2018. gada 17. decembris
Vārda dienas: Hilda, Teiksma

Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums apstiprināts Saeimas komisijās

iesūtīts: 2017.10.24 19:48

Garīgo lietu padomes 2015.gada 27.marta sēdē tika izskatīts jautājums par
valsts atbalsta programmu vēsturisko dievnamu atjaunošanai un uzturēšanai.
Padome nolēma, ka jāmeklē risinājums un jāizvērtē iespēja izveidot valsts
atbalsta programmu vēsturisko dievnamu atjaunošanai un uzturēšanai.
Ministru kabineta izstrādāto likumprojektu ”Sakrālā mantojuma saglabāšanas
finansēšanas likums“ Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija un
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija 2017.gada 24.oktobra sēdē izskatīja un
atbalstīja pirmajam lasījumam. Tas ir iekļauts kā sastāvdaļa likumprojekta
“Par valsts budžetu 2018.gadam” paketē.

Likuma mērķis ir nodrošināt valsts aizsargājamu kultūras pieminekļu statusā
esošu kulta celtņu, tai skaitā Latvijas dievnamu, un reliģisko rituālu
priekšmetu kā nacionāli nozīmīgas kultūras mantojuma daļas saglabāšanu
nākamajām paaudzēm. Likums nodrošinās atbilstošu finansējuma apjomu no
valsts budžeta pakāpeniskai un plānveidīgai Latvijas sakrālā mantojuma
sakārtošanai.

Lai nodrošinātu dievnamu atjaunošanu ilgtermiņā, Kultūras ministrija, Valsts
Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un tradicionālās Baznīcas kopā
vienojās par likumprojekta pamatprincipiem. Tiek izveidota sakrālā mantojuma
finansēšanas programma valsts budžeta pieejamo līdzekļu ietvaros izpētes,
konservācijas, restaurācijas, remonta un citu atjaunošanas darbu
finansēšanai. Pašvaldības var piedalīties sakrālā mantojuma uzturēšanā, tām
ir tiesības no pašvaldības budžeta piešķirt finansējumu sakrālā mantojuma
izpētei, būvprojektu izstrādei, konservācijai, restaurācijai, atjaunošanai,
pārbūvei, remontu darbu veikšanai un labiekārtošanai. Programmu administrē
un lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem VKPAI. Priekšlikumus
finansējuma sadalei sniedz baznīcas vai reliģiskā organizācija, kura
neietilpst nevienā reliģiskā savienībā un tos izskata jaunizveidota
konsultatīva institūcija Sakrālā mantojuma padome.


Kaspars Upītis
LELB Sabiedrisko attiecību nozares vadītājs

« atpakaļ

© 2012 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »