2024. gada 17. jūlijs
Vārda dienas: Aleksis, Aleksejs

DIENAS LOZUNGS

Pēc šīm dienām ar Israēla namu es slēgšu šādu derību, saka Kungs, es došu viņiem savu bauslību, es rakstīšu to viņu sirdīs, un es būšu viņiem Dievs, un viņi būs mana tauta.
Jer 31:33

Israēliešiem, kam pieder dēla tiesības, godība, derības, bauslības noteikumi,
dievkalpošana un apsolījumi. Rm 9:4

5Moz 1:1–18
Rm 9:1–18
Mt 23:27–39

lasīt vairāk >

Lutera Akadēmija


Lutera Akadēmija dibināta 1997. gada 1. februārī ar mērķi sagatavot garīdzniekus un citus kalpotājus Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas draudzēm. Var uzskatīt, ka Lutera Akadēmija ir pārņēmusi pēc II Pasaules kara arhibīskapa Jāņa Matuļa dibinātā Teoloģijas semināra tradīcijas.

2012.gadā Lutera Akadēmija ieguva valsts akreditāciju ar 2 bakalaura studiju programmām: "Teoloģija" un "Baznīcas mūzika". Studiju ilgums 4 gadi.

Studiju programma "Teoloģija un kalpošana" ir LELB atzīta izglītības programma, kas sniedz iespēju saņemt teoloģisku izglītību evaņģēlista, katehēta, lektora, diakonijas darbinieka, svētdienas skolotāja un citu draudzes darbinieku kalpošanai. Studiju ilgums - vismaz 2 gadi.

Šobrīd Lutera Akadēmijā ir 3 studiju programmas:
1. Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Teoloģija" sniedz Latvijas valsts akreditētu kristīgajā un evaņģēliski luteriskajā tradīcijā balstītu akadēmisku teoloģisko izglītību. Studenti iegūst gan teorētiskas zināšanas Bībeliskās, sistemātiskās teoloģijas, Baznīcas vēstures priekšmetos, gan arī iemaņas un prasmes praktiskās teoloģijas kursos.

Pateicoties studiju procesa organizācijai darba dienu vakaros un attālināto studiju iespējām ( Skype, ZOOM, atsevišķu studiju kursu lekciju video un audio ieraksti) LA piedāvā pilna laika studijas Teoloģijas programmā, kas ir apvienojamas ar darbu.

2. Profesionālā bakalaura studiju programmā "Baznīcas mūzika" var iegūt profesionālo kvalifikāciju “Baznīcas mūziķis”,  kura uzdevums ir nodrošināt draudzes muzikāli liturģisko kalpošanu. Studenti tiek sagatavoti vadīt draudzes muzikālo dzīvi.

3. Programma "Teoloģija un kalpošana".
‍Šī programma ir lieliska iespēja cilvēkiem, kuri grib paplašināt savu zināšanu apvārsni, bet šobrīd vēl nevēlas vai nevar uzņemties nopietnas studijas akadēmiskā grāda iegūšanai. Tādējādi studiju process ir elastīgs un pakārtots studējošo iespējām – ļaujot izvēlēties sev interesējošos kursus 40 kredītpunktu apjomā minimums 2 gados un mācīties klātienē vai neklātienē vidēji 2-3 vakarus nedēļā.

Uzņemšanas noteikumus akreditētajās studiju programmās 2021./2022. akadēmiskajā gadā  skatīt šeit>

Reģistrēšanas un uzņemšanas noteikumi studiju programma "Teoloģija un kalpošana" 2021./2022. akadēmiskajā gadā skatīt šeit>


Vairāk informācijas mājas lapā: http://www.luteraakademija.lv/

Adrese:
Lutera Akadēmija
Alksnāja iela 3, Rīga LV-1050
Tel.:(+371) 67222461, 29128655
E-pasts: info[at]lut.edu.lv

 
Pierakstīties ziņām e-pastā
Iesūtīt ziņas redaktoram
 

© 2024 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »