2017. gada 16. decembris
Vārda dienas: Alvīne

DIENAS LOZUNGS

Vai! Tiem, kas iecerējuši nekrietnību, jo viņi to spēj!
(Mih 2:1)

Viņus /mācekļus/ pieaicinājis, Jēzus tiem sacīja: “Jūs zināt, ka tie, ko par tautu valdniekiem tur, tās apspiež, un viņu varenie ir varmācīgi pret tām. Bet tā lai nav starp jums. Kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu kalps.”
(Mk 10:42–43)

Hag 2:1–19; Atkl 3:1–6; Mt 24:1–14

lasīt vairāk >

Aptauja

Vai Alfa kurss nes augļus jūsu draudzē?
jā, pēc Alfa kursa draudzei pievienojas jauni kristieši
Alfa kursā dalībnieku netrūkst, bet augļus neredzam
Alfa kurss palīdzēja mums pašiem garīgi augt, tas ir galvenais
Alfa kurss nenesa augļus, tāpēc to vairs nerīkojam
mūsu draudzē nekad nav noticis Alfa kurss
Atbildēt     Rezultāti 

Baznīcas īpašumu nozare


Līdz ar Latvijas valsts neatkarības atgūšanu atjaunojās LELB draudzes un tika uzsākts baznīcas kādreizējo īpašumu atgūšanas process. Aktuāls kļuva arī jautājums – ko darīt tālāk, kā atgūtos īpašumus sakārtot? Lai palīdzētu šo jautājumu risināt, LELB izveidoja Īpašumu nozari.

2005. gadā Īpašumu nozares komisija izstrādāja LELB Īpašumu apsaimniekošanas stratēģisko plānu, kas pakāpeniski tiek īstenots. 2008. gadā pēc mācītāju atalgošanas sistēmas ieviešanas komisija uzsāks šī stratēģiskā plāna vispārēju pārskatīšanu.

Īpašumu nozares darbība ir vērsta uz to, lai īpašumi mūsu baznīcā būtu nevis nasta un apgrūtinājums, bet gan atbalsts Evaņģēlija sludināšanā. Tā atgādina arī par garīgo aspektu, kas minēts 127. Psalma 1. pantā: "Ja tas Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā".

Par Īpašumu nozares darbu atbildīga ir Īpašumu komisija, kas savā ikdienā risina dažādus ar īpašumiem saistītus jautājumus.

Īpašumu komisija:

  • izstrādā LELB īpašumu apsaimniekošanas un izmantošanas stratēģiju un pārrauga tās izpildi;
  • risina LELB Satversmē noteiktos jautājumus īpašumu jomā;
  • organizē un pārrauga "Nekustamo īpašumu fonda", t.sk. Mežu apsaimniekošanas un atjaunošanas fonda darbību;
  • organizē un pārrauga Baznīcas kopējo projektu izpildi (piemēram, dievnamu celtniecība, mācītāju rehabilitācijas centra izveide);
  • kopš 2006. gada, sadarbojoties ar LELB Finanšu komisiju, aktīvi strādā pie "LELB Garīdznieku atalgojuma un sociālās sistēmas" ieviešanas;
  • organizē izglītojošus pasākumus LELB draudžu īpašumu apsaimniekotājiem un draudžu vadītājiem prāvestu iecirkņos;
  • rūpējas par jaunizveidoto Liepājas un Daugavpils diecēžu administratīvo centru izveidi;
  • veicina Baznīcas sadarbību ar valsti saimnieciskos jautājumos, t.sk. starpbaznīcu projektus;
  • izskata draudžu iesniegumus īpašumu jautājumos, apmeklē draudzes un sniedz konsultācijas prāvestu iecirkņos par draudžu un prāvestu iecirkņu īpašumu apsaimniekošanas plānu sagatavošanu;
  • veido LELB īpašumu digitālo arhīvu.


Īpašumu komisijas vadītājs: Arnis Bušs
M. Pils ielā 6, Rīgā, LV-1050
Tālr. 67507974, 29102673
E-pasts: arnis.buss@lelb.lv

Sekretāre-administratore: Velta Brusbārde
Tālr. 67507974, 29111861,
E-pasts: velta.brusbarde@lelb.lv

LELB garīdznieku atalgojuma un sociālā nodrošinājuma sistēmas ieviešanas projekta koordinators: Zane Strazdiņa

Tālr. 67507966, 26469395
E-pasts: Zane.Strazdina@lelb.lv

Īpašumu komisijas locekļi: Komisijas vadītājs Arnis Bušs, Romāns Ganiņš, Andris Sekste, Kaspars Upītis, Andis Lenšs, Uldis Gailītis


© 2012 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »