Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=3348

Jauna grāmata "Dieva vārds katrai gada dienai, K. O. Rozeniuss"

Redaktors
2024.02.06 13:11

Luterisma mantojuma fonds izdevis Rozeniusa, zviedru sludinātāja, Dieva vārda pārdomas katrai gada dienai. Pieprasījums pēc šīs grāmatas ir bijis liels, tāpēc publicējam jau ceturto izdevumu.

Karls Olafs Rozeniuss (Carl Olaf Rosenius) (1816-1868) bija t. s. atmodas sludinātājs Zviedrijā. Liela ietekme viņa dzīvē bija angļu metodista Džordža Skota (George Scott) sludināšanai un personībai. Taču viņš nekad nekonvertējās metodismā, bet formāli saglabāja saites ar luterisko baznīcu Zviedrijā (viņa tēvs bija luterāņu mācītājs). Rozeniuss nekad nepiekrita “perfekcionisma” mācībai metodismā. Tieši otrādi, viņš arvien izcēla luterisko principu “vienlaikus attaisnots un grēcinieks”. Attiecības ar oficiālo baznīcu Zviedrijā bija saspīlētas, jo viņš vērsās pret tajā valdošo morālo izlaidību un vēsturiski-kritisko pieeju Bībelei. Rozeniuss, nebūdams ordinēts luterāņu mācītājs, regulāri pulcināja ap sevi cilvēkus, lai lasītu Dieva vārdus. Rozeniuss arvien uzsvēra “attaisnošanu ticībā”, kā arī to, ka kristīgā mācība ir jāiemieso kristīga cilvēka dzīvē.

‍Vairāk info pieejams - šeit