Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=3314

Jauna grāmata: M. Lutera darbu izlase, 3. sējums

Redaktors
2023.11.10 19:01

M. Lutera darbu trešais sējums tematiski vienlaikus turpina pirmos divus sējumus un zināmā veidā arī tos apkopo. Ja pirmais sējums ietvēra agrīnākā reformācijas laika Dr. Mārtiņa Lutera nozīmīgākos darbus, tad otrajā sējumā lielāks uzsvars bija uz viņa sabiedriski politiskajiem rakstiem. Savukārt trešā sējuma raksti tapuši tajā pašā laikā, un to kopojums noslēdzas ar katehētiski eklesiālu (ar baznīcu saistītu) un pastorālu (ar kristieša un mācītāja kalpošanu saistītu) sfēru.

‍Vairāk informācija pieejama - šeit