Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=3069

LELB 100.dzimšanas dienas svinības – BAZNĪCAS DIENA 16.jūlijā Rīgā

Redaktors
2022.05.23 12:43

AICINĀJUMS DRAUDZĒM IESAISTĪTIES BAZNĪCAS DIENAS ORGANIZĒŠANĀ UN NORISĒ

Augsti godājamie mācītāji un cienījamie LELB draudžu brāļi un māsas!

Kā jau zināms, 2022.gadā Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca atzīmē Reformācijas Latvijā piecsimtgadi un LELB simto dzimšans dienu. Vairāk par jubilejas gadu varat lasīt LELB mājas lapā: ?ct=reformacija

16.jūlijā Rīgā ir iecerēts svinēt LELB 100.dzimšanas dienu (BAZNĪCAS DIENA).
 Diena sāksies ar svētbrīdi Rīgas Sv.Pētera baznīcā, no kurienes dosimies procesijā uz Doma laukumu, kura tuvumā norisināsies pārējie dienas notikumi. (Dienas pasākumu plāns pievienots zemāk.)        LELB dzimšanas dienas pasākumus vēlamies veltīt ne tikai mums pašiem par prieku, bet aicinot tajos piedalīties iekvienu, veltot svētkus visai Latvijas sabiedrībai, parādot mūsu atvētrību, draudzīgumu un viesmīlību.

Lai mums šajā dienā izdotos patiesi sludināt Dieva vārdu un dāvāt prieku ne tikai mums pašiem, bet arī mūsu viesiem,……IR  NEPIECIEŠAMS JŪSU ATBALSTS AR TO, KO VAR DOT JŪSU DEGOŠĀS, ATVĒRTĀS SIRDIS UN DIEVA DOTĀS DĀVANAS….. CERAM  UZ JŪSU ATSAUCĪBU, PIEDALOTIES PASĀKUMOS, PALĪDZOT TOS ORGANIZĒT UN NODROŠINĀT TO NORISI!

Lai pasākumi varētu notikt, aicinām katru draudzi apzināt savas iespējas piedalīties gan kā apmeklētājiem, gan kā atbalstītājiem un organizētājiem!

 Baznīcas dienas organizatori ļoti gaidīs aktīvus brīvprātīgos un draudzes, kas vēlētos uzstāties ar muzikālu priekšnesumu,  nodrošinātu  dalībnieku un viesu ēdināšanu, dekorētu pasākumu vietas, rūpētos par drošību pasākumu laikā, koordinētu pasākuma dalībniekus un apmeklētājus, darbotos ar bērniem vai veiktu misijas darbu, uzrunājot cilvēkus un sludinot. Nepieciešami radošo nodarbību bērniem vadītāji, slavētāji – gan liecībās, gan ar muzikālajiem priekšnesumiem, kūku cepēji un citi talanti!

Lai organizatori varētu apzināt gan potenciālos dalībniekus, gan mūsu kopējos organizatoriskos resursus, lūdzam aizpildīt draudzes pieteikuma anketu: https://forms.gle/iCideDkpGbnqi3Q86
vai individuālo brīvprātīgā anketu: https://forms.gle/A7cvRcJMN7497zZj7

izmantojot šīs saites, vai, atrodot anketu LELB mājas lapā sadaļā Reformācijai 500.
16.jūlija PASĀKUMU NORISES PLĀNS:

RĪTA PASĀKUMI


Svētā Pētera baznīca


9:00-10:00

Dalībnieku pulcēšanās

10:00

Rīta svētbrīdis ar TV translāciju

11:15

Procesija no Pēterbaznīcas uz Domu (draudzes jau iepriekš sagatavo plakātus vai karogus ar Dieva vārdu, kā arī savu simboliku, ja ir)

DIENAS PASĀKUMI


Doma dārzs


12:00-13:00

Sadraudzība Doma dārzā ar muzikālo noformējumu

14:00-23:00

Doma Cafe – visu dienu darbosies kafejnīca, kuru ikviens varēs apmeklēt, tikties ar brāļiem un māsām, dalīties ar liecībām un stiprināties ticībā no citiem brāļiem un māsām

19:00-21:00

Dalībnieku un viesu sadraudzība

Doma bedre un lielā telts


13:00-17:00

Aktivitātes ģimenēm ar bērniem - radošās darbnīcas, Svētdienas skola bērniem, foto stūrītis, parakstu vākšana par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē

Pie Doma baznīcas


13:00-16:00

Slavētāju koncerts un liecības – aicināti draudžu slavētāji un grupas

13:00-16:00

Lielizmēra spēles

13:00-17:00

Svētdienas Rīts, grāmatas, kristīgie suvenīri

Svētā Jāņa baznīca


14:00-15:30

Reformācijas ērģeļmūzikas koncerts

Doma laukums


13:00-21:00

Jauniešu misija

Svētā Pētera baznīca


13:00-21:00

Reformācijas stāsti

VAKARA PASĀKUMI


Doma katedrāle


17:00-19:00

Svinīgais DK ar jauno palīgbīskapu konsekrēšanu

19:30-21:00

Draudžu sadraudzība Doma dārzā

Doma laukums


21:00-22:30

Koncerts "Es esmu ceļš, pateisība un dzīvība" – I.Akuratere, A.Auzāns, G.Kronbergs, J.Lemežis, A.Hermanis, N.Rutulis,

I.Pētersons, G.Latiša, J.Vanags


Tāpat lūdzam visus atbalstītājus ziedot šim mērķim LELB kontā ar norādi “JUBILEJAI”.


Norises plāns PDF pieejams - šeit
‍Teksts un norises plāns pieejams - šeit