2018. gada 16. novembris
Vārda dienas: Banga, Glorija

Dundagas draudze

Baznīcas vēsture

Tagadējo mūra baznīcu pabeidza celt 1766. gadā ar Dundagas pils īpašnieka firsta Kārļa Ostensakena (1726-1794) gādību. Līdz 20. gadsimta 20. gadu sākumam tā kalpoja abām draudzēm - gan vācu, gan latviešu.

Baznīcā vēl aizvien skan Anša Dinsberga darinātās ērģeles (1856.-1859. gads). Tām gan nepieciešama tehniskā apkope. 1912. gadā baznīca iegūst Jaņa Rozentāla altārgleznu „Lieldienu rīts”. Dievnamā atrodas piemiņas plāksne Latvijas atbrīvošanās cīņās un pasaules karā kritušajiem Dundagas draudzes dēliem.

Draudzes vēsture

Dundagas evaņģēliski luteriskā latviešu draudze pastāv kopš 17. gs. Arī padomju gados Dundagas baznīcā darbojusies luterāņu draudze. Baznīca vienmēr ir kalpojusi kā dievnams.

Šobrīd Dundagas draudzē kalpo prāvesta v.i. Armands Klāvs. Dzimis 1973. gadā Cēsīs. Pamatizglītība - Cēsu 2. pamatskolā un vidusskolas zināšanas 4. arodskolā. Apgūta galdnieka specialitāte. Nopietni aizrāvies ar austrumu cīņas mākslu. Latvijas armijā pusotra gada laikā iegūta cita izglītība, ko pats A. Klāvs uzskata par dzīvei noderīgu. 
Tam sekoja daži gadi visādu darbu, kas palīdzēja labāk sadzirdēt aicinājumu - pretim ticībai, Baznīcai, kalpošanai, studijām LU Teoloģijas fakultātē un Lutera Akadēmijā. Bakalaura darbā izvēlējies rakstīt par krievu pareizticību, tēmu, kurā vēl aizvien A. Klāvs atrod daudz aizraujoša. Strādājis Vecpiebalgas ģimnāzijā par skolotāju. Tagad kā mācītājs kalpo Dundagas un Ģipkas draudzēs un šajā darbā jūt piepildāmies Dieva aicinājumu. 
Mācītāja mob. tālr.: 29489101, e-pasts: gedan@sveiks.lv

Dundagas draudzē šobrīd ir 150 locekļu, dievkalpojumus regulāri apmeklē aptuveni 30 cilvēki.

Draudzes aktivitātes

Draudzei ir sava avīze, kas iznāk kopš 2001. gada janvāra reizi mēnesī (redaktore Diāna Siliņa, mob. tālr. 26129213, e-pasts: diana@dundaga.lv). Jau 84. gadu pastāv draudzes koris (kora vecākā Elma Zadiņa, mob. tālr. 26111364). Darbojas Svētdienas skola (vadītāja Ieva Freimute, mob. tālr. 29441563), diakonija (vadītāja Alfa Auziņa, mob. tālr. 29336530). Ir jauniešu darba vadītāja (Dana Rozenberga, mob. tālr. 29355887), taču diemžēl ir ļoti maz iesaistīties gribošu jauniešu.

Draudzei ir divas māsu draudzes: Detroitas Svētā Pāvila latviešu draudze ASV un Lahti luterāņu draudze Somijā.

Draudze piedalījusies vairākos projektos, tādējādi bijis iespējams sakārtot dievnama jumtu, kas bija avārijas stāvoklī, ar plāksnēm noklāta baznīcas priekša, veikta hidroizolācija.

2005. gada janvāra vētra sašķieba 1998. gadā likto torņa gaili. Ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas finansiālu atbalstu un draudzes ziedojumiem tas tika „uztupināts” atpakaļ tornī. Pēc mācītāja Armanda Klāva ierosinājuma pašā torņa galā tagad atrodas arī krusts. Vēl paredzēta logu restaurācija un ērģeļu remonts.

Vasarā notiek Draudžu dienas, Liliju svētki, garīgās mūzikas koncerti un draudzes izbraukumi. Kopš 2006. gada draudzes locekļi kopīgi apmeklē koncertus un teātra izrādes, kas notiek Ventspilī un Rīgā.

Izdošanai tiek gatavota mācītāja Armanda Klāva Sprediķu grāmata ar attēliem no draudzes dzīves.

Kopš 2004. gada vasaras (no 1. maija līdz 31. augustam no plkst. 12.00 līdz 16.00, izņemot svētdienas un pirmdienas) baznīca atvērta apmeklētājiem.

Draudzes priekšniece: Alanda Pūliņa, tālr. 63242862, mob. 29444395, 
e-pasts:
alanda@dundaga.lv

Draudzes interneta mājas lapa: http://www.dundaga.lv/luter

Dievkalpojumi Dundagas draudzē notiek katru svētdienu plkst. 11.00. Klusajā nedēļā - katru vakaru plkst. 18.00. Lieldienās - plkst. 7.00 un 11.00.

 
« atpakaļ
Dundagas evaņģēliski luteriskā baznīca
Dundagas baznīcas iekšskats
2005. gada Draudzes dienas. Sadraudzības brīži pie ugunskura
2005. gada Draudzes dienas. Sadraudzības brīži pie ugunskura
Dundagas draudzes mācītājs Armands Klāvs
 

© 2012 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »