Otrdiena, 22. maijs, vārda dienas svin: Kalendāros, neierakstīto, vārd...  
  00:00  
uz sākumu.... Kontakti.... Lapas karte... uz sākumu...
Mēs esam
Mēs ticam
   Bībele
   Svētā Trīsvienība
   Vārds un Sakramenti
   Grēksūdze
   Baušļi
   Tēvreize
   Dievkalpojums
   Ticības apliecības
   Baznīcas gads
   Svētdarbības
   Garīgā padomdošana
   Ekumēne
   Kapelānu atbalsts
LELB pārvalde
LELB garīdznieki
Iecirkņi, draudzes
LELB darba nozares
LELB iestādes
LELB periodika
Aktualitātes
Medijiem
LELB 25. Sinode
Misija Īrijā
Baznīca un Valsts
Garīgi raksti
Semināru vietas
Ziņu arhīvs
 Jaunumi citās sadaļās

Nīkajas - Konstantinopoles 
ticības apliecība

Mēs ticam uz vienu Dievu, 
Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes, visa redzamā un neredzamā Radītāju.

Un uz vienu Kungu Jēzu Kristu, Dieva vienīgo Dēlu, pirms mūžīgiem laikiem no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu, nevis radītu, vienādu ar Tēvu būtībā; caur kuru viss ir radīts, kurš priekš mums, cilvēkiem, un mūsu pestīšanas labad nāca no debesīm, iemiesojās no Svētā Gara un Jaunavas Marijas un tapa cilvēks; par mums sists krustā Poncija Pilāta laikā, cietis un guldīts kapā, trešajā dienā augšāmcēlās saskaņā ar Rakstiem, uzkāpa debesīs un sēž pie Tēva labās rokas, un godībā atkal nāks tiesāt dzīvos un mirušos; viņa valstībai nebūs gala.

Un uz Svēto Garu, Kungu un Dzīvudarītāju, kas no Tēva [un Dēla]* iziet, kas ar Tēvu un Dēlu līdzi pielūdzams un godājams, kas runājis caur praviešiem. Un uz vienu, svētu, katolisku** un apustulisku Baznīcu. Mēs atzīstam vienu kristību uz grēku piedošanu un gaidām uz mirušo augšāmcelšanos un dzīvi mūžībā, kas nāk.

Āmen.

______________________

* Šie vārdi jeb t.s. filioque nav atrodami Nīkajas - Konstantinopoles sākotnējā tekstā, bet ir vēlāks iespraudums, ko pievienoja 589. gadā Trešajā Toledo koncilā (Spānijā) un XI gs. vidū apstiprināja kā Rietumu baznīcas oficiālo mācību. Tos nelieto Austrumu  jeb pareizticīgajās baznīcās.

** [no gr. katholikos ‘universāls; saskaņā ar visu’] – tāda Baznīca, ko Kristus cauri visiem laikiem sev sapulcinājis no visām tautām un kurā īstenojas Kristus pestīšanas darba pilnība, jeb ticīgo sadraudze, kuras ticība, pasludinājums un dzīve atbilst Kristus mācībai.

 

Nīkajas-Konstantinopoles ticības apliecības redakcija, kas pieņemta LELB Mācītāju konferencē 03.03.2010.

Meklēšana
Vai esi plānojis abonēt jauno žurnālu "Svētdienas Rīts" ?
Jā, jo esmu bijis laikraksta "Svētdienas Rīts" ilggadīgs lasītājs
Jā, jo man ir svarīgi zināt, kas notiek Baznīcā
Nē, bet labprāt lasītu to internetā
Nē, jo nevaru finansiāli atļauties
Vēl neesmu izlēmis
Nezinu, jo neesmu par to neko dzirdējis
Nē, jo mani neinteresē šis izdevums
     rezultāti » 
Tu vari palīdzēt!
Aizlūgumi
Pateicības
Iesaku-Aicinu
Saites
Copyright © 2006 LELB. All rigts reserved. Created by MB Studija »