2018. gada 15. oktobris
Vārda dienas: Eda, Hedviga, Helvijs

Liepājas Brāļu draudze

Liepājas ev. lut. Brāļu draudze var lepoties ar tās vēsturisko izcelsmi. Mūsu dievnams pašu rokām celts 1896. gadā par Veco brāļu saziedotajiem līdzekļiem. Politisko apstākļu rezultātā Brāļu draudzes tika nosauktas par „Brāļu draudzes biedrībām”. Taču, sākot ar 1948. gadu, biedrības vairs nedrīkstēja pastāvēt. Tā mūsu draudze izveidojās par evaņģēliski luterisko draudzi. Tādi esam līdz šodienai, dzīvojam pēc dziļi izteiktām luterisma tradīcijām, taču mūsu sadzīvē vienmēr ir dzīvs Brāļu draudzes gars.

Liepājas Brāļu evaņģēliski luteriskā draudze dibināta 1896. gadā. Sākumā tā darbojās īrētās telpās gan Siena tirgū Liepājā, gan citviet pilsētā. Tās sākotnējais nosaukums bija „Evaņģēliski Luteriskā biedrība”. No 1896. līdz 1948. gadam draudze darbojas kā Svētās Annas baznīcas filiāle, bet no 1948. gada jau kā patstāvīga draudze.

Mūsu draudze nav bijusi slēgta nevienu dienu kopš tās dibināšanas. Tā izdzīvojusi visus garos, reliģijai nelabvēlīgos padomju gadus. Šogad (2006. gadā) mēs svinēsim savas draudzes un dievnama 110-to gadadienu.

Uz draudzes simtgadi 1996. gadā ar draudzes locekļa J. Špundzāna rūpēm dievnamam tika veikts jumta remonts, kā arī pilnībā izremontēta un sakārtota sarga māja. Jāteic, ka laika zobs šajos simts gados abas koka ēkas bija krietni pabojājis.

2005. gadā draudze veiksmīgi piedalījās konkursā „Sakrālā tūrisma objektu infrastruktūras attīstība” un ieguva finansējumu ūdensvada ievilkšanai. Tas lielā mērā tika panākts, pateicoties bijušās draudzes priekšnieces Z. Rūtiņas rūpēm.

Pēc mācītāja K. Ozoliņa aiziešanas mūžībā (viņš kalpoja Liepājas Brāļu draudzē no 1989.-2004. gadam) Liepājas Brāļu draudzes mācītājs ir Arvīds Bobinskis.

Pašlaik Liepājas Brāļu draudzē ir 40 draudzes locekļi. Divas reizes mēnesī notiek mācītāja Raivo Bitenieka vadītās Bībeles stundas. Draudzē valda sirsnīga sadraudzība. Pēc dievkalpojumiem ikviens ir mīļi aicināts uz pārrunām pie tējas kopīgā sadraudzībā. 

Draudzei ir izveidojusies sadraudzība ar Liepājas Lutera draudzi, tāpat arī ar Jūrmalciema Nācaretes ev. lut. draudzi, kurā savulaik kalpoja arī bijušais Liepājas Brāļu draudzes mācītājs K. Ozoliņš. Jau otro gadu kopā ar Jūrmalciema draudzi caur nakts vigīlijas dievkalpojumu tiek sagaidīti Lieldienu svētki. 

Par tradīciju Liepājas Brāļu draudzē kļuvušas arī kristīgās dzejas stundas. Darbojas koris, notiek arī diakonijas darbs. Draudze atceras - aizlūdz, apciemo, iepriecina - savus gados vecākos draudzes locekļus, kuri vairs nespēj atnākt uz dievnamu. Pārsvarā Liepājas Brāļu draudzē ir pārstāvēti vecākā un vidējā gadagājuma ļaudis, taču ir dzimusi doma kopt sadraudzību, veidot attiecības ar komponista un draudzes locekļa Andra Eniņa muzicējošiem audzēkņiem. Šie bērni jau tagad ir bieži viesi Brāļu draudzē, iepriecinādami mūs ar saviem priekšnesumiem. Ir ideja sākt veidot arī speciālus bērnu dievkalpojumus, lai bērni vairāk iepazītu Dievu un Brāļu draudzi iemīlētu kā savu dievnamu.

Līdzās mūsu lūgšanu namam atrodas sarga māja, kurā iekārtota arī draudzes kanceleja. Svētdienās plkst. 14 pirms dievkalpojuma kancelejā mācītājs pieņem cilvēkus, kuri vēlas ar viņu runāt. 

Draudzes priekšniece: Aiga Līmeža mob. 26427600; aiga.limeza@gmail.com

Dievkalpojumi Liepājas ev. lut. Brāļu draudzē notiek ik svētdienu plkst. 14:00.

Bībeles stundas notiek divas reizes mēnesī plkst. 17:00.

 
« atpakaļ
Liepājas Brāļu draudzes baznīcas altāris Pļaujas svētkos
Liepājas Brāļu draudzes mācītājs Raivo Bitenieks
Liepājas Brāļu draudzes koris
Draudze ekskursijā uz Pāvilostu
  

© 2012 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »