2018. gada 14. decembris
Vārda dienas: Auseklis, Gaisma

Rīgas Sv. Pētera draudze

Baznīca

Sv. Pētera baznīca ir viena no vecākajām un vērtīgākajām viduslaiku monumentālās arhitektūras celtnēm Baltijas valstīs. Tā atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā, kas 1997. gada 4. decembrī iekļauts UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā. 

Pirmo reizi ēka dokumentos minēta 1209. gadā. Sākumā tā bija neliela halles tipa telpa ar trim vienāda augstuma un platuma jomiem, iespējams, ar savrupstāvošu zvanu torni. Tagadējā trīsjomu bazilika radusies pārbūvju rezultātā 15. gadsimtā. Tās altāra daļu 15.gs. sākumā pēc Rostokas Sv.Marijas baznīcas parauga uzcēla dižgotikas stilā no turienes ataicinātā būvmeistara Johana Rumešotela vadībā. 

Vairāk nekā 130 m augsto gotisko baznīcas torni pabeidza celt 15. gadsimta beigās. Tas sagāzās 1666. gadā. Rīgas pilsētas būvmeistars Ruperts Bindenšū 1690. gadā uzcēla jaunu torni baroka arhitektūras formās, ar vairākiem kupoliem un galerijām. Savā laikā šī torņa koka konstrukcija bija visaugstākā pasaulē. Vienlaicīgi izveidoja ēkas rietumu fasādi ar trim krāšņiem akmens portāliem. 1721. gadā baznīcas tornī iespēra zibens, un tas nodega. Pēc Krievijas cara Pētera I, kas šajā laikā bija Rīgā un piedalījās ugunsgrēka dzēšanā, pavēles torni atjaunoja iepriekšējās formās. Darbus pabeidza 1746. gadā.

Sv. Pētera baznīca tika nopostīta 2. pasaules kara laikā - nodega tornis, jumts, aizgāja bojā visa baznīcas iekārta. Sistemātiskus atjaunošanas darbus uzsāka 1954. gadā. Vispirms atjaunoja kārniņu jumtu, 1967. gadā sākās unikālā torņa rekonstrukcija. Atšķirībā no iepriekšējiem to uzcēla metāla konstrukcijā, iebūvējot liftu, lai galerijas varētu izmantot par skatu platformām. Tornis ir 123,25 m augsts. Apmeklētājus paceļ līdz otrajai galerijai 72 m augstumā. Lai varētu nokļūt pie lifta, sānu kapelās iebūvētas jaunas dzelzsbetona kāpnes. 

Torņa atjaunošanas darbus pabeidza 1973. gada 29. jūnijā. 1975. gada jūlijā tika iedarbināts atjaunotais torņa pulkstenis, kam pēc vecās tradīcijas ir tikai viens - stundu rādītājs. 1976. gadā pirmo reizi ieskanējās zvanu spēle, kas piecreiz dienā atskaņo latviešu tautas dziesmas „Rīga dimd” melodiju un ar zvanu skaņām atzīmē pilnas stundas.

Telpu restaurācija pilnībā pabeigta 1983. gadā. Baznīcas zāle atstāj grandiozu iespaidu, masīvie pīlāri balsta pārsegumus ar krusta un zvaigžņu velvēm. Vidusjoma augstums sasniedz 30m, to pārsedz jaunas velves. Altāra daļā ar piecu kapelu vainagu sevišķi spilgti izpaužas gotikas vertikālisms un smalkais profilējums. Plašo baznīcas zāli izmanto koncertiem, mākslas izstādēm, arhitektūras un pilsētbūvniecības konkursu skatēm.

Draudze

Ļoti nozīmīga bijusi Pēterbaznīcas loma reformācijas norisē Rīgā. Pie baznīcas ārsienas aiz altāra atrodas Andreasa Knopkena kapaplāksne. Reformācijas laikā viņš šeit bija mācītājs, un Baznīcas vēsturē kopā ar Silvestru Tegetmeijeru abi tiek minēti kā reformācijas galvenie virzītāji Rīgā. 

Līdz 1939. gadam Pēterbaznīca bija vācu luteriskās draudzes dievnams. Pēc vācbaltiešu repatriācijas neilgu laiku dievnamā bijusi arī latviešu draudze, taču 1941. gada 29. jūnijā baznīca tika nopostīta - tā nodega. Pētera draudze pastāvējusi Anglikāņu baznīcā līdz 1948. gadam, to aprūpējis mācītājs Alberts Freijs. Pašreizējā Rīgas Sv. Pētera draudze dibināta (atjaunota) 1991. gada 30. maijā.

No 1997. gada rudens Rīgas Sv. Pētera draudzes mācītājs ir Atis Vaickovskis.

Atis Vaickovskis

  • dzimis 1957. gada 4. decembrī; 
  • ordinēts 1981. gada 15. jūlijā; 
  • NBS virskapelāns.

Mācītāja tālr. 26543313; e-pasts: svpeterdraudze@inbox.lv

2006. gada 1. janvārī Rīgas Sv. Pētera draudzē bija 86 draudzes locekļi.

Draudzē darbojas Svētdienas skola, kuras nodarbības notiek dievkalpojumu laikā. Ir diakonijas darbinieku grupa, ko vada sociālā darbiniece Iveta Valtere. Draudzes sieviešu darbu organizē Dzintra Amantova. Jauniešu aktivitāšu organizators ir teoloģijas students Mārtiņš Vaickovskis. Konfirmandu nodarbības vada draudzes mācītājs.

Dievkalpojumi Rīgas Sv. Pētera draudzē notiek svētdienās plkst. 10.00.   

 
« atpakaļ

© 2012 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »