2018. gada 25. septembris
Vārda dienas: Rodrigo, Rauls

Jūrmalciema Nācaretes draudze

Baznīcas vēsture

1933. gada 1. maijā tiek likts Jūrmalciema Nācaretes ev. lut. baznīcas pamatakmens, ko paveic Jānis Vecbaštiks un Līze Pukulis. 1933. gada 6. jūnijā mācītājs Gustavs Špērs iesvēta baznīcas pamatus, tā paša gada 23. jūlijā baznīcai tiek svinēti spāru svētki, bet 10. decembrī - baznīcas iesvētīšanas svētki. Baznīcu iesvēta toreizējais arhibīskaps prof. Teodors Grīnbergs un Nīcas Jūrmalciema draudzes mācītājs, prāvests Gustavs Špērs un viņa dēls. Baznīca tika celta par saziedotiem līdzekļiem - lai ievāktu naudu, dāmu komiteja rīkoja bazārus - tirdziņus, savukārt zemi, uz kuras baznīca celta, uzdāvināja „Pirču” māju saimnieks Jānis Bārdulis, kurš vēlāk ilgus gadus bija draudzes priekšnieks.

Šodien pieejamajos dokumentos lasāms, ka iesākumā ēka kalpojusi kā lūgšanu nams, jo nav bijis altāra. Laika posmā no 1934. līdz 1936. gadam baznīca tiek sakārtota - tiek izgatavots altāris, kancele, tiek uzceltas lieves (balkoniņš), sakristeja, tornis. Elektroenerģija baznīcā tiek ievilkta 1938. gadā.

Jūrmalciema Nācaretes baznīcas 10 gadu pastāvēšanas svētki tiek noturēti 1943. gada 12. decembrī, tajos piedalījās draudzes mācītājs Fr. Rozenvalds un Brāļu draudzes sludinātāji Ķiepa un Langa, kā arī viens vīru un divi jauktie kori. 1944. gada 12. oktobrī notiek pēdējais dievkalpojums, jo, sākoties sīvām kaujām Kurzemes katlā, ciema iedzīvotāji dodas bēgļu gaitās. Dievkalpojumi atsākas 1945. gada jūlijā. Par laimi karš lielus postījumus baznīcai nebija nodarījis - bija sadedzināti soli, pazudusi altārglezna, izpostīts iekšējais finiera izklājums. Kopš šī laika baznīcas draudze savu darbību nekad nav pārtraukusi.

Ņemot vērā to, ka baznīca atrodas mazā zvejnieku ciematiņā, arī dievnama iekšpuses krāsojums ataino šī ciema īpatnības - sienas ir smilšu krāsā, soli - jūras zilā krāsā. Galvenā altārglezna „Jēzus aicina” gleznota 1978. gadā, bet sānu gleznas „Jēzus lūdz Ģetzemenē” un Jēzus un grimstošais Pēteris” gleznotas 1958. gadā un Nācaretes baznīcā nonāca pēc Nīcas baznīcas slēgšanas 1961. gadā. Visas gleznas gleznojis mācītājs J. Lapiņš. Baznīcas sānu sienā atrodas jau mūžībā aizgājušā draudzes mācītāja Kārļa Ozoliņa savdabīgā stilā gleznotās piecas gleznas, jo K. Ozoliņš nebija mākslinieks. Tūristi vienmēr labprāt apskata Jūrmalciema Nācaretes baznīcu un ir pārsteigti par tās vienkāršību.   

Draudzes vēsture

Jūrmalciema Nācaretes draudze dibinājusies jau 1931. gadā - tolaik dievkalpojumi tika noturēti draudzes locekļu mājās. Pirmās draudzes locekļu iesvētības baznīcā notiek 1958. un 1959. gadā, pēc 45 gadiem - 2003. gadā atkal tiek iesvētīti 12 jaunieši. Svētdienas skola draudzē atsāka darboties 1992. gadā, jauniešu grupiņa dibinājās 2003. gadā.

Mācītāji, kas kalpojuši Nācaretes draudzē: prāvests Gustavs Špērs, mācītāji Augusts Šēnbergs, Fricis Rozenvalds, Oskars Birkmanis, Nikolajs Plāte, Pēteris Kalks, Ilmārs Krieviņš, Kārlis Ozoliņš.

Draudzē vēl šodien saglabājusies tradīcija slavēt Dievu ar dziesmām un dzejām. Draudzē darbojas koris, dāmu komiteja, tiek izdotas draudzes ziņas.

Pašlaik draudzē kalpo mācītājs Arvīds Bobinskis, kurš vienlaicīgi kalpo arī Nīcas un Muitnieku draudzēs. 

2006. gada janvārī draudzē bija 55 locekļi. Darbojas Svētdienas skola, diakonija, jauniešu nodaļa, notiek dažādas nometnes. Jūrmalciema Nācaretes draudzei ir mīļas un draudzīgas attiecības ar Liepājas Brāļu draudzi, ar kuru ik gadu tiek rīkots kopīgs Lieldienu vigīlijs - vakara dievkalpojums.

Draudzes priekšniece: Gita Vanaga, tālr. 26461735, e-pasts: Gita500@inbox.lv

Dievkalpojumi Jūrmalciema Nācaretes ev. lut. baznīcā notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā plkst. 14:00.

 
« atpakaļ

© 2012 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »