atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par dažādiem jautājumiem garīdznieks
rainars
Iesūtīts: 2012.10.26 19:48:27
Kas tas tāds?
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . >>
AutorsZiņas teksts
rainars
# Iesūtīts: 2012.10.30 15:31:02
Brāļi man liels prieks kad izdodas mums peldēt vienā garā ..... .
Tas mani uzpilda ar prieku un paļāvību kalpošanai Dzīvajam Dievam , ne burtam , kurš nokauj.
Mārtiņš
# Iesūtīts: 2012.10.30 15:35:16
aivars lapsans [83.187.152.113]
amatu sadalīšanu , ko veic Jēzus varam tad saukt par ordināciju. šāda ordinācija ir augstāka par arhibīskapa kalpošanas vienu no uzdevumiem- ordinēt.

Nu beidz tak - kur tev Jēzus pats dala amatus?
Vai tad Rakstu liecība, ka Viņš ir uzkāpis debesīs (vienalga, cik burtiski šo saprot), neko nenozīmē?
aivars lapsans [83.187.152.113]
# Iesūtīts: 2012.10.30 15:37:10
Ko tad ordinē arhibīskaps ? - māītāju. Tas arī viss. Dievs ordinē katru kalpošanas veidu, jo tikai Viņš ir Baznīcā augstākais, visi pārējie ir brāļi un māsas. Un tas , kurš iedomājas , ka ir augstāks , tiek Dieva atmests. Stāv uz vietas. Tādam ir tikai Bībele bez Svētā Gara. Tādi parasti aiz skaudības apsaukā gara kristiešus dažādos vārdos - harizmātos , jūsmotājos , praviešos, paši neizprazdami šo vārdu īsto jēgu....
Bet , kas attiecas uz arhibīskapa ordinācijām , tad esmu bijis klātu un aiz prieka pat dziedājis Domā. Ceru , ka turpmāk arhibīskaps rēķināsies ar draudzēm pēc Lutera mācības pamtprincipiem. Šajā jautājumā diemžēl Tev nebūs taisnība. Mēs kopā visi esam kaut kur nomaldījušies ...katoļu konfesijas purvā- nepareizā priesterībā.
Tā kā ceru , ka saprati - ir konfesijas ordinācija pēc statūtiem un ir Svētā Gara ordinācija. Nav tik traki. Es pieņemu abus variantus. Bet ja pieņemam t
aivars lapsans [83.187.152.113]
# Iesūtīts: 2012.10.30 15:39:14
Ēvalds Bērziņš

tikai vienu , tad izplatām pret Evaņģēliju vērstu svešu mācību.
Lai Dievs Tevi svētī to izprast !
aivars lapsans [83.187.152.113]
# Iesūtīts: 2012.10.30 15:42:47
Mārtiņš

Jēzus ir draudzes galva. Jā, klātesošs ar Svēto garu draudžu sapulcēs.
rainars
# Iesūtīts: 2012.10.30 15:48:41
Ko izsaka šīs rindas? : 1 Antiohijas draudzē bija pravieši un mācītāji: Barnaba un Simeons, saukts Nigrs, kirenietis Lūkijs un Manaēns, kas bija uzaudzināts ar tetrarhu Hērodu, un Sauls. Kad tie kalpoja Tam Kungam un gavēja, Svētais Gars sacīja: "Nošķiriet Man Barnabu un Saulu darbam, kādam Es viņus esmu aicinājis!" Tad viņi gavēja un lūdza Dievu, un, tiem rokas uzlikuši, tos atlaida. Bet viņi, Svētā Gara izsūtīti, aizgāja uz Seleukiju un no šejienes pārcēlās uz Kipru. Nonākuši Salamīnā, viņi sludināja Dieva vārdu jūdu sinagogās, un Jānis viņiem bija par palīgu.
Kam ausis, tas lai dzird, ko Gars saka draudzēm! Tam, kas uzvar, Es došu no apslēptās mannas, Es viņam došu baltu akmeni, un uz akmens būs jauns vārds rakstīts, ko neviens nezina, kā vien tas, kas to dabū.
Ingars
# Iesūtīts: 2012.10.30 15:48:48
Ēvalds Bērziņš

Ja tas viss jau sen zināms, tad jau laikam tas tiek vienkārši ignorēts
Ēvalds Bērziņš
# Iesūtīts: 2012.10.30 15:51:31
aivars lapsans [83.187.152.113]
Varbūt nesabiezināsim krāsas , ka cauri neredz....
Es ar ordināciju domāju tā , ka Svētais gars , Jēzus kā draudzes galva sadala kalpošanas uzdevumus katram draudzē. Protams , ja tā draudze ir veidota pēc Lutera mācības un evaņģēliskās izpratnes. Tādas draudzes pamatā ir misija attiecīgajā novadā , kur atrodas draudze un tās baznīca - Baznīca. Ja šajā draudzē notiek Bībeles studijas, mazo grupu sapulces, dažādi vakari , kalpošana skolās un pie jaunatnes, Dievkalpojumi utt, tad šāda draudze tiek Gara svētīta un Svētais Gars piešķir pareizus amatus.

Sabiezināji tā, ka es nesapratu skaidru domu.

amatu sadalīšanu , ko veic Jēzus varam tad saukt par ordināciju. šāda ordinācija ir augstāka par arhibīskapa kalpošanas vienu no uzdevumiem- ordinēt.
Kurš tad ordinēja Arhibīskapu? Mēs ticam, ka Jēzus (caur Baznīcu). Un tas pats Jēzus dod arhibīskapam uzdevumu ordinēt citus (tāpat kā citi ordinēja viņu). Ja nu ordinē Jēzus, kā Tu uzdrošinies atšķelt Baznīcu no Jēzus, teikdams, ka Jēzus ordinē kaut kā augstāk, bet arhibīskaps ordinē zemāk? Vai Tu netici, ka Baznīcā visus ordinē Jēzus?
Ēvalds Bērziņš
# Iesūtīts: 2012.10.30 15:55:45
Mārtiņš
Nu beidz tak - kur tev Jēzus pats dala amatus?
Vai tad Rakstu liecība, ka Viņš ir uzkāpis debesīs (vienalga, cik burtiski šo saprot), neko nenozīmē?

Bet Viņš taču solīja būt pie mums līdz pasaules galam. Tas neko nenozīmē??
rainars
# Iesūtīts: 2012.10.30 15:56:01
jaunais vīns lejams jaunos ādas traukos ...............
Ēvalds Bērziņš
# Iesūtīts: 2012.10.30 15:57:38
Ingars
Ja tas viss jau sen zināms, tad jau laikam tas tiek vienkārši ignorēts
Vai arī pārprasts emociju uzplūdā vai, nedod Dievs, varbūt māņticībā.
Ēvalds Bērziņš
# Iesūtīts: 2012.10.30 16:00:01
rainars
jaunais vīns lejams jaunos ādas traukos
jā, pareizi, nevis garām traukiem lielā sajūsmā.
Mārtiņš
# Iesūtīts: 2012.10.30 16:02:14
aivars lapsans [83.187.152.113]
Jēzus ir draudzes galva. Jā, klātesošs ar Svēto garu draudžu sapulcēs.

Jā.
Bet to, ka Jēzus ieceļ amatos - to mēs neredzam. Mēs redzam, ka to dara cilvēki, kas to dažādi pamato (vai nepamato). Un vēl mēs ceram, ka šie cilvēki to dara Sv.Gara aicināti, un vismaz daļēji par to varam pārliecināties pēc šo ļaužu nestajiem augļiem.

Ēvalds Bērziņš
(..) atšķelt Baznīcu no Jēzus, teikdams, ka Jēzus ordinē kaut kā augstāk, bet arhibīskaps ordinē zemāk?

Ja praktiskā sarunā atmet dzejisko izteiksmi, ka Jēzus ordinē, tad šāds jautājums vispār nepaceltos.
Ingars
# Iesūtīts: 2012.10.30 16:05:49
Apustuļu darbi 8: 14 Bet apustuļi, Jeruzālemē dzirdējuši, ka Samarija pieņēmusi Dieva vārdu, sūtīja pie tiem Pēteri un Jāni,
15 kas, tur nonākuši, lūdza par viņiem Dievu, lai tie saņemtu Svēto Garu,
16 jo tas vēl ne pār vienu no viņiem nebija nācis, bet viņi bija tikai kristīti Kunga Jēzus Vārdā.
17 Tad viņi uzlika tiem rokas, un tie dabūja Svēto Garu.
+ brāļa Rainara citētā rakstu vieta mums māca, ka Apustuļi ir tie, kurus Dievs lieto vietējo draudžu dibināšanā. Filipa kā evaņģēlista un misionāra kalpošana nevarēja dibināt draudzes Samarijā, jo viņam bija cita veida aicinājums, nekā Pēterim un Jānim. Taču viņi visi kopā paveica labu un svētīgu darbu, katrs darot to, ko Dievs viņam uzdevis, necenšoties pārsniegt savas pilnvaras. Es vēl nezinu tādu gadījumu, aprakstītu Jaunajā Derībā, kur bīskapi dibinātu draudzes. Bīskapi ir pārraugi vietējās draudzēs un katras vietējās draudzes bīskapi nejaucas apustuļu kalpošanā, nedz arī citu vietējo draudžu iekšējās lietās.
---------------------
2.korintiešiem 11: 12 Bet, ko es daru, to arī turpmāk vēl darīšu, lai atņemtu iespēju lielīties tiem, kas to meklē, lai tanīs lietās, ar kurām tie lielās, tie izrādītos tādi paši kā mēs.
13 Jo tie ir viltus apustuļi un viltīgi strādnieki, izlikdamies par Kristus apustuļiem.
14 Nav arī brīnums; jo pats sātans izliekas par gaismas eņģeli.
15 Tad arī nav nekas sevišķs, ka viņa kalpi izliekas par taisnības kalpiem; to gals būs tāds kā viņu darbi.

Atklāsmes 2: 1 Efezas draudzes eņģelim raksti: tā saka Tas, kas tur labajā rokā septiņas zvaigznes un kas staigā septiņu zelta lukturu vidū:
2 Es zinu tavus darbus un pūles, tavu pacietību un ka tu nevari panest ļaunus cilvēkus un esi pārbaudījis tos, kas saucas par apustuļiem, bet nav, un esi atradis tos par melkuļiem.

Vietējo draudžu tiesības un pienākums ir pārbaudīt apustuļus, vai tie ir no Dieva. Vietējā draudze varēja arī neuzņemt apustuli un nevienam apustulim nav nekādu administratīvu tiesību šādā draudzē ko pasākt. Ja apustulis ir no Dieva, viņam būs garīga vara un dievišķa autoritāte, kuru Dievam paklausīgie atzīs, bet Dievam nepaklausīgie neatzīs un taps sodīti.
Ēvalds Bērziņš
# Iesūtīts: 2012.10.30 16:09:59
rainars
Ko izsaka šīs rindas? : 1 Antiohijas draudzē bija pravieši un mācītāji: Barnaba un Simeons, saukts Nigrs, kirenietis Lūkijs un Manaēns, kas bija uzaudzināts ar tetrarhu Hērodu, un Sauls. Kad tie kalpoja Tam Kungam un gavēja, Svētais Gars sacīja: "Nošķiriet Man Barnabu un Saulu darbam, kādam Es viņus esmu aicinājis!" Tad viņi gavēja un lūdza Dievu, un, tiem rokas uzlikuši, tos atlaida. Bet viņi, Svētā Gara izsūtīti, aizgāja uz Seleukiju un no šejienes pārcēlās uz Kipru. Nonākuši Salamīnā, viņi sludināja Dieva vārdu jūdu sinagogās, un Jānis viņiem bija par palīgu.
Vai tā būtu ordinācijas formula?
rainars
# Iesūtīts: 2012.10.30 16:10:21
Te nu atbraucām paskatīties cik nu katrs ir miesīgs....
Cik man dots saprast tad Jēzus pats ir jaunais spēcīgais vīns un pats viņš aiz sajūsmas lej tajos kas mīl patiesību un ienīst netaisnību, tos viņš arī svaida ar prieka eļļu, tos ko viņš izredzējis , tos viņš ar taisnojis, tos arī darījis par ķēniņiem un priesteriem.
viņi dziedāja jaunu dziesmu, sacīdami:
"Tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo Tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar Savām asinīm cilvēkus no visām ciltīm, valodām, tautām un tautībām, un Tu esi padarījis viņus mūsu Dievam par ķēniņiem un priesteriem, kas valdīs pār visu zemi."
Ēvalds Bērziņš
# Iesūtīts: 2012.10.30 16:14:33
Mārtiņš
Ja praktiskā sarunā atmet dzejisko izteiksmi, ka Jēzus ordinē, tad šāds jautājums vispār nepaceltos.
Par dzejisku es to nesauktu, kā nekā, Jēzus ir Augstais priesteris. Bet, ja to patur kā pamatnosacījumu, tad jautājums tiešām nepaceltos.
Ingars
# Iesūtīts: 2012.10.30 16:16:03
Ēvalds Bērziņš

Vai arī pārprasts emociju uzplūdā vai, nedod Dievs, varbūt māņticībā.

Arī tas ir iespējams. Tieši tāpēc ir labi apstāties un pajautāt Dievam, vai tas, kas tiek celts, tiek celts pēc Viņa prāta. Jēzus saviem mācekļiem neteica – pēc Manas aiziešanas jums kaut kā pašiem būs jātiek galā ar Draudzes organizāciju. Viņš apsolīja Patiesības Garu, Kurš atgādinās visu, ko Jēzus mācījis, VADĪS MŪS VISĀ PATIESĪBĀ, Kurš Jēzu cels godā, ņems no tā, kas pieder Jēzum un darīs mums zināmu. Tā ka visi klerki var atslābt ar savu cenšanos organizēt Draudzi un valdīt pār to, jo Kristus vēl joprojām ir Kungs un Saimnieks un Viņa vienīgais pilnvarotais Pārstāvis Draudzē ir Svētais Gars, Kurš tad arī nosaka kurš kā kalpos, kurš kādus amatus ieņems utt.
Mārtiņš
# Iesūtīts: 2012.10.30 16:16:05
rainars
Cik man dots saprast tad Jēzus pats ir jaunais spēcīgais vīns un pats viņš aiz sajūsmas lej tajos kas mīl patiesību un ienīst netaisnību, tos viņš arī svaida ar prieka eļļu, tos ko viņš izredzējis , tos viņš ar taisnojis, tos arī darījis par ķēniņiem un priesteriem.

Tev ir problēma, jo no tevis rakstītā sanāk, ka Jēzus lej tajos, kas paši to ir izpelnījušies.
Ingars
# Iesūtīts: 2012.10.30 16:21:53
Ēvalds Bērziņš

Apustuļu darbi 13:1 tik tiešām ir apustuļa ordinācijas formula – tikai no Dieva dotas pravietiskas atklāsmes, ne no cilvēka gribas. To jau arī nozīmē pats vārds „apustulis” – tas ir „sūtnis”. Tātad, ja Dieva sūtnis, tad Dieva, nevis cilvēku un nav tur ko putroties.
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . >>
Tēma ir slēgta, jūs nevarat iesūtīt komentārus

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 39 , pavisam kopa bijuši: 4805