2018. gada 11. decembris
Vārda dienas: Voldemārs, Valdemārs, Valdis

DIENAS LOZUNGS

Gavilējiet, debesis, līksmo, zeme, kalni, izlauzieties gavilēs, jo Kungs mierinājis Savu tautu un Savus apspiestos apžēlojis.
(Jes 49:13)

Arī jūs esat Kristū Jēzū, kas mums ir gudrība no Dieva un taisnība, un svētums, un izpirkšanas maksa.
(1Kor 1:30)

Jes 5:18–25; 1Tes 5:12–28; Lk 21:29–38

lasīt vairāk >

Gaujienas draudze

Gaujienas luterāņu draudzes vēsture

Gaujienas evanģēliski luteriskā draudze atrodas Gaujienas pagasta "Baznīckalnā". 1238.g. celtajā Gaujienas pilī atradusies kapella, vēlāk uzcelta baznīca pils miestiņā. Luterāņu baznīca Gaujienā bijusi jau 17. gs. sākumā; 1613.g. minēta luterāņu koka baznīca, 1631.g.- mācītājmuiža; 1627.gadā tā nopostīta. 1699.gadā uzcelta no jauna koka baznīca, 1702.gadā krievu karaspēks to nodedzinājis. 1727.g. iesvētīta jauna koka baznīca, kas kalpojusi līdz 1781.g., kad uzcelta jauna koka baznīca. Gaujienas kapsētu iekārtoja 1844.g. Mūra baznīca neogotikas stilā uzbūvēta un iesvētīta 1892.gadā (arhitekts Jānis Brauns); 10 baznīcas logus rotāja vitrāžas, altārglezna bija veidota divdaļīga ar Rafaēla un da Vinči gleznu kopijām. Baznīcā skanēja ērģeles ar 14 balsīm, kas bija būvētas Frankfurtē. 1944.gadā baznīcu vācu armija uzspridzināja.
Mācītāji: Heinrihs Adolfijs (1879- 1918), prāvests Atis Jaunzems (1919 - 1930), prāvests Jānis Janelsītis (1930- 1999), Ziedonis Kārlis Varts (1946-2014).
1938. gadā Gaujienas luterāņu draudzē bija 5000 locekļu. Pēc otrā pasaules kara draudzes dievkalpojumi notika Gaujienas mācītājmuižā un 1881.gadā celtajā bijušajā Mikužu brāļu draudzes saiešanas namā; kopš 90. gadiem dievkalpojumi notiek arī Gaujienas draudzes namā un Vidagas skolā. Tagad Gaujienas luterāņu draudze ietilpst Gulbenes prāvesta iecirknī. No 1998.gada līdz 2014.gada novembrim kalpoja mācītājs Ziedonis Kārlis Varts.

Šobrīd draudzē kalpo Gulbenes iecirkņa prāvesta p.i. Vilnis Sliņķis.

Gaujienas mācītājmuiža

Tā atrodas Gaujas kreisajā krastā, pa ceļam uz Zvārtavu. Mācītājmuižas apbūve ir unikāls baroka laika koka arhitektūras paraugs. Mācītājmuižas kompleksā ietilpst mācītāja māja (celta 1761), klēts (1788), kūts (1860), ratnīca un stallis (XIX gs. v.). Visas muižas ēkas, izņemot ratnīcu un stalli ir koka guļbūves. Attālāk aiz klēts atrodas arī mācītāja palīga dzīvojamā māja.
Gaujienas mācītājmuižas mācītāja mājas gari izstiepto apjomu sedz divslīpju jumts, kam daļēji nošķelti gali. Galvenā ieeja atrodas ēkas vidusdaļā. Sākotnēji mācītāja māja bijusi īsāka, divas istabas un virtuve tai piebūvēta vēlāk. Senākais ēkas apjoms bija simetrisks. Abās pusēs galvenajai ieejai atradās nelieli logi priekštelpas izgaismošanai, aiz priekštelpas bija zāle, vienā pusē - četras istabas, otrā - virtuve un vairākas palīgtelpas. Visas telpas bija caurstaigājamas, izkārtotas pēc anfilādes principa. Līdz mūsu dienām no senā interjera ir saglabājies manteļskurstenis, baroka laika iekšdurvis (XVIII gs. otrā puse) un divas klasicisma laika podiņu krāsnis (XVIII gs. beigas). Krāsns podiņu virsma reljefa, uz tās atveidota daudzstaru zvaigzne. Ārdurvis veidotas klasicisma stilā, bet greznie durvju virsmu kalumi liecina par rokoko stila formu apguvi. Gaujienas mācītājmuižā mācītāja mājā laiku pa laikam notiek Gaujienas luterāņu draudzes dievkalpojumi.

2008. gada 9. oktobrī pabeigts jaunās baznīcas būves nulles cikls - pamatu būvniecība. 

Papildus informācija: http://www.gaujiena.lv/latv.html sadaļā Iestādes.

« atpakaļ
  

© 2012 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »