Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=3368

Izsludināta draudžu pieteikšanās Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu dienai 2024 🌙

Redaktors
2024.03.14 15:14

2024. gadā garīgās kultūras notikums “Baznīcu nakts” norisināsies
sestdienā 1. jūnijā. Tajā pašā dienā notiks “Atvērto baznīcu diena”,
kad ikviena draudze ir aicināta turēt savu dievnamu atvērtu viesiem
no pulksten 10.00 rītā. Baznīcu dalības reģistrācija vienotajā
tiešsaistes pieteikuma anketā ir obligāta un jāveic līdz šī gada
1.maijam.

Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu dienas tēma šogad būs veltīta bērniem.
Pasākuma norises laiks sakrīt ar Starptautisko bērnu tiesību aizsardzības
dienu, ko atzīmē 1. jūnijā. Pasākumam par piemērotu šogad izvēlēti vārdi
"Laidiet bērniņus un neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem pieder
Debesu valstība." Mateja 19:14

Līdzās iespējai draudzēm plānot „Baznīcu nakts” vakara programmu,
aicinām baznīcas visos novados atsaukties dalībai arī notikumā
„Atvērto baznīcu diena” un – līdzīgi kā aizvadītajā gadā – aicinām
draudzes savu iespēju robežās dievnamus turēt atvērtus jau dienas laikā
no pulksten 10.00. Latvijas dievnamu arhitektūra un māksla – dievnama
sakrālā telpa visā veselumā – ir vērtība, kurai jādod iespēja kļūt redzamai
un uzrunāt mūsdienu cilvēku. Turklāt tam ir liela simboliska un valstiska
nozīme, ka vismaz reizi gadā vairums dievnamu vienā dienā, vienā laikā ir
atvērti Latvijas ļaudīm un mūsu valsts viesiem, kuri vēlas sastapties ar
Latvijas dievnamu sakrālā mantojuma skaistumu.


Kā pieteikt draudzes dalību notikumā
Lai veidotu apmeklējuma karti un programmu, apzinām draudzes, kas būtu
gatavas atvērt baznīcas jau pa dienu vai piedāvāt saturu vakaram.
Draudzes lūdzam noteikti reģistrēt savu piedalīšanos līdz šī gada 1.
maijam, aizpildot tiešsaistes anketu: https://ej.uz/dalibaBN2024 (spiest
uz saites).


Apkopotā informācija tiks izmantota notikuma „Baznīcu nakts” mājaslapā
www.baznicunakts.lv un informatīviem ziņojumiem „Baznīcu nakts”
sociālajos tīklos Facebook un Instagram.


Plānojot pasākumus, lūdzam ņemt vērā:
● Baznīcu nakts notiks no 18.00 – 24.00.
● Lūdzam nodrošināt dievnamu atvērtību viesiem jau no pulksten
10.00.
● Aicinām zvanīt baznīcu zvanus atbilstoši senajai stundu lūgšanu
tradīcijai – 12.00, 18.00 un 22.00, kas atbilst pusdienas, vakara un
nakts lūgšanas laikam.
● Organizatoru komanda apņemas izveidot vienotu „Baznīcu nakts


2024” pasākuma notikumu karti vietnē baznicunakts.lv, lai
publicētu informāciju par atvērtajām baznīcām un tiem
dievnamiem, kuros paredzēta „Baznīcu nakts” programma.
Papildus informācijai lūdzam rakstīt uz baznicu.nakts@gmail.com