Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=3175

Vircburgā notika prof. Dr. Reinharda Slenckas bēres

Redaktors
2022.11.17 09:33

16.novembrī Vircburgas pilsētā Vācijā Dieva tīrumā (Gottesacker) tika guldīts LELB Lutera Akadēmijas pirmais rektors Prof. Dr. Reinhards Slencka. Arhibīskaps Jānis Vanags slimības dēļ nevarēja piedalīties bēru ceremonijā, tādēļ LELB pārstāvēja profesora students, māc. Andris Krauliņš, Ārlietu nozares vadītājs. Māc. Krauliņš pie kapa nolasīja arhibīskapa Vanaga vēstījumu, kura fragmentus šeit citējam:
Izsaku jums sirsnīgu līdzjūtību, pavadot mūžībā mīļo un godājamo profesoru, doktoru Reinhardu Slencku.

Spriežot pēc daudzu vācu teologu un mācitāju liecībām pr to, cik liela nozīme cienītajam profesoram ir bijusi viņu ticības dzīvē, Doktors Reinhards Slencka patiešām ir bijis ietekmīgs vācu teologs. Tomēr es atļaušos viņu pieskaitīt izcilākajiem latviešu teologiem.

Pirmkārt tādēļ, ka viņš Latvijai un mūsu luteriskajai baznīcai veltīja astoņus mūža gadus. Otrkārt tāpēc, ka viņš īsā laikā iemācījās latviešu valodu. Mums, latviešiem tas ļoti sasildīja sirdis. Pusgadsimtu mēs dzīvojām starp ienācējiem no Krievijas, kuri tā arī neiemācījās ne vārda latviski. Profesors rādīja priekšzīmi, iemācīdamies latviski no galvas Lutera Mazo katehismu, ko diez vai prot kāds no mūsu luterāņiem. Cieņa, ko profesors šādi parādīja mūsu tautai un valodai, padarīja viņu patiesi par mūsējo.

Lai arī cik liela nozīme doktoram Slenckam bija vācu teoloģiskajā izglītībā, nekas nevar līdzināties tam iespaidam, ko viņa darbs un personība atstāja uz luterismu Latvijā. Viņš bija pirmais mūsu Lutera akadēmijas rektors. Liela, varbūt pat lielākā daļa latviešu luterāņu mācītāju ir viņa audzēkņi. Tas ir veidojis mūsu baznīcas identitāti un ielicis pamatus mūsu teoloģiskajai domai. Rīga, iespējams, bija pirmā Reformācijas galvaspilsēta pēc Vitenbergas. Profesora darbs atjaunoja Latvijas luterisma saikni ar īstu vācu luteriskās teoloģijas tradīciju, kurai vienlīdz sveša ir gan liberāla paviršība,  gan sektantisks barbarisms. Viņš bija teologa un mācītāja priekšzīme  daudziem.

Sirsnīga līdzūtība profesora ģimenei. Īpaša pateicība Gīzelas kundzei, kura vienmēr bija blakus savam vīram un kuru tāpat uzskatām par savējo. Viņi abi ir ar zelta burtiem ierakstījuši savus vārdus Latvijas luteriskās baznīcas vēsturē.

Lai sirsnīgi cienītajam profesoram Reinhardam Slenckam miers un Dieva svētība!

Gizela Slenskas kundze pateicas Latvijas ev.lut. Baznīcai un arhibīskapam par līdzjūtības apliecinājumiem. Viņa turpina būt uzcītīga Svētdienas rīta lasītāja. Kā arī viņa sūta sveicienus visiem brāļiem un māsām LELB.

Informāciju sagatavoja LELB Ārlietu nozare