Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=3369

Mateja evaņģēlija studijas ar Magnusu Bengtsonu

Redaktors
2024.03.21 15:04

"Un Jēzus atbildēja tiem un sacīja: "Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ. Jo tad daudzi nāks Manā Vārdā un sacīs: Es esmu Kristus, - un tie pievils daudzus. Bet jūs dzirdēsit karus un karu daudzināšanu. Esiet nomodā, nebīstieties, jo tam jānotiek; bet tas nav vēl gals. Jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, un būs bada laiki un zemestrīce dažās vietās. Bet tas viss būs tikai lielo bēdu iesākums. Tad tie jūs nodos mokās un jūs nokaus, un jūs būsit visu tautu ienīsti Mana Vārda dēļ. Un tad daudzi apgrēcināsies un viens otru nodos, un viens otru nīdīs. Un daudzi viltus pravieši celsies, un tie daudzus pievils. Un, tāpēc ka netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. Bet, kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Un šis Valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals." Mateja ev. 24:4-14
🎯 Būsim nomodā un neļausimies bailēm, bet ieklausīsimies un stiprināsim viens otru Dieva Vārda patiesībā! 🎯
Aicinām pievienoties Mateja evaņģēlija studijām kopā ar māc. Magnusu Bengtsonu trešdien, 27.martā plkst.18.30-20.00!
Tikšanās notiek zoom platformā, tā ka interesenti var pievienoties no jebkuras vietas Latvijā un pasaulē! 🙂
Vakara plāns:
18.15-18.30 Pieslēgšanās zoom
18.30-19.30 Mateja evaņģēlija studijas
19.30-19.50 Jautājumu apspriešana mazajās grupās
19.50-20.00 Noslēguma jautājumi
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu:
Dalības maksa – ziedojums Gregorskolas atbalstam.