2023. gada 28. maijs
Vārda dienas: Vilis, Vilhelms

DIENAS LOZUNGS

Svētā Gara svētki – Vasarsvētki
Ne ar spēku un ne ar varu, bet ar Manu Garu! – saka Pulku Kungs.
Zah 4:6b

Jl 3:1–5a; Apd 2:1–18; Jņ 14:23–31a
Ps 104:24–34, 35b; 4 Moz11:24–30 vai Apd 2:1–21; 1Kor 12:3b–13 vai Apd 2:1– 21; Jņ 20:19–23 vai Jņ 7:37–39

Krāsa: sarkana

Es būšu tur! – saka Kungs, uguns mūris būs apkārt, godam Es būšu tajā!
Zah 2:9

Kad pienāca Vasarsvētku diena, visi bija sanākuši kopā. Un viņiem parādījās it kā uguns mēles, tās sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visus piepildīja Svētais Gars. Apd 2:1, 3–4a

Jes 11:1–9 1Kor 2:1–13 Jņ 14:21–29

lasīt vairāk >

Vasarsvētkos

iesūtīts: 2022.06.05 21:48

Jēzus atstātais mantojums

Vasarsvētki

Saldus M. Luters (Zvārdē) 5.06.2022.

Joēla 3:1-5a; Ap. d. 2:1-18

Jņ. 14:23-31a

Jēzus viņam atbildēja: "Kas Mani mīl, tas Manus vārdus turēs, un Mans Tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie Viņa un ņemsim pie Viņa mājas vietu. Kas Mani nemīl, tas netur Manus vārdus; bet tie vārdi, ko jūs dzirdat, nav Mani, bet Tēva, kas Mani sūtījis. To Es jums esmu runājis, pie jums būdams. Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis. Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas. Jūs esat dzirdējuši, ka Es jums esmu sacījis: Es aizeimu un atkal nākšu pie jums. Ja jūs Mani mīlētu, jūs priecātos, ka Es aizeimu pie Tēva, jo Tēvs ir lielāks nekā Es. To Es jums jau tagad esmu sacījis, pirms tas notiek, lai, kad tas būs noticis, jūs ticētu. Es vairs daudz nerunāšu ar jums, jo nāk šīs pasaules valdnieks; pār Mani viņš gan nenieka nespēj. Bet lai pasaule zina, ka Es Tēvu mīlu un daru, kā Tēvs Man ir pavēlējis...

Vasarsvētki jeb Svētā Gara svētki! Par ko tie mums stāsta? Runāsim par to, kādu mantojumu Jēzus mums ir atstājis. Sākusies vasara un tuvojoties Jāņiem visi skatās filmu „Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. Tur „mirttante” mantojumā bija atstājusi māju, mašīnu un kādas lietas. Kad „mirrtatnte” devās mūžībā, tad tās lietas tika sadalītas mantojumā. Nesen svinējām Debesbraukšanas dienu. Jēzu jau kādu laiku atpakaļ ir devies mūžībā. Kādu mantojumu Viņš mums ir atstājis? Vai mēs lietojam viņa atstāto matojumu? Vai tas mums ir svarīgs? Padomāsim par to šodien!

Pirmais par ko runā šī Rakstu vieta ir mīlestība. Evaņģēlists Jānis daudz runā par mīlestību. Arī šajā vietā. Par mīlestību starp Tēvu un Dēlu, kuru Dēls mums ir atstājis. Nodaļu iepriekš Jēzus saka, ka pēc mīlestības Viņa mācekļu starpā varēs citi saskatīt, piedzīvot dievišķo mīlestību. Mīlestība mūs vieno ar Kristu, Viņu tā savieno ar Tēvu, mūs ar Tēvu caur Kristu. Mīlestība vieno mūs savā starpā. Jautājums: par kādu mīlestību Kristus te runā?

Mīlestības pamatnosacījums ir paklausība. Tātad, otrā lieta par ko Kristus šeit runā – paklausīt! Ja tu kādu mīli, tu viņam paklausi. Kā Jēzus mīlēja Tēvu un Viņam paklausīja, tā vīri aicināti mīlēt un paklausīt Kristum visās lietās. Kā vīri mīl un ir paklausīgi Kristum visās lietās, tā sievas mīl un paklausa vīrus visās lietās. Un bērni paklausa vecākiem. Paklausība atnes vairāk mīlestības.

Mīlestība uz paklausību ienes mieru mūsu dzīvēs. Trešā lieta par ko Kristus runā ir miers. Pasaulē miers nozīmē aizbēgt no problēmām. Kristus miers nozīmē miers, kad problēmas ir uzvarētas, tām stājoties pretī. Kristus miers paliek ar mums neskatoties uz grūtībām, ciešanām, briesmām vai izbailēm. Ja mēs no sirds meklējam Kristu un Viņa atstāto mantojumu, tad tas mūs piemeklēs.

Varbūt esam savās dzīvēs vīlušies iepriekšminētajās lietās. Esam centušies mīlēt, bet nav pieticis spēka. Gribējuši būt paklausīgi, bet esam saņēmuši sitienus. Centušies būt mierīgi un tomēr pasaules problēmas mūs nomāc. Jēzus mums atstāj mantojumu un dod arī tādu kā „instrukciju” kā to lietot. Viņš aicina to lietot saskaņā ar Svēto Garu. Svētais Gars ir tas, Kurš mums atgādina par visu, ko Jēzus teicis un māca mūs visā, kas ir patiesība.

Proti, ikdienas dzīvē mums ir jāpieņem daudz dažādu lēmumu un ne vienmēr mūsos ir pārliecība, sapratne, ka esam izdarījuši pareizo izvēli. Kā lai mēs zinām? Dieva Vārds tiešā veidā ne vienmēr dod atbildes. Mums ir vajadzīgs Palīgs, Kurš mums palīdz orientēties attiecībās ar cilvēkiem un lietās, kuras darām. Mums ir vairāk jāmācās, jāpaļaujas uz Svētā Gara pamudinājumiem.

Dāvana, kuru Dievs man ir devis ... tā kā saredzēt cilvēkā to, no kā šis cilvēks bēg vai negrib ieraudzīt. Šo lietu atklāt cilvēkam ne vienmēr vajag un drīkst, tomēr, ja viņš to vēlas, tad tas viņam nāk par svētību. Kādu dāvanu Dievs caur Garu devis tev? Kas ir tā dāvana, ko tu vari lietot, kas nes svētību citiem cilvēkiem? Kas palīdz citiem ieraudzīt sevi un citus Patiesības gaismā? Meklē, lūdz, klauvē. Lk. 11:9-11

Jēzus mācekļi visu mācījās pa tiešo no Tā Kunga, mums šodien Kristus sūta Svēto Garu, Kurš ir mūsu Palīgs visās lietās. Kristus mums ir rādījis virzienu, kur mēs dosimies. Un Svētā Gara vadība, pamudinājumi palīdz iet pa Viņa ceļu. Svētā Gara čuksti ir kā karte, kompass Dieva ceļam. Daudz ko jau varam izdarīt cilvēciski, ar loģiku un veselo saprātu. Tomēr tās svarīgākās lietas: mīlēt sievieti, paklausīt vīram, audzināt mierā un ar gudrību bērnus, izturēties ar cieņu un respektu pret citiem cilvēkiem, dod mums Dievs caur Savu Garu, kad klausāmies un paklausām Viņam.

Jēzus atstātais mantojums ir mīlestība, paklausība un miers, kuru pa īstam varam piedzīvot un izdzīvot tad, kad lūdzam, lai Svētais Gars mums nāk palīgā. Un tas dod mums paļāvību, ka viss būs labi. Šodien Baznīca svin svētkus kā pateicību Dievam, ka Viņš mūs nav atstājis bāreņos jeb vienus pašus cīnīties labo ticības cīņu. Viņš mums ir devis Savu Palīgu, ko sauc par Svēto Garu, kas mīt mūsos jau kopš esam izvēlējušies iet Kristus ceļu. Lai ejam Kristus ceļu kopā ar Viņa Palīgu!

Lai Dievs dod, ka apzināmies Kristus atstāto mantojumu! Lai Dievs dod vēlmi iet Kristus ceļu un to piepildīt! Un lai esam atvērti Palīgam Svētajam Garam, Kurš mūs ved un pavada šajā mūsu ceļā! Āmen, Aleluja!

Saldus M.Lutera, Grīvaišu, Kursīšu, Nīgrandes, Lutriņu, Pampāļu draudzes mācītājs Raimonds Mežiņš

« atpakaļ
Pierakstīties ziņām e-pastā
Iesūtīt ziņas redaktoram
 

© 2023 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »