2018. gada 14. decembris
Vārda dienas: Auseklis, Gaisma

Jēkabpils Sv. Miķeļa draudze

Jēkabpils Sv. Miķeļa baznīcas vēsture:
 • baznīcas pamatakmens likts 05.08.1769.;
 • baznīca ar 250 sēdvietām iesvētīta 15.12.1807.;
 • baznīcas ērģeles (14 reģistri, 2 manuāli) 1885. gadā darinājis jēkabpilietis Mārtiņš Krēsliņš;
 • baznīcas altārglezna - Jāņa Senberga darināta kopija no Johana Henriha Hofmana gleznas;
 • 29.09.1995. iegūts dievnama pašreizējais vārds - Jēkabpils Sv. Miķeļa evaņģēliski luteriskā baznīca;
 • Miķeļa skulptūra uzstādīta 29.09.1995., darinājuši Andris & Ilona Silapēteri;
 • galvenās fasādes krucufikss uzstādīts 21.09.1996., autors Jānis Bārda;
 • Lūgšanu akmens izveidots 22.09.2003.
Draudzes vēsture

Draudzes pirmais pastāvīgais mācītājs no 1890. līdz 1918. gadam bija Oto Krīns (O.Krühn).

Draudzes ilggadīgie mācītāji ar dzīvesvietu Jēkabpilī:

 • prāvests Jānis Mēders (kalpojis draudzē no 1927.-1964. gadam);
 • prāvests Artūrs Kaminskis (kalpojis draudzē no 1964.-1991. gadam);
 • prāvests Modris Plāte (kalpo draudzē no 1991. gada).

Modris Plāte, dzimis 1951. gada 26. aprīlī Ventspilī. 

Izglītība: Liepājas 1. vidusskola (1969); LU Fizikas un matemātikas fakultāte (1975), specialitāte - teorētiskā kodolfizika, kvalifikācija - fiziķis.
 
Ordinēts 1979. gadā; Latvijas ev. lut. Baznīcas Teoloģijas Seminārs (1982), kvalifikācija - teologs. 

Darba pieredze: Zinātņu Akadēmijas Fizikas Institūts, Salaspils atomreaktors (1972-1978), vecākais laborants, inženieris, zinātniskais līdzstrādnieks; LELB Konsistorija (1980-1981), sekretārs, kancelejas vadītājs; Rīgas Sv. Jāņa ev. lut. draudze (1980-1981), palīgmācītājs; Kuldīgas Sv. Annas un Ēdoles ev. lut. draudzes (1982-1991), mācītājs, LELB Kuldīgas iecirkņa prāvests (1985-1991); LU Teoloģijas fakultāte (1991-1992), pasniedzējs; Jēkabpils Sv. Miķeļa un Krustpils ev. lut. draudzes (no 1991), mācītājs; LELB Sēlpils iecirkņa prāvests (1992-2004).

Valsts apbalvojumi: Triju Zvaigžņu Ordenis (1998).

Ģimenes stāvoklis: precējies.

Mācītāja tālr. 29131838; e-pasts: modris.plate@lelb.lv

Jēkabpils Sv. Miķeļa draudzē ir 521 draudzes loceklis.

Dievkalpojumu skaits gadā – 234.

Dievgaldnieku skaits – 3900.

Draudzes aktivitātes:
 • Adventes laikā - dievnama logā Bētlemes zvaigzne;
 • Lieldienās - nepārtrauktais Bībeles lasījums 25 stundu garumā (1 reizi gadā);
 • Līgo vakarā - jēra zupas mielasts dievnama dārzā;
 • Miķeļdienā - draudzes gadasvētki;
 • Fotoizstāde „Iz draudzes dzīves” (Voldis & Spodra Purviņi);
 • Veco ļaužu Bībeles pulciņš;
 • Lūgšanu grupa.

Dievnams apmeklētājiem atvērts no 1. maija līdz 1. oktobrim no plkst. 10.00 līdz 18.00. 

Draudzes bibliotēka darbojas kopš 1994. gada, Jēkabpilī, Brīvības ielā 125.

Sēlpils prāvesta iecirkņa Diakonijas centrs darbojas kopš 1992. gada, (vadītāja Skaidra Putniņa), Jēkabpilī, Dambja ielā 10, tālr. 52 333308.

Semināri iecirkņa un draudzes diakoniem notiek 6x gadā.

Interešu klubs sanāk mēneša 1. piektdienā plkst. 18.00.

Rokdarbu un aušanas pulciņš (vadītāja Biruta Kreicberga).

Veco ļaužu pusdienas (2x gadā).

Svētdienas skola no oktobra līdz jūnijam (vadītāja Antra Laitāne).

Dāmu komiteja (vadītāja Dace Cakule).

Tējas priekšpusdienas (mēneša 1. svētdienā, bibliotēkā).

Kristīgās literatūras grāmatu galds tiek rīkots no 10.09.1994. (vadītājs Ziedonis Neifelds).

Draudzes brauciens uz Aglonu 15. augustā.


Draudzes priekšniece: Lita Krūmiņa, tālr. 29554783

Dievkalpojumi Jēkabpils Sv. Miķeļa draudzē:
 • katru svētdienu plkst. 10.00
 • katru sestdienu plkst. 18.00
 • Klusajā nedēļā - ik dienu plkst. 18.00
 • Lieldienu nakts vigīlija no plkst. 16.00 līdz 01.30
 • svētbrīži bērniem plkst. 12.00 (no oktobra līdz jūnijam)
 • laju dievkalpojumi

 

« atpakaļ
Jēkabpils Sv. Miķeļa ev. lut. dievnams
Draudzes rīkotā Lieldienu nakts vigīlija
Bētlemes zvaigzne Adventes laikā
Jēkabpils Sv. Miķeļa baznīcas lūgšanu akmens
Foto izstāde „Iz draudzes dzīves” draudzes gadasvētkos Miķeļdienā
 

© 2012 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »