2019. gada 23. marts
Vārda dienas: Mirdza, Žanete, Žanna

Aktualitātes par VELBL pievienošanos LELB

iesūtīts: 2018.04.09 18:23

2017. gada 6.oktobrī tika uzsākts darbs pie vienošanās projekta izstrādāšanas par Vācu evaņģēliski luteriskās Baznīcas Latvijā (turpmāk – VELBL) pievienošanos Latvijas evaņģēliski luteriskai Baznīcai (turpmāk – LELB). Darba grupa no abām Baznīcām labā saskaņā ir strādājusi pie vienošanās projekta dokumentiem.

Darba grupa ir izskatījusi vairākus koncepcijas variantus VELBL pievienošanās LELB procesa organizēšanai, ņemot vērā Baznīcu Satversmes, likuma par Latvijas evaņģēliski luterisko Baznīcu un Reliģisko organizāciju likuma tiesību normas.

Sarunu rezultātā, ņemot vērā LELB Bīskapu kolēģijas sēdes lēmumu un VELBL Sinodālās komisijas lēmumu, Baznīcas ir izvēlējušās vienu no koncepcijas variantiem. VELBL pievienojas LELB kā vācu nodaļa LELB sastāvā, realizējot šo procesu pakāpeniski, veicot izmaiņas Baznīcu Satversmēs un grozījumus ārējos normatīvajos aktos. Lai nodrošinātu vācu nodaļas autonomiju LELB sastāvā, Baznīcas ir vienojušās, ka pēc pievienošanas LELB, vācu nodaļai ir nepieciešams saglabāt juridiskās personas statusu.

Šobrīd abu Baznīcu juristiem ir uzticēts pienākums izstrādāt VELBL pievienošanas LELB realizācijas plānu, sagatavojot projektus izmaiņām Baznīcu Satversmēs un nepieciešamās izmaiņas ārējos normatīvajos aktos.

Darba grupa turpinās sarunu procesu, izskatot juristu sagatavotos dokumentu projektus. Tālāk tiks organizētas sapulces dokumentu apspriešanai Baznīcās un tie tiks nodoti katras Baznīcas augstākajai lēmējinstitūcijai, kas ir tiesīga pieņemt lēmumu par VELBL pievienošanos LELB.

« atpakaļ

© 2012 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »