Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
https://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=3351

Pagarināta pieteikšanās Lektoru kursiem 2024. gadā!

Redaktors
2024.02.08 21:48

Svētā Gregora Izglītības Centrs organizē un aicina pieteikties Lektoru* kursiem 2024. gadā! Lektoru apmācības notiks gan klātienē Gregorskolā Saldū, gan attālināti.Lekciju tēmas: Liturģija, Ievads Svētajos Rakstos, Ievads Jaunajā Derībā, Eklezioloģija, Misioloģija, Runas māksla, Diakonija, Praktiskā teoloģija un Personīgā garīgā dzīve.
Kopējais nodarbību apjoms – 32 lekcijas (stundas).

Lektoru kursu noslēgumā būs arī eksāmens, kur ir gan tests ar jautājumiem par apgūto vielu, gan individuālas pārrunas ar eksaminācijas komisiju.

Lai piedalītos Lektoru kursos, nepieciešama draudzes mācītāja rekomendācija.
Dalības maksa: Eur 220.  

Aicinām draudzes finansiāli atbalstīt savus lektorus!

Pieteikšanās līdz 2024.gada 26.februārim, aizpildot pieteikuma anketu: https://forms.gle/zXUWeQBfigjAPUPMA

Papildu info pa tālruni 20216655 vai e-pastā: skola@gregors.lv

*Par lektoru LELB draudzē var kļūt kristīts un iesvētīts pilntiesīgs LELB draudzes loceklis, kuram draudzē ir laba slava, un, kurš, draudzes mācītāja rekomendēts, ir noklausījies Baznīcas noteiktu apmācības kursu un sekmīgi nokārtojis eksāmenu
.