2018. gada 14. decembris
Vārda dienas: Auseklis, Gaisma

Grobiņas draudze

Baznīca

Pirmā baznīcas ēka Grobiņā celta 1560. gadā. Pēc tās sabrukšanas 1569. gadā celta jauna ēka, kura nodegusi 1659. gadā zviedru iebrukuma laikā. Tagadējais mūra dievnams celts hercoga Jēkaba laikā, kurš 1660. gadā dzīvoja Grobiņas pilī. Baznīca iesvētīta 1664. gadā, atjaunota 1892. gadā. Dievnamā ir saglabājušies 17. gadsimta trauki, lukturi, upuru lāde. Uzstādīta piemiņas plāksne „Mūžīga piemiņa” par Latviju kritušajiem. 

Sākot ar 2007.gadu draudze uzsāka darbus pie baznīcas iekšpuses atjaunošanas - izgatavota kancele, soli, balkons, pabeigta iekšējā apdare. 2012.gada 2.decembrī tika atklāts un iesvētīts jaunais baznīcas altāris. Altāris, tāpat kā viss baznīcas interjers ir veidots klasiskā stilā, balti- zeltītā krāsā.

Draudze

Draudze nekad nav pārstājusi eksistēt, līdz ar to par draudzes dibināšanas gadu var uzskatīt 1560. gadu.

Kopš 2006.gada Grobiņas draudze ir piedzīvojusi strauju izaugsmi. Uz to brīdi, draudzes locekļu kopskaits bija 86 cilvēki, bet uz dievkalpojumiem regulāri nāca tikai 15 līdz 20 cilvēku. Draudzes locekļu kopskaits 2009.gada rudenī jau ir sasniedzis 340 cilvēkus. Dievkalpojumus katru svētdienu vidēji apmeklē 80 līdz100 cilvēku.

2012.gada beigās draudzes locekļu skaits sasniedz gandrīz 500.

Pašreizējais draudzes mācītājs ir Atis Freipičs.

Gints Kronbergs

  • dzimis 1971. gadā; 
  • teoloģisko izglītību ieguvis Lutera Akadēmijā no 1998. gada līdz 2002. gadam;
  • no 2003. gada līdz 2005. gadam studējis Oslo Luterāņu teoloģijas fakultātē, Norvēģijā, ieguvis Maģistra grādu Filozofijā un Teoloģijā;
  • no 2003.g. izveidojis un vada latviešu dievkalpošanu Oslo;
  • no 2005.g. ir arī pasniedzējs Liepājas Universitātē. 

Mācītāja kontakti: mob. tālr: 26516653, e-pasts: gints.kronbergs@lutheran.lv

Dievkalpojumi: Grobiņas baznīcā notiek katru svētdienu plkst. 11.00.

Dievkalpojumu laikā notiek regulāras Svētdienas skolu nodarbības. Uz doto brīdi Svētdienas skolu apmeklē ap 60 bērniem, dažāda vecuma (2-15 gadi), bet regulāri nodarbībā piedalās aptuveni līdz 15 bērniem. Svētdienas skolas nodarbības vada 8 skolotājas. Katrā nodarbībā piedalās divas skolotājas, lai pilnvērtīgāk varētu strādāt ar bērniem. Draudze rūpējas un atbalsta, lai skolotājas varētu pilnveidoties un attīstīt savas zināšanas, apmeklējot dažādus kursus un rekolekcijas.

Vakara svētbrīži: Grobiņas baznīcā katru ceturtdienu plkst. 18:00

Bībeles stundas: notiek no Pļaujas svētkiem līdz Lieldienām, ceturtdienās plkst.19:00

Jauniešu vakari: notiek trešdienās 18:00 

Diakonijas kalpošana izpaužas draudzes dievkalpojumos, kā aizlūgumi par grūtībās nonākušajiem, līdzekļu vākšana noteiktiem mērķiem, dievgalda aiznešana slimajiem uz mājām, vai slimnīcu.

Mūzikas dzīve: draudzē notiek aktīva mūzikas dzīve un darbojas divi muzikālie sastāvi:

I Vokāli – instrumentālais ansamblis „Spārni”, vadītāja Ilze Liepiņa, tālr.: 29379830 (mēģinājumi – pirmdienās, ceturtdienās plkst.19:00).

Sadraudzība: Grobiņas ev.lut.baznīcas draudzei ir vairākas Māsu draudzes:

  • Sietlas latviešu ev.lut.draudze, ASV
  • Jar draudze, Oslo, Norvēģijā
  • Sv. Trīsvienības amerikāņu luteriskā draudze Bloomington, ASV www.trinluth.org

Draudzes priekšnieks: Arta Dobele, tālr. 29125692

Draudzes mājas lapa: www.grobinasbaznica.lv

« atpakaļ
Grobiņas baznīca
Grobiņas baznīcas iekšskats
Grobiņas draudze svin Lieldienas
Mācītājs Gints Kronbergs
  

© 2012 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »