2024. gada 19. maijs
Vārda dienas: Lita, Sibilla, Teika

DIENAS LOZUNGS

Vasarsvētki – Svētā Gara svētki
Ne ar spēku un ne ar varu, bet ar Manu Garu! — saka Pulku Kungs.
Zah 4:6b

Jl 3:1–5a; Apd 2:1–18; Jņ 14:23–31a
Ps 104:24–34, 35b; Ech 37:1–14 vai Apd 2:1–21; Rm 8:22–27 vai Apd 2:1–21; Jņ 15:26–27, 16:4b–15

Krāsa: sarkana

Lai rit kā ūdeņi tiesa un taisnība kā mūžīgs strauts!
Am 5:24

Bet, kad nāks viņš – Patiesības Gars, viņš vadīs jūs visā patiesībā; jo viņš nerunās no sevis, bet runās to, ko dzirdēs, un pasludinās jums visu, kas nāks.
Jņ 16:13

5 Moz 16:9–12
Apd 4:18–33
Jņ 4:19–26

lasīt vairāk >

Noslēgusies LELB 26.Sinode

iesūtīts: 2013.06.11 17:35
7. un 8. jūnijā Rīgas Domā risinājās LELB 26. Sinode, kurā 288 luterāņu draudžu pārstāvji lēma par Baznīcas darbībai būtiskiem jautājumiem.

Sinodē piedalījās 395 dalībnieki – garīdznieki, draudžu priekšnieki, citi draudžu pārstāvji un LELB Virsvaldes locekļi, kas kopumā veidoja 89% no visiem balsstiesīgajiem. Sinodes darbā piedalījās arī 18 ārzemju viesi.

Sinodes pirmā diena sākās ar dievkalpojumu un bija veltīta arhibīskapa, bīskapu, Virsvaldes sekretāra un revidentu ziņojumiem, kā arī Baznīcas finanšu jautājumiem. Pirmais no tiem bija  parādu atlaišana draudzēm. Lai draudzes nenospiestu vēsturiski veidojušos nenomaksājumu parādu nasta, un tās visus spēkus varētu veltīt savam galvenajam mērķim – vest cilvēkus pie Kristus - Sinode nobalsoja, ka 45 LELB draudzēm, kas to bija lūgušas, tika atlaisti maksājumu parādi kopsummā par 91 740 latiem.

LELB Sinode arī precizēja kārtību, kādā veicami draudžu maksājumi baznīcas kopīgajām vajadzībām, kuru apjoms saskaņā ar 25. Sinodes lēmumu ir 10% no draudzes ieņēmumiem. Tāpat Sinode apstiprināja LELB un Garīdznieku atalgojuma (GASN) budžetu vadlīnijas 2014. -2016. gadam, kā arī lēma par palīdzības fonda izveidošanu mācītājiem 2014. gadam ārkārtas situāciju risināšanai.

Sinodes pirmajā dienā tika ievēlēti arī jauni LELB revidenti - Intars Jonītis, Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas Sv. Toma draudžu mācītājs, Aivars Kaņeps, Saldus M. Lutera draudzes priekšnieks, Jānis Moors, Rīgas Mārtiņa draudzes priekšnieks, kā arī LELB līdzšinējā revidente Iveta Ilsuma, Rīgas Jēzus draudzes locekle.

Sinodes otrā diena vairāk bija veltīta Baznīcas garīgās darbības aspektiem – arhibīskaps Jānis Vanags iepazīstināja ar redzējumu „Par LELB attīstības un tās darbības virzienu stratēģiju”, kā rezultātā periodam no 2014. līdz 2016. gadam Sinode apstiprināja sekojošus LELB Virsvaldei prioritāri risināmos jautājumus: 1) sagatavot LELB mācītāju izglītības un tālākizglītības standartu; 2) sagatavot LELB mācību par ziedošanu; 3) pārskatīt un noteikt jaunu LELB mācītāju kalpošanas un draudžu aprūpes plānu, kas atbilstu šodienas apstākļiem; 4) atrast risinājumu dievnamu uzturēšanai tām draudzēm, kuras to vairs nespēj pašu spēkiem.

Svarīgs Sinodes otrās dienas lēmums saistījās ar jaunā Bībeles tulkojuma lietošanu draudzēs. Sinodāļi gandrīz vienbalsīgi nolēma, ka jauno Latvijas Bībeles biedrības veikto Bībeles tulkojumu LELB draudzes var lietot līdzās iepriekš izmantotajiem Bībeles tulkojumiem. Tāpat Sinode apstiprināja LELB jaunās Dziesmu grāmatas sadaļas un uzdeva LELB Virsvaldei organizēt grāmatas izdošanu pēc visu jaunās Dziesmu grāmatas sadaļu apstiprināšanas mācītāju konferencē.

Sinode apstiprināja arī kārtību, kādā turpmāk tiks sagatavoti LELB Satversmes grozījumu priekšlikumi, paredzot LELB draudzēm, draudžu iecirkņiem un garīdzniekiem iespējas piedalīties LELB Satversmes  pilnveidošanā. Plašākās diskusijas izraisīja ārpus kārtas Sinodes darba plānā iekļautais jautājums par LELB Sinodes ierosinājumiem LR Satversmes preambulai. Ar balsu vairākumu Sinode izteica vēlmi LR Satversmes preambulā ietvert atsauci uz tautas kristīgo mantojumu, norādot, ka nācijas identitāti veidojušas gan nacionālās, gan kristīgās vērtības.

« atpakaļ
Pierakstīties ziņām e-pastā
Iesūtīt ziņas redaktoram
 

© 2024 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »