Mēneša lozungs

Kad tie zvaigzni ieraudzīja tos pārņēma milzīgs prieks. (Mt 2:10)

 
Uzsākta akcija „Atjauno Sv. Miķeļa baznīcu!”

Jēkabpils Sv. Miķeļa evaņģēliski luteriskās draudzes valde šovasar uzsākusi ziedojumu vākšanas akciju „Atjauno Sv. Miķeļa baznīcu!”, lai realizētu projektu „Dievnama atjaunošana”.

Projekts iecerēts vairākās kārtās, jo nepieciešams gan baznīcas fasāžu remonts, gan iekštelpu un ērģeļu restaurācija, gan baznīcas dārza labiekārtošana un ūdensvada un kanalizācijas izbūve. Pašlaik tiek strādāts pie I projekta kārtas, kurā iecerēts baznīcas fasāžu remonts. Projekta I kārtas izmaksas ir 29000,00 LVL.

Jekabpils Sv.Mikela baznica

Ziedojumu vākšanas akcijā „Atjauno Sv. Miķeļa baznīcu!” aicināts iesaistīties ikviens, kurš var sniegt finansiālu atbalstu baznīcas renovācijai, ziedojot pa maksas tālruni 90006587 (viens zvans - 1,00 LVL) vai ziedojumu vākšanā īpašā, šim projektam paredzētā kontā LV13UNLA0050020965421, reģ. Nr. 90000310180.

Tāpat, lai savāktu nepieciešamo summu baznīcas atjaunošanai, tiks vākti ziedojumi draudzē, uzrunāti pilsētas un novadu uzņēmēji par finansiāla vai materiāla atbalsta sniegšanu, lūgts finansiāls atbalsts partnerbaznīcām ārpus Latvijas un Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, kā arī plānots ziedojumu vākšanas pasākums ar Latvijā pazīstamu mākslinieku piedalīšanos.

Baznīcas fasāžu remonts nepieciešams celtnes vizuāli bojātā izskata dēļ. Sienu apmetums bojāts apmēram 2 m augstumā no zemes, gan celtnes iekšpusē, gan ārpusē.

Jēkabpils Sv. Miķeļa ev. lut. baznīca iesvētīta 1807. gadā. Pēdējais kapitālais remonts veikts 1933. gadā. Sv. Miķeļa baznīca ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, un dievnamā saglabājusies sākotnējā 19.gs. interjera iekārta, vēsturiskie logi, durvis, ērģeles, kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, kā arī 20.gs. sākuma fasādes. Savukārt celtne iekļaujas pilsētas vēsturiskajā centrā, ir atvērta tūrisma sezonā katru dienu plašam apmeklētāju lokam, tajā notiek ik svētdienas draudzes dievkalpojumi un arī pilsētai nozīmīgi kultūras pasākumi.

Vairāk informācijas: santa.ancite@inbox.lv - projekta menedžere Santa Ancīte.


Kaltenes draudze ceļ draudzes namu

Kaltenes draudzē 2012.gada rudenī sākusi īstenoties kāda liela un sen lolota iecere – oktobrī tika likti pamati jaunajam draudzes namam. Kaltenes dr.nams

Pie šī projekta ir strādāts jau kopš 2007. gada, kad draudzes sapulce nolēma celt draudzes namu un pārdot zemesgabalu, lai iegūtu līdzekļus celtniecībai. Visus šos gadus kaut kas ir darīts, lai draudzes nams varētu tapt, un šķiet – ja toreiz zinātu, cik ilgstošs un nogurdinošs būs dokumentu kārtošanas un saskaņošanas process, lai varētu uzsākt celtniecību, – visticamāk nemaz nebūtu drosmes ķerties klāt pie tādas ieceres īstenošanas. Tāpēc gluži vai kā brīnums draudzes cilvēkiem tagad liekas topošais nams, kam nu jau nosvinēti spāru svētki!

Kaltenes dr.nams
Līdz šim draudzei ir ļoti pietrūcis telpu, kur varētu notikt draudzes pasākumi – Bībeles stundas, iesvētes mācība, svētdienas skolas nodarbības un vienkārši sadraudzība pēc dievkalpojuma. Tikai neliela sakristeja, vairāk nekā. Jaunajā namā ir draudzes telpa, kabinets mācītājam un jumta stāvā paredzēta arī vieta nelielam mācītāja dzīvoklim. Turklāt Kaltenes centrā patlaban nav nevienas sabiedriskas celtnes, tāpēc, ja Dievs dos, šis nams varētu būt nozīmīgs un sniegt jaunas iespējas ne tikai draudzei, bet arī plašākai sabiedrībai.

Kaltenes dr.namsCeltniecība noris raiti, un drīz jau nams būs zem jumta. Tomēr draudzei vēl pietrūkst līdzekļu, lai namu varētu pabeigt.

Lai celtniecību pabeigtu, nepieciešami vēl aptuveni 17 000 latu, tāpēc šobrīd ļoti vajadzīgs finansiālais atbalsts.
Kaltenes draudze aicina draudzes locekļus un visus, kam rūp Dieva Vārda sludināšana un Baznīcas nākotne. Tos, kam ir vēlme izdarīt kaut ko labu savam ciemam, vai iespējams ar Kaltenes baznīcu saistās skaisti un īpaši dzīves mirkļi, – ieguldīt savu artavu šī nama tapšanā.
Draudzes rekvizīti:
                    Kaltenes evaņģēliski luteriskā draudze
                            Reģ. Nr. 90000238546
               Kaltenes baznīca, Kaltene, Rojas nov., LV-3264
                            Citadeles banka AS
                    Konta Nr. LV09PARX0015325380001
                 Ar norādi: Draudzes mājas celtniecībai

Ikviena sēja, katra celtniecība, rūpes par jauno paaudzi ir mūsu investīcija nākotnei. Lai arī ikdienā tik bieži sastopamies ar dažādu negatīvu informāciju, faktiem un nereti arī neveiksmēm savos darbos un centienos, tik un tā taču nepārstājam sēt, celt, rūpēties, jo citādi mēs atteiktos no nākotnes, jebkādas cerības un turpinājuma. Draudzei ir mūžīgas nākotnes apsolījums, tās ticība un cerība sniedzas tālāk par šobrīd redzamo, taustāmo un iznīcīgo, tāpēc mums, kas šim apsolījumam ticam, būtu vēl lielāks pamats un prieks dot savu ieguldījumu tādai nākotnei. Tā ir ne tikai nasta, rūpes un izdevumi, bet arī iespēja – būt līdzdalīgiem pie sējas, kas nesīs paliekošus augļus. Un vēl vairāk, raksta apustulis Pāvils. Šis labprātīgais kalpošanas darbs ne tikai piepilda svēto vajadzības, bet vēl vairāk – rada pārpilnību, jo tādēļ daudzi pateicas Dievam. (2.Kor. 9:12)

Soli Deo gloria!

Atsaucies un atbalsti ar savu ziedojumu akciju „IEZVANI TUKUMU”

Akcijas mērķis ir ziedojumos savākt 6000 Ls jauna zvana izgatavošanai.Tukuma baznica

Līdz šim ziedots: 108,00 Ls.

Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze pēckara gados no Ērgļu draudzes saņēma lietošanā baznīcas zvanu. Vienošanos par zvana pārvešanu toreiz panāca draudzes mācītājs A. Ustups (1910-1976). 2012.gada novembra sākumā draudze atdeva ērglēniešiem zvanu atpakaļ, jo Ērgļu draudze pašreiz atjauno savu kara laikā sagrauto dievnamu.
Lai Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas tornis nepaliktu bez zvana skaņām, draudzes padome ir lēmusi par jauna zvana izgatavošanu. Ir aptaujātas vairākas zvanu lietuves Eiropā un nepieciešamā summa ar transporta izdevumiem ir 6000 Ls bronzas zvana izgatavošanai (87 cm diametrs, aptuveni 400 kg). Draudze vēlas izgatavot unikālu zvanu ar draudzes nosaukuma ierakstu, novēlējumu un atbilstošu simboliku. Cerība ir, ka uz 2013. gada Trīsvienības svētkiem 26.maijā iesvētīt jauno baznīcas zvanu. 

Tukuma evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Mārcis Zeiferts, draudzes padome un baznīcas atjaunošanas fonda valde lūdz atsaukties draudzes locekļus, pašreizējos un bijušos tukumniekus, uzņēmējus un visus labas gribas cilvēkus ziedojumu akcijā „Iezvani Tukumu”.

Plašāku informāciju par akciju "Iezvani Tukumu" lasīt 
šeit.

Ziedojumu ieskaitīt draudzes kontā ar norādi „Iezvani Tukumu”:

Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. Nr. LV 90000298831
Brīvības laukums 1, Tukums, LV 3101
SEB banka: kods UNLALV2X
Konta Nr. LV54UNLA0032000701801

Ziedojumu var iemaksāt arī draudzes kancelejā darba laikos.
Tuvāka informācija pa tālruni tel. 63122305, mob. 20221951, kā arī www.tukumabaznica.lv 
 

Gulbenes draudze
vēlas atjaunot altāra eņģeļus

Nākamgad - 2013.gadā Gulbenes luterāņu baznīcai  apritēs 170 gadi, tās ALTĀRIM - 130 gadi. Atzīmējot šīs vēsturiskās jubilejas, draudzei ir apņēmība sakārtot šo kultūrvēstures mantojumu.

Gulbenes altara engelis

Kara laikā,1944.gada Lieldienās, vācu armijai atkāpjoties, uzspridzināts baznīcas tornis. Gājis bojā tornis, altāra glezna. Bojāta viena eņģeļa skulptūra, otra – pazudusi. Viens no cinkā lietajiem un ar bronzu krāsotajiem eņģeļiem (tipiska 19.gs.tehnoloģija) ievietots baznīcas nišā. Gadu desmitiem veidots nepareizs priekšstats gan par altāra vēsturisko koptēlu, gan par šobrīd atsevišķā eņģeļa skulptūras lomu dievnamā.

Kara gados nopostītais joprojām nav atjaunots. Gandrīz 70 gadus baznīca stāv pilskalnā bez torņa. Vispirms draudze ir iecerējusi atjaunot altāri tā vēsturiskā -autentiskā izskatā.
2012.gada 6.jūlijā novērtēt skulptūru atjaunošanas iespējas bija uzaicināti Latvijas Mākslas akadēmijas rektors profesors
Aleksejs Naumovs un prorektors Kristaps Zariņš. Tēlnieks Gļebs Panteļejevs projekta līdzdalībai ieteicis tēlnieku Kārli Alaini. 

Šobrīd vissvarīgākais ir restaurēt saglabāto un no jauna izgatavot otra eņģeļa skulptūru - kopiju, un tās abas novietot uz tiem paredzētajām pamatnēm. Ir nepieciešams izgatavot arī autentiskas koka pamatnes-podestus pēc vēsturisko fotogrāfiju paraugiem. 

Kopējās projekta izmaksas
5670 Ls

Aicinām draudzi un līdzcilvēkus ziedot eņģeļu atjaunošanai pa ziedojuma tālruni 90006783 ( zvans – LVL 1.00 )

Ziedojumus var pārskaitīt arī uz bankas kontu
ar norādi
„Altāra eņģeļu atjaunošanai„
Gulbenes evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. Nr. 90000091507
AS Swedbank
Konta Nr. LV09HABA0551034586078

                                                                                       

  Budbergā atdzimst ērģeles

Mosties, mana dvēsele, mostieties, arfa un cītara! Es modināšu rīta blāzmu! /Ps 57:9/Budbergas baznica
Skaistā, tagad nomaļā Budbergas baznīca, Brunavas pagasta Bauskas novadā klusi snauž lielu koku ielokā gandrīz pie pašas Lietuvas robežas. Kādreiz rosīgā apkārtne gaida savu pamodināšanu.

Budbergas Sv. Pāvila dievnama celtniecība tika iesākta 1865.g par ziedotāju naudu.
Dievnams nekad nav ticis slēgts un tajā vienmēr ir bijusi stipra draudze. Tagad baznīcā joprojām ir neliela, bet aktīva draudze, kuras sirds deg par savu dievnamu. Uz baznīcas balkona ir ērģeles, kuras tika padomju karavīru izpostītas II pasaules kara beigās. Barbari nozaga daļu nu ērģeļu metāla stabulēm un izpostīja konstrukcijas. Bet situācija nav nelabojama un ērģeles ir iespējams atjaunot, ja vien mūsu sirdis deg par to, kas mums ir patiesi vērtīgs mantojums.

Budbergas ergelesĒrģeles ir būvējis ērģeļbūvētājs  Augusts  Mārtins.
Budbergas ērģeles ir otrās Latvijā, kurās ir saglabājusies Augusta Mārtina firmas zīme – metāla plāksnīte, kas apliecina šī instrumenta autentiskumu.  
Augusts Mārtins (1808-1891.g.) - ērģeļbūvētājs no Erfurtes (Vācija), kurš 1838.g. ieceļoja Latvijā un izveidoja Rīgā savu darbnīcu.
Budbergas ērģelēm ir 7 reģistri, kuri spēlējami ar 1 manuāļa klaviatūru un pedāli. Manuāļa klaviatūras apakšējo taustiņu uzlīmes izgatavotas no melnkoka. Šis instruments, lai arī datēts ar 1872.gadu, stilistiski ļoti tuvs meistara agrīnajiem opusiem, par ko liecina filigrāni izstrādātās koka stabules ar īpatnējām menzūrām un izcilu skaņu.

Mēs daudz runājam par ekonomisku izaugsmi un krīzes pārvarēšanu. Jā, laiki ir grūti, bet Dievs mums šādu situāciju ir devis, lai mēs atcerētos par garīgajām vērtībām. „Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas.” Mt 6:33 Viens otrs pateiks – esam to jau dzirdējuši... Dzirdējuši esam, bet vai esam pildījuši?

Dievs mēdz salikt kopā lietas un cilvēkus, lai realizētu savu plānu pasaulē. Ērģeļu atjaunošana Budbergā droši ka ir viens no Viņa darbiem, lai celtu augšā guļošos Latvijas laukus. Ērģeles ir savdabīgs instruments, kurā kopā ir apvienotas ļoti daudzas detaļas – gan skanošas, gan mehāniski funkcionālas, kuras ļauj stabulēm skanēt, vai aiztur skaņu. Tas līdzībā ļoti atgādina Dieva draudzi, par ko savās vēstulēs raksta apustulis Pāvils:
„Jo, kā mums vienā miesā ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir vienāds uzdevums, tāpat mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristū, bet savā starpā visi esam locekļi.” Rm 12:4-5 1. Kor. 12:12

Viss sākās ar to, ka māc.Juris Morics savu vācu draugu māc. Dr. hist. Bernhardu Bonkhofu, kurš viesojās Latvijā, aizveda vienā vasaras svētdienā uz Budbergas Sv. Pāvila draudzes dievkalpojumu. Viņš ļoti interesējas par ērģelēm, pašmācības ceļā ir apguvis ērģeļu spēli un arī labi pārzina ērģeļu uzbūvi. Pēc dievkalpojuma Bernhards vēlējās apskatīt ērģeles, kuras tika uzskatītas par neatjaunojamām, un teica: „Te ļoti daudz kas ir saglabājies, vajag restaurēt!”. Abiem kopīgs draugs ir ērģeļmeistars Viesturs Ilsums, kurš ir uzņēmies vadīt restaurācijas procesu un veikt sarežģītākos darbus.

Šīs vasaras nogalē tiek veikta ērģeļu apsekošana un tāmes sagatavošana. Mācītājs J.Morics un draudze ļoti cer uz visu draudzes locekļu, vietējo iedzīvotāju, valsts, uzņēmumu un citu privātpersonu atbalstu Budbergas ērģeļu atjaunošanā. Dažādām vajadzībām mūsdienās cilvēki vāc naudu, bet unikālu ērģeļu atjaunošana ir īpašs pasākums. Domājam, ka visi kopā mēs to varam.

Savu ziedojumu baznīcas ērģeļu restaurēšanai Jūs varat iemaksāt:
Budbergas Sv. Pāvila ev. luteriskā draudze
Reģ. Nr. 90000322372
Konta Nr.LV87HABA0551033856107

Kontakttālruņi: lietvede Herta Ozola 28641478; mācītājs Juris Morics 29220810

  Atbalstot projektu „Uzcel gaismu”,
ikviens var palīdzēt uzcelt baznīcu Salaspilī

„Uzcel gaismu!” ir projekta nosaukums, kas gādā un rūpējās, lai Salaspils atkal ieraudzītu luterāņu baznīcu. Lai pienāktu brīdis, kas apliecina cilvēka ceļa sākumu pie Dieva. Lai Salaspils pilsētā būtu vieta, kas runā par būtisko. Uzcelt gaismu, nozīmē piedalīties pie vērtības, kas sevī nes mūžības raksturu. Uzcelt baznīcu, kas staro, kas rāda ceļu. Iepriekšējā luterāņu, Sv.Jura baznīca, vēsturē ir piedzīvojusi brīžus kad no drupām to atjaunoja pati draudze ar nesavtīgu un atsaucīgu cilvēku ziedojumiem un palīdzību. Vēsture atkārtojās, tikai šoreiz, ceļot baznīcu no jauna. Kopīgiem spēkiem tas ir jāpaveic – jāuzceļ gaisma. Darbs jau ir iesākts, ir tikai jāpabeidz. Tā patiešām būs vieta, kas staros ikvienā, kurš pārkāps baznīcas slieksni, lai meklētu Dievu, patvērumu un mieru.

Salaspils evaņģēliski luteriskās draudzes jaunceļamās baznīcas pamatakmens iesvētīts 2008.gada 7.septembrī, Spāru svētki svinēti 2010.gada 27.martā.
Lai pabeigtu baznīcas pirmo stāvu, ārējo apdari, komunikācijas un labiekārtošanu nepieciešami vēl 40 000 LVL (četrdesmit tūkstoši latu) Šo darbu apjoms ir minimums, lai draudze varētu pulcēties pati savā dievnamā, jo bez šiem darbiem baznīcu nav iespējams nodot ekspluatācijā.

Ziedojumiem:
SALASPILS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Reģ.Nr.90000866475
Juridiskā adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169
AS "DNB banka"
Konts LV48RIKO0002010405430 (ar norādi projektam "Uzcel gaismu!")


Mazsalacas Sv.Annas draudze aicina
palīdzēt dievnama steidzamāko remontdarbu veikšanai

Apustulis Pāvils raksta: „Jo, kur ir laba griba, tā ir apsveicama ar to, cik tā spēj, vairāk nevar sagaidīt, jo nevar prasīt, lai citu atvieglošana jūs novestu grūtībās; bet lai notiktu izlīdzināšana: jūsu pārpalikums tagad lai nāk par labu viņu trūkumam, un arī viņu pārpalikums lai nāktu jums par labu, lai tā notiktu izlīdzināšana, kā rakstīts: kam bija daudz, netapa bagāts; kam bija maz, netapa nabags” 2.Kor.8:12-15.

Mazsalacas Sv.Annas draudze būs pateicīga katram, kas atradīs iespēju ziedot dievnama remontdarbu vajadzībām, kaut pavisam nelielu summu. Ļoti aktuāls mums ir grīdas remonts (nepieciešama koka grīdas seguma nomaiņa), kas vienlaicīgi ir jāveic ar jumta dzegu un noteku labošanu, kā arī nepieciešama veco dūmojošo krāšņu nomaiņa sakristejā un telpu kosmētiskais remonts. Daudzām citām lietām nepieciešamas tikai darbīgas un čaklas rokas, bet nevaram iztikt arī bez materiālas palīdzības un atbalsta no ārpuses.

Ja Dievs liek sirdī atbalstīt Mazsalacas Sv.Annas draudzi, varat to darīt ar lūgšanām, un, ja Jums tas iespējams, arī materiālu palīdzību.

Sirsnīgā pateicībā mācītājs Edijs Kalekaurs. Tālr.26208468.

MAZSALACAS SVĒTĀS ANNAS EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Reģ. nr: 99500002540
"SWEDBANK" AS, kods HABALV22
Konta Nr. LV34HABA0551032234542

Atbalstīsim Berģu draudzi sava dievnama - 
Berģu baznīcas un kristīgā centra  “Dieva rokas” celtniecību


Celsimies un celsim!
2001. gadā Berģu draudze saņēma zemes dāvinājumu ar novēlējumu uzcelt baznīcu un kristīgo centru, kur jaunajai paaudzei un visu gadagājumu cilvēkiem būtu iespēja kopā pielūgt Dievu, slavēt un pateikties, izglītoties, radoši izpausties, atrast domubiedrus un sajust Dieva klātbūtni un mieru. Draudze ir uzsākusi darbu pie šī projekta īstenošanas un meklē atbalstītājus un domubiedrus!

Berģu ev.lut.draudzes jaunajā kristīgajā centrā notiks dievkalpojumi, kristīgie pasākumi, konferences, kursi, tiks veikts sociālais darbs. Mēs esam Kristus sekotāji un līdz ar to mūsu misija ir evaņģēlija vēsts sludināšana visiem cilvēkiem, visai sabiedrībai. Mēs esam gatavi sadarboties ar kristiešiem visā pasaulē, kuri vēlētos izmantot centra viesmīlību, kā arī lai kopīgi veidotu jaunus projektus misijas darbā.

Nāc un pievienojies Berģu ev.lut.draudzes jaunā kristīgā centra „Dieva rokas” celšanā! Berģu draudze jau vairākus gadus lolo šo projektu, kas jau ir izstrādāts un apstiprināts. Celtniecības 1.kārtā paredzēts uzcelt draudzes namu un kristīgo centru, kur draudze jau varētu sākt darboties. Mums ir nepieciešams savākt 85 000 Eur.

Lai katrs varētu līdzdarboties kristīgā centra celšanā, aicinām mēnesī ziedojot 5 latus, ieskaitot šo naudas summu mērķprogrammas bankas kontā. 

Darbojieties kopā ar mums! Centra celšanas padomi vada Berģu ev.lut.draudzes loceklis Renārs Erts, padomē ir arī draudzes mācītājs Videmārs Rumpēters. Dievnams vienmēr būs kā stiprā klints, kas dāvās iedrošinājumu un spēku mums un turpmākajām paaudzēm. Ir pienācis laiks dāvināt daļiņu savas mīlestības un uzmanības!

Aicinām iesaistīt dievnama celtniecības atbalstā arī  savus līdzcilvēkus!
“…kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību” 2 Kor.9:6

Cerot uz jauniem draugiem  -  Berģu draudzes priekšniece Anda Kasarenoka
tālr. +371 29529017; e-pasts:  kasarenoka@inbox.lv


Ziedojumu konts:

Berģu ev.lut.draudze
Reģ.nr.90000256518
banka: AS Swedbank (HABALV22)
konts Nr. LV44HABA0551004450846
ar norādi “Mērķprogrammai Berģu baznīca”

 Draudzei ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas dod iespēju ziedotājiem saņemt ienākumu nodokļa atlaides

http://www.bergudraudze.times.lv

http://www.bergudraudze.times.lv/English.html

 

© 2012 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »