latvijā ir gandrīz 300 luterāņu draudzes, taču vairākas no tām ir bez saviem dievnamiem. Daudzi dievnami ir sagrauti kara un okupācijas laikā, un ne visus pēc valsts neatkarības atgūšanas ir bijis iespējams atjaunot. Vairākas draudzes ir izveidojušās jaunās apdzīvotās vietās, kur baznīcas nekad agrāk nav bijis. Šobrīd piecās vietās Latvijā tiek celtas jaunas baznīcas, un draudzes sava sapņa īstenošanai meklē ziedotāju atbalstu.Baznīca Apē

Vieta: Apes pilsēta un Apes pagasts - atrodas Latvijas ziemeļaustrumu malā pie Igaunijas robežas. Apes pilsēta ir viena no mazākajām Latvijā, te dzīvo apmēram 2 tūkstoši iedzīvotāju. Apes pilsēta izveidojusies uz muižas zemes, ko Livonijas ordeņa mestrs Zigfrīds Landers fon Španheims 1420. gadā izlēņoja G.G. Hopem (no viņa uzvārda cēlies muižas un miesta nosaukums - Ope). Vienīgā pilsēta Latvijā, kurā nav baznīcas. Vieta, kura veidojas par novada centru un ir svarīga misijas darbam.
Draudze: Evaņģēliski luteriskā draudze Apē dibināta 1994. gadā, dievkalpojumi notiek Igauņu biedrības namā. 2010. gadā draudzē ir 82 cilvēki, aktīvi darbojas svētdienas skola. Katru gadu vasarā notiek draudzes un svētdienas skolas pasākums "Teici to Kungu, mana dvēsele!".
Izmaksas: Lai varētu dievnamu nodot ekspluatācijā draudzei nepieciešami 17 000 EUR. Lai pilnībā pabeigtu dievnama būvniecību, draudzei nepieciešami 151 000 EUR.
Kontakti: Draudzes priekšniece Lauma Palkavniece, tālr.  + 371 26328595. Adrese: Apes ev. lut. draudze Skolas iela 4, Ape, LV – 4337, Latvija, tālr. +371 643 55151. Ziedojumu konts: Apes ev. lut. draudze, reģ. Nr. 90000159547, banka: GE Money Bank,  konts nr. LV45BATR0051J01452200.


Baznīca Ķegumā

Vieta: Ķegums ir jauna Latvijas pilsēta, kas kā apdzīvota vieta sāka attīstīties 1936.gadā, kad tur sākās HES celtniecība. Šobrīd Ķeguma pilsētā dzīvo 2 500 iedzīvotāji, bet novadā kopumā 6 300 iedzīvotāji. Tomēr, ņemot vērā nelielo attālumu no Rīgas (45km), kā arī atrašanos pie valsts nozīmes transporta autoceļiem, Ķegums turpina strauji attīstīties, pieaugot arī iedzīvotāju skaitam.
Draudze: 1990. gadā Ķegumā tika dibināta evaņģēliski luteriskā draudze. 2010. gadā ir 39 draudzes locekļi, bet dievkalpojumi tiek noturēti Tautas namā, jo draudzei nav savu telpas. Ņemot vērā, ka Ķegumā nekad nav bijis nevienas konfesijas dievnams, tas ir ļoti aktuāli. Dievnama uzcelšana ievērojami palielinās draudzes aktivitāšu iespējas Ķegumā un novadā. 2005. gadā draudze uzsāka dievnama celtniecību, lai izveidotu patstāvīgu pulcēšanās vietu un garīgu centru Ķegumā.
Izmaksas: Šobrīd dievnamam ir jau uzcelti mūri, uzlikts jumts, ielikti logi un durvis, bet pagaidām to lietot vēl nevar. Lai pilnībā pabeigtu dievnama būvniecību, draudzei nepieciešami 130 000 EUR.
Kontakti: Draudzes priekšnieks Gunārs Trencis, tālr.  + 371 65038645; + 371 29334171. Adrese: Ķeguma ev. lut. draudze Ķeguma prospekts 4, Ķegums, LV 5020, Latvija. Ziedojumu konts: Ķeguma ev. lut. draudze, reģ.  nr. 90000238620, Hipotēku banka, konts nr. LV39LHZB5000133219001.


Baznīca Salaspilī

Vieta: Salaspils novads atrodas Latvijas centrālajā daļā, Rīgas rajonā, Daugavas labajā krastā. Salaspils atrodas 18 km attālumā no Rīgas. 2006.gada beigās Salaspilī dzīvoja 21 118 iedzīvotāji. Salaspils novada kopējais iedzīvotāju skaits 2008.gadā nu jau ir 22 231 cilvēks. Pirmā baznīca Salaspilī uzcelta vēl 1186.gadā. 1894.gadā jaunuzbūvēto baznīcas ēku iznīcināja Pirmais pasaules karš. Tika uzcelta jauna baznīca, kas cieta Otrajā pasaules karā, tomēr saglabājās. Padomju laikā baznīcu pamazām izlaupīja, un sākoties Rīgas HES celtniecībai, baznīcā ierīkoja mehāniskās darbnīcas. 1973.gadā dievnams, kas atradās HES būvlaukuma teritorijā, tika uzspridzināts. Pašlaik uz salas ūdenskrātuvē saglabājies vienīgi XIV gadsimta altārdaļas mūris.

Draudze:
1991.gada aprīlī oficiāli tika atjaunota Salaspils evaņģēliski luteriskā draudze. Dievkalpojumi notiek pilsētas Domes ēkas pirmā stāva zālē. 2010. gadā ir 77 draudzes locekļi. Salaspils evaņģēliski luteriskās draudzes jaunceļamās baznīcas pamatakmens iesvētīts 2008.gada 7.septembrī, Spāru svētki svinēti 2010.gada 27.martā.

„Uzcel gaismu!” ir projekta nosaukums, kas gādā un rūpējās, lai Salaspils atkal ieraudzītu luterāņu baznīcu. Lai pienāktu brīdis, kas apliecina cilvēka ceļa sākumu pie Dieva. Lai pilsētā būtu vieta, kas runā par būtisko. Uzcelt gaismu, nozīmē piedalīties pie vērtības, kas sevī nes mūžības raksturu. Uzcelt baznīcu, kas staro, kas rāda ceļu. Iepriekšējā luterāņu, Sv.Jura baznīca, vēsturē ir piedzīvojusi brīžus kad no drupām to atjaunoja pati draudze ar nesavtīgu un atsaucīgu cilvēku ziedojumiem un palīdzību. Vēsture atkārtojās, tikai šoreiz, ceļot baznīcu no jauna. Mums kopīgiem spēkiem tas ir jāpaveic – jāuzceļ gaisma. Darbs jau ir iesākts, ir tikai jāpabeidz. Tā patiešām būs vieta, kas staros ikvienā, kurš pārkāps baznīcas slieksni, lai meklētu Dievu, patvērumu un mieru. 

Izmaksas: Šodien dievnams vēl gaida celtniecības darbu pabeigšanu, pie kā draudze cītīgi strādā. Lai pilnībā pabeigtu dievnama būvniecību, draudzei nepieciešami 40 000 LVL.  

Kontakti:  Draudzes mācītājs Jānis Cepurītis: tālr.+371 26118701 
                   e-pasts: draudzeskanceleja@gmail.com
                   adrese pasta korespondencei: Salaspils ev.-lut. draudze, Vītolu iela 4-12,
                   Salaspils, LV-2169. 
Ziedojumu konts: Salaspils ev. lut. draudze
                                Reģ. Nr.90000866475
                                Juridiskā adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169
                                AS "DNB banka", konta Nr. LV48RIKO0002010405430
                                (ar norādi projektam "Uzcel gaismu!")


Baznīca Ērgļos

Vieta: Ērgļi ir apdzīvota vieta Vidzemē, Ērgļu novada un pagasta administratīvais centrs. Kopš 14.g.s. Ērgļi bija plaša draudzes novada centrs ar baznīcu, kura tika vairakkārt atjaunota un celta no jauna pēc dažādo karu postījumiem. Kopš 1540. gada dievnamu kopa un atjaunoja Ērgļu evaņģēliski luteriskā draudze. Diemžēl otrā Pasaules kara laika apšaudēs cietusī baznīcas ēka vairs netika atjaunota, jo Padomju vara izmantojot dievnama mūrus, baznīcas vietā uzbūvēja Ērgļu rajona komunistiskās partijas namu - šobrīd tā ir Ērgļu novada padomes un sākumskolas kopīgā ēka.
Draudze: Atjaunotā Ērgļu evaņģēliski luteriskā draudze sākumā pulcējās Kultūras namā, bet 1996. gadā uzsāka baznīcas projektēšanu un būvniecību Ērgļu centram tuvajā pakalnā. Kaut arī finansiālu problēmu dēļ šī vērienīgi iesāktā baznīcas būve jau vairākus gadus ir uzcelta un lietojama tikai cokolstāva līmenī, tur tiek noturēti dievkalpojumi, kristības, iesvētības. Draudzē notiek arī Bībeles stundas, darbojas Svētdienas skola un veco un slimo draudzes locekļu diakonālā aprūpe, ir neliels draudzes senioru koris. 2010. gadā draudzē ir 85 cilvēki.
Izmaksas: Baznīcas projekts šobrīd ir pārstrādāts, un iecerētā dievnama ēka būs mazāka kā sākotnēju plānots, tomēr tā būs pietiekoša draudzes dažādām vajadzībām un misijas kalpošanai. Lai pabeigtu dievnama būvniecību, draudzei ir nepieciešami 100 000 EUR.  
Kontakti: Draudzes priekšniece Melita Diča tālr. +371 26140093, +371 26520731.
Adrese: Ērgļu ev. lut. draudze, Piebalgas iela 3, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV- 4840, Latvija. Ziedojumu konts: Ērgļu ev. lut. draudze, reģ. nr. 90000471561, banka: AS Swedbank, konts nr: LV14HABA000140J041671.


Baznīca Gaujienā

Vieta: Gaujienas pagasts atrodas Latvijas ziemeļrietumos, Igaunijas pierobežā, Gaujas upes abos krastos. Luterāņu baznīca Gaujienā bijusi jau 17. gs. sākumā. Mūra baznīca neogotikas stilā uzbūvēta un iesvētīta 1892.gadā; 10 baznīcas logus rotāja vitrāžas, altārglezna bija veidota divdaļīga ar Rafaēla un da Vinči gleznu kopijām. Baznīcā skanēja ērģeles ar 14 balsīm, kas bija būvētas Frankfurtē. 1944. gadā baznīcu uzspridzināja vācu armija.
Draudze: Gaujienas draudzes īpašumā ir „Mācītājmāja” - koka ēka, kas  celta 1761. gadā un ir īpaši aizsargājams valsts nozīmes kultūras piemineklis. Šajā mājā dzīvojuši draudzes mācītāji ar savām ģimenēm un to joprojām izmanto. Kopš 1944. gada šajā ēkā regulāri notiek draudzes dievkalpojumi, kristības, iesvētības, laulības. Tur glabājas draudzes vēstures grāmatas, sākot no 1650.gada. Kopš 1990. gada dievkalpojumi notiek Gaujienas draudzes namā un Vidagas skolā. 2010. gadā Gaujienas draudzē ir 180 draudzes locekļi.
Izmaksas: 2008. gadā ir ielikti baznīcas pamati un pabeigts baznīcas būvniecības nulles cikls. Baznīcas būvniecības un aprīkojuma izmaksas ir aprēķinātas 285 000 EUR apjomā.
Kontakti: Draudzes priekšnieks Zigurds Safronovičs, tālr. +371 29498605. Adrese: Gaujienas ev. lut. draudze, „Baznīckalns”, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV – 4339, Latvija. Ziedojumu konts: Gaujienas ev. lut. draudze, reģ. nr. 90000442011, banka: Swedbank, konts nr. LV90HABA0551015465338.

Baznīca Berģos

Vieta: Berģi ir Rīgas priekšpilsēta, kas novietojusies Vidzemes šosejas abās pusēs, blakus Juglas ezeram. Tā daļēji atrodas gan Rīgas teritorijā, gan Garkalnes novada teritorijā. Rīgai strauji izplešoties, arvien pieaug Berģu iedzīvotāju skaits, teritorijās, kur agrāk bija tikai labības lauki un mežs, arvien izvietojas jaunas mājas.

Draudze: Berģu evaņģēliski luteriskā draudze dibināta 1991.gadā. Draudzes sākotnējais nosaukums bija Usmas ev. lut. draudze Brīvdabas muzejā. Ar šo nosaukumu tā darbojās līdz 2003.gadam, kad tika uzsākts darbs pie mērķprogrammas jaunas baznīcas celtniecībai Berģos un mainīts draudzes nosaukums. Savas baznīcas draudzei nekad nav bijis, līdz par šim brīdim tā savus dievkalpojumus notur Brīvdabas muzeja Usmas baznīcā. Ar muzeju draudzei ir noslēgts līgums par baznīcas telpu izmantošanu, bet ļoti pietrūkst telpu draudzes dzīves veidošanai. 2011.gadā draudzē ir 192 draudzes locekļi. 

Izmaksas: Ir izstrādāts Berģu baznīcas un kristīgā centra projekts. Celtniecība paredzēta pa kārtām – 1.kārtā paredzēts uzcelt draudzes namu un kristīgo centru, kur draudze jau varētu sākt darboties. 1.kārtai vēl nepieciešams savākt līdzekļus 85 000 EUR apmērā.

Kontakti: Draudzes priekšniece Anda Kasarenoka tālr. +371 29529017  kasarenoka@inbox.lv
Adrese pasta korespondencei: Berģu ev.lut.draudze, Brīvības gatve 440, Rīga, LV-1024

Ziedojumu konts:
‍Berģu ev.lut.draudze
‍Reģ.nr.90000256518
‍banka: AS Swedbank (HABALV22)
‍konts Nr. LV44HABA0551004450846
‍ar norādi “Mērķprogrammai Berģu baznīca”


PATEICAMIES PAR JŪSU ATBALSTU UN AIZLŪGŠANĀM!


© 2012 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »