Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=3048

Klusās nedēļas un Lieldienu dievkalpojumi LELB draudzēs 2022

Redaktors
2022.04.12 13:48

Draudzes nosaukums

 

 

 

Papildu informācija

Aizputes ev.lut.draudze

15.aprīlī

plkst.

12:00

Krusta pagodināšana

 

17.aprīlī

plkst.

8:00

Lieldienu dievkalpojums Aizputes baznīcā

 

17.aprīlī

plkst.

11:00

Lieldienu dievkalpojums Valtaiķu baznīcā

Alojas ev.lut.draudze

14.aprīlī

plkst.

18:00

Zaļās ceturtdienas dievkalpojums

 

15.aprīlī

plkst.

15:00

Lielās piektdienas dievkalpojums

 

17.aprīlī

plkst.

12:00

Lieldienu dievkalpojums

Alūksnes ev.lut draudze

14.aprīlī

plkst.

18:00

 

 

15.aprīlī

plkst.

12:00

Krusta ceļš no Ev.lut baznīcas

 

15.aprīlī

plkst.

15:00

 

 

16.aprīlī

plkst.

22:00

 

 

17.aprīlī

plkst.

11:00

Liepnas ev.lut draudze

 

17.aprīlī

plkst.

15:00

 

Apes Sv. Mateja ev. lut. draudze

14.aprīlī

plkst.

19:00

Viridum- Zaļās ceturtdienas dievkalpojums

 

15.aprīlī

plkst.

12:00

Krusta ceļš Apes pilsētas ielās

 

15.aprīlī

plkst.

13:30

Lielā piektdiena- Dievkalpojums

 

17.aprīlī

plkst.

7:00

Lieldienas- Kristus Augšāmcelšanās svētku Dievkalpojums

 

24.aprīlī

plkst.

13:00

Baltā svētdiena-dievkalpojums

Apriķu ev.lut.draudze

17.aprīlī

plkst.

13:00

Lieldienu dievkalpojums

Āraišu ev.lut. draudze

17.aprīlī

plkst.

11:00

 

Augstkalnes-Mežmuižas ev.lut.dr.

17.aprīlī

plkst.

16:00

 

Balvu ev. lut. draudze

14.aprīlī

plkst.

18:00

 

 

15.aprīlī

plkst.

10:00

 

 

17.aprīlī

plkst.

7:00

Pēc diekalpojuma kopīgas lieldienu brokastis

 

17.aprīlī

plkst.

10:00

Vada bīskaps Einārs Alpe

Bauskas Sv. Gara baznīcas draudze

14.aprīlī

plkst.

18:30

Dievkalpojums ar sv. vakarēdienu.

 

15.aprīlī

plkst.

10:00

Dievkalpojums ar sv. vakarēdienu.

 

17.aprīlī

plkst.

6:00

Svētku dievkalpojums.

 

17.aprīlī

plkst.

10:00

 

Bolderājas evaņģēliski luteriskā draudze

14.aprīlī

plkst.

19:00

 

 

15.aprīlī

plkst.

18:00

 

 

16.aprīlī

plkst.

20:00

 

 

17.aprīlī

plkst.

14:00

 

Bukaišu ev.lut.draudze

15.aprīlī

plkst.

14:00

 

 

17.aprīlī

plkst.

14:00

 

Bulduru ev.lut. draudze

15.aprīlī

plkst.

13:00

Lielās Piektdienas dievkalpojums

 

17.aprīlī

plkst.

13:00

Lieldienu dievkalpojums

Burtnieku ev.lut.draudzē

14.aprīlī

plkst

19:00

Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums.


15.aprīlī

plkst

16:00

Lielās Piektdienas dievkalpojums.


16.aprīlī

plkst

23:00

Nakts Viģīlijas dievkalpojums.


17.aprīlī

plkst

11:00

Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums

pl.14.00 Kristus augsāmcelšanās dievkalpojums Bērzaines lūgšanu namā.

Cēsu Sv. Jāņa lauku ev. lut. draudze

10.aprīlī

plkst.

11:00

Pūpolu svētdienas dievkalpojums

 

14.aprīlī

plkst.

18:15

Zaļās ceturtdienas dievkalpojums

 

15.aprīlī

plkst.

0:00

Ekumēniskais Krusta ceļš (Gaujaslīči - Cēsu Sv. Jāņa baznīca)

 

15.aprīlī

plkst.

15:00

Lielās piektdienas dievkalpojums

 

16.aprīlī

plkst.

23:00

Nakts vigīlija dievkalpojums

 

17.aprīlī

plkst.

11:00

Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

Cesvaines ev.lut.draudze

14.aprīlī

plkst.

18:00

 

 

15.aprīlī

plkst.

15:00

EKUMĒNISKAIS KRUSTACEĻŠ

 

17.aprīlī

plkst.

9:00

KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS DIEVKALPOJUMS

 

18.aprīlī

plkst.

10:00

OTRĀS LIELDIENAS

Daudzevas ev.lut. draudze

17.aprīlī

plkst.

13:00

Kristus augšāmcelšanās svētki - Lieldienas

Daugavgrīvas Baltās baznīcas draudze

14.aprīlī

plkst.

19:00

Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums ar Dievgaldu

 

15.aprīlī

plkst.

19:00

Lielās Piektdienas dievkalpojums bez Dievgalda

 

16.aprīlī

plkst.

23:00

Lieldienu nakts dievkalpojums ar Dievgaldu

 

17.aprīlī

plkst.

10:00

Lieldienu dievkalpojums ar Dievgaldu

Dikļu evaņģēliski luteriskā draudze

15.aprīlī

plkst.

13:00

Lielā piektdiena

 

17.aprīlī

plkst.

13:00

Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas

Dobeles ev.lut.draudze

14.aprīlī

plkst.

18:00

 

 

15.aprīlī

plkst.

10:00

 

 

17.aprīlī

plkst.

10:00

 

Dundagas ev.lut. draudze

14.aprīlī

plkst.

18:0015.aprīlī

plkst.

14:0016.aprīlī

plkst.

18:0017.aprīlī

plkst.

11:00


Durbes ev.lut.draudze

14.aprīlī

plkst.

16:00

Zaļās Ceturtdienas dievk.

 

15.aprīlī

plkst.

11:00

Kristus ciešanu dievkalpojums ar krusta pagodināšanu

 

17.aprīlī

plkst.

9:00

Lieldienu dievk.

Ērberģes ev. lut. draudze

17.aprīlī

plkst.

14:00

 

Gaiķu ev.lut. draudze

15.aprīlī

plkst.

12:00

 

 

18.aprīlī

plkst.

12:00

 

Gaujienas ev. lut. draudze

10.aprīlī

plkst.

10:00

Palmarum- Pūpolu svētdienas dievkalpojums

 

17.aprīlī

plkst.

13:00

Lieldienas- Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

 

24.aprīlī

plkst.

10:00

Baltā svētdiena- dievkalpojums

Gostiņu ev.lut. draudze

15.aprīlī

plkst.

14:00

 

 

17.aprīlī

plkst.

11:30

 

Griezes ev.lut. draudze

15.aprīlī

plkst.

9:00

Kristus ciešanu dievk. ar krusta pagodināšanu

 

18.aprīlī

plkst.

12:00

Lieldienu dievk.

Grobiņas

14.aprīlī

plkst.

18:00

 

 

15.aprīlī

plkst.

15:00

Pirms Kristus ciešanu dievkalpojuma krustaceļš baznīcā 13:00

 

16.aprīlī

plkst.

22:00

Lieldienu nakts vigīlija

 

17.aprīlī

plkst.

11:00

Lieldienu dievkalpojums

Gulbenes Evaņģēliski luteriskā draudze

14.aprīlī

plkst.

19:00

Zaļās ceturtdienas dievkalpojums

 

15.aprīlī

plkst.

12:00

Ekumēniskais Krusta ceļš

 

15.aprīlī

plkst.

15:00

Ciešanu liturģija

 

16.aprīlī

plkst.

23:00

Nakts vigīlija

 

17.aprīlī

plkst.

10:00

Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

 

18.aprīlī

plkst.

10:00

Otrās Lieldienas

 

17.aprīlī

plkst.

13:00

Dievkalpojums Jaungulbenes baznīcā

Ģipkas ev. lut. draudze

17.aprīlī

plkst

14:00


Iecavas Evaņģēliski luteriskā baznīca

15.aprīlī

plkst.

18:0017.aprīlī

plkst.

10:00


Ikšķiles Sv.Meinarda ev.lut. baznīca

14.aprīlī

plkst.

19:00

Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums

 

15.aprīlī

plkst.

10:00

Lielās Piektdienas dievkalpojums

 

16.aprīlī

plkst.

21:00

Nakts Vigilija, sagaidot Augšāmcelšanās svētkus

 

17.aprīlī

plkst.

10:00

Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

Jaunciema ev.lut. draudze

17.aprīlī

plkst.

14:00

 

Jaunjelgavas ev.lut. draudze

15.aprīlī

plkst.

10:00

Lielās piektdienas dievkalpojums; pēc krusta ceļš

 

17.aprīlī

plkst.

10:00

Kristus augšāmcelšanās svētki - Lieldienas

Jēkabpils sv. Miķeļa ev. lut. draudze

11.aprīlī

plkst.

6:00

 

 

12.aprīlī

plkst.

6:00

 

 

13.aprīlī

plkst.

18:00

 

 

14.aprīlī

plkst.

18:00

 

 

15.aprīlī

plkst.

18:00

 

 

17.aprīlī

plkst.

10:00

 

 

18.aprīlī

plkst.

10:00

 

Jelgavas sv. Annas prokatedrāle

13.aprīlī

plkst.

11:00

Mācītāju ordinācijas solījuma atjaunošanas dievkalpojums


14.aprīlī

plkst.

18:00

Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums


15.aprīlī

plkst.

12:00

Lielās Piektdienas Krusta ceļš


15.aprīlī

plkst.

13:00

Lielās Piektdienas dievkalpojums


16.aprīlī

plkst.

23:00

Lieldienu nakts dievkalpojums


17.aprīlī

plkst.

10:00

Lieldienu dievkalpojums


18.aprīlī

plkst.

10:00

Otrās Lieldienas dievkalpojums

Jūrmalciema Nācaretes draudzē

10.aprīlī

plkst.

11:0014.aprīlī

plkst.

14:0017.aprīlī

plkst.

10:00


Kandavas ev.lut.dr.

14.aprīlī

plkst.

18:00

Zaļā cet/.

 

15.aprīlī

plkst.

10:00

Lielā Piektd.

 

17.aprīlī

plkst.

10:00

Pirmās Liekdienas

Kārsavas ev. lut. draudze

17.aprīlī

plkst.

15:00

Pēc dievkalpojuma sadraudzība

Katlakalna ev.lut. draudze

10.aprīlī

plkst.

10:00

Pūpolsvētdienas dievkalpojums

 

13.aprīlī

plkst.

19:30

Tezē svētbrīdis par mieru Ukrainā, pasaulē un mūsu sirdīs

 

14.aprīlī

plkst.

19:00

Zaļās ceturtdienas dievkalpojums

 

15.aprīlī

plkst.

10:00

Lielās piektdienas dievkalpojums

 

16.aprīlī

plkst.

22:30

Klusajā sestdienā - Lieldienu nakts dievkalpojums

 

17.aprīlī

plkst.

10:00

Lieldienu dievkalpojums

 

18.aprīlī

plkst.

10:00

Dievkalpojums otrajās Lieldienās

Kokneses ev. lut. draudze

15.aprīlī

plkst.

18:00

 

 

17.aprīlī

plkst.

10:00

 

Kolkas ev.lut.draudze

15.aprīlī

plkst.

16:00

Krusta ceļš


17.aprīlī

plkst.

9:00


Krimuldas ev.lut.draudze

15.aprīlī

plkst.

18:00

Lielās Piektdienas dievkalpojums

 

16.aprīlī

plkst.

23:00

Lieldienu nakts dievkalpojums

 

17.aprīlī

plkst.

12:00

Lieldienu dievkalpojums

Kristus Spēka Aizkraukles ev. lut. draudze

14.aprīlī

plkst.

19:00

Zaļās ceturtdienas vakara dievkalpojums

 

15.aprīlī

plkst.

11:00

Lielas piektdienas dievkalpojums

 

17.aprīlī

plkst.

11:00

Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

Lielsalacas ev.lut.baznīca

14.aprīlī

plkst.

18:00

Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums ar Dievgaldu

 

15.aprīlī

plkst.

15:00

Lielās Piektdienas dievkalpojums. Dzied koris "Dvēseles dziesma"

 

17.aprīlī

plkst.

10:00

Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojums. Dzied koris "Dvēseles dziesma"

Liepājas Brāļu draudzē

10.aprīlī

plkst.

14:0015.aprīlī

plkst.

14:0017.aprīlī

plkst.

14:00


Limbažu draudze

10.aprīlī

plkst.

10:0014.aprīlī

plkst.

18:0015.aprīlī

plkst.

10:0017.aprīlī

plkst.

10:00


Līvānu draudzē

17.aprīlī

plkst.

8:00


Lubānas ev.lut.draudze

15.aprīlī

plkst.

11:00

ekumēnisks krustaceļš

 

17.aprīlī

plkst.

12:00

Kristus augšāmcelšanās svētki,

 

18.aprīlī

plkst.

12:00

Otrās lieldienas

Ludzas ev.lut. draudze

15.aprīlī

plkst.

13:00

Lielā piektdiena

 

18.aprīlī

plkst.

14:00

Otrās Lieldienas

Lutriņu evaņģēliski luteriskā draudze

17.aprīlī

plkst.

8:00

 

Madlienas ev. Lut. Draudze

17.aprīlī

plkst.

13:00

 

Mazirbes ev. lut. draudze

14.aprīlī

plkst.

19:00

Zaļās ceturtdienas dievkalpojums

 

15.aprīlī

plkst.

12:00

Lielās piektdienas - Kristus ciešanu dievkalpojums

 

16.aprīlī

plkst.

22:00

Lieldienu vigīlijas dievkalpojums

 

17.aprīlī

plkst.

11:00

Lieldienu - Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

Mazzalves ev. lut. draudze

18.aprīlī

plkst.

14:00

 

MEŅĢELES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE

17.aprīlī

plkst.

10:00

LIELDIENU DIEVKALPOJUMS

Mērsraga ev.lut. draudze

15.aprīlī

plkst.

15:00

 

 

17.aprīlī

plkst.

11:00

 

Mežaparka draudzē

14.aprīlī

plkst.

19:0015.aprīlī

plkst.

10:0016.aprīlī

plkst.

23:0017.aprīlī

plkst.

10:00


Misiones ev.lut.draudze

14.aprīlī

plkst.

18:30

 

 

17.aprīlī

plkst.

10:00

 

Muitnieku draudzē

15.aprīlī

plkst.

14:0017.aprīlī

plkst.

14:00


Nīcas baznīcā

15.aprīlī

plkst.

11:0017.aprīlī

plkst.

14:00


Opekalna ev. lut. draudze

16.aprīlī

plkst.

22:00

Lieldienu nakts vigīlija-kristību un iesvētību dievkalpojums

 

17.aprīlī

plkst.

10:00

Lieldienas- Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

Palsmanes ev.lut. draudze

17.aprīlī

plkst.

8:00

Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums


Pāvilostas sv.Pētera un Pāvila ev.lut. draudze

10.aprīlī

plkst.

10:00

Palmarum

 

11.aprīlī

plkst.

7:00

 

 

12.aprīlī

plkst.

7:00

 

 

13.aprīlī

plkst.

19:00

 

 

14.aprīlī

plkst.

19:00

Viridium

 

15.aprīlī

plkst.

15:00

Krusta godināšana

 

16.aprīlī

plkst.

21:00

Vigilia

 

17.aprīlī

plkst.

7:00

Kristus Augšāmcelšanās

 

17.aprīlī

plkst.

10:00

Kristus Augšāmcelšanās

 

18.aprīlī

plkst.

10:00

Otrās Lieldienas

Piņķu sv. Jāņa

10.aprīlī

plkst.

11:00

Palmu / Pūpolu svētdiena

 

12.aprīlī

plkst.

7:00

Vakara dievkalpojums

 

13.aprīlī

plkst.

19:00

Vakara dievkalpojums

 

14.aprīlī

plkst.

19:00

Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums

 

15.aprīlī

plkst.

11:00

Lielās Piektdienas dievkalpojums

 

16.aprīlī

plkst.

22:30

Lieldienu sagaidīšanas nakts dievkalpojums

 

17.aprīlī

plkst.

11:00

Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

Pļaviņu Sv.Pētera ev.lut. draudze

15.aprīlī

plkst.

16:00

 

 

17.aprīlī

plkst.

14:00

 

Remtes ev.lut. draudze

17.aprīlī

plkst.

15:00

 

Rendas ev. lut. draudze

15.aprīlī

plkst.

10:00

Lielā piektdiena

 

17.aprīlī

plkst.

10:00

Lieldienu dievkalpojums

Rēzeknes Svētās Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze

14.aprīlī

plkst.

11:00

Zaļā ceturtdiena

 

15.aprīlī

plkst.

19:00

Lielā piektdiena

 

16.aprīlī

plkst.

19:00

Lieldienu nakts

 

17.aprīlī

plkst.

12:00

Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas

 

24.aprīlī

plkst.

11:00

Baltā svētdiena

Rīgas Augšāmcelšanās ev. lut. draudze

14.aprīlī

plkst.

19:00

Zaļās ceturtdienas dievkalpojums

 

15.aprīlī

plkst.

17:00

Lielās piektdienas muzikāls svētbrīdis

 

17.aprīlī

plkst.

10:00

Lieldienu muzikālais svētku dievkalpojums

Rīgas Jēzus ev.lut.draudze

10.aprīlī

plkst.

10:00

Pūpolu Svētdienas dievkalpojums

 

14.aprīlī

plkst.

18:00

Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums

 

15.aprīlī

plkst.

18:00

Lielās Piektdienas dievkalpojums

 

17.aprīlī

plkst.

6:30

Agrais Lieldienu dievkalpojums

 

17.aprīlī

plkst.

10:00

Lieldienu dievkalpojums

Rīgas Kristus ev.lut. draudze

10.aprīlī

plkst.

10:00

Palmu svētdiena

 

14.aprīlī

plkst.

18:00

Zaļā Ceturtdiena

 

15.aprīlī

plkst.

15:00

Lielā Piektdiena

 

16.aprīlī

plkst.

22:30

Klusā Sestdiena

 

17.aprīlī

plkst.

10:00

Lieldienas

Rīgas Kristus ev.lut. draudze Neredzīgo pansionātā

15.aprīlī

plkst.

10:00

Lielā Piektdiena

 

18.aprīlī

plkst.

15:00

Otrās Lieldienas

Rīgas Krusta ev. lut. draudze

10.aprīlī

plkst.

11:00

Pūpolu svētdienas dievkalpojums

 

14.aprīlī

plkst.

19:00

Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums

 

15.aprīlī

plkst.

15:00

Lielās Piektdienas dievkalpojums

 

16.aprīlī

plkst.

22:30

Nakts vigīlija

 

16.aprīlī

plkst.

11:00

Lieldienu dievkalpojums

Rīgas Lutera ev.lut.draudze

11.aprīlī

plkst.

7:00

Klusuma meditācija ar Svēto Vakarēdienu Draudzes centrā

 

12.aprīlī

plkst.

7:00

Klusuma meditācija ar Svēto Vakarēdienu Draudzes centrā

 

13.aprīlī

plkst.

19:00

Klusuma meditācija ar Svēto Vakarēdienu Draudzes centrā

 

14.aprīlī

plkst.

16:00

Lūgšana par Ukrainu mūzikā un vārdos “Vienas debesis un viena maize” DOMA LAUKUMĀ

 

15.aprīlī

plkst.

11:00

Lielās Piektdienas dievkalpojums baznīcā

 

15.aprīlī

plkst.

18:00

Lielās Piektdienas Vakara dievkalpojums ar īpašu kārtību un Stabat Mater dziedājumu iesākumā

 

16.aprīlī

plkst.

22:00

Lieldienu Nakts dievkalpojums baznīcā, tiešraidē LR1

 

17.aprīlī

plkst.

8:00

Augšāmcelšanās dievkalpojums baznīcā ar Svēto Vakarēdienu

 

17.aprīlī

plkst.

11:00

Augšāmcelšanās dievkalpojums baznīcā ar Svēto Vakarēdienu

 

18.aprīlī

plkst.

11:00

Dievkalpojums II Lieldienās ar Svēto Vakarēdienu

Rīgas Mārtiņa ev.lut. draudze

10.aprīlī

plkst.

10:00

Svētdienas dievkalpojums – Palmarum (Pūpolu svētdiena) – Ciešanu laika otrā svētdiena.

 

11.aprīlī

plkst.

6:30

Krusta ceļš un Krusta godināšanas svētbrīdis baznīcā.

 

13.aprīlī

plkst.

18:30

Vespere – svētbrīdis baznīcā gregorisko dziedājumu noskaņās.

 

14.aprīlī

plkst.

18:00

Ceturtdienas vakara dievkalpojums – Viridum – Zaļā ceturtdiena.

 

15.aprīlī

plkst.

15:00

Pasha – mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus Ciešanu Dievkalpojums Lielajā Piektdienā.

 

16.aprīlī

plkst.

22:30

Lieldienu nakts dievkalpojums – nakts vigīlija.

 

17.aprīlī

plkst.

10:00

Svētdienas dievkalpojums – LIELDIENAS - Kristus Augšāmcelšanās svētki.

 

18.aprīlī

plkst.

11:00

Otro Lieldienu dievkalpojums.

Rīgas Misiones ev.lut. draudze

14.aprīlī

plkst.

18:30

 

 

17.aprīlī

plkst.

10:00

 

Rīgas Sv. Pētera draudze

14.aprīlī

plkst.

18:00

Zaļās ceturtdienas dievkalpojums

 

15.aprīlī

plkst.

13:00

Lielās piektdienas dievkalpojums

 

17.aprīlī

plkst.

7:00

Lieldienu dievkalpojums

 

17.aprīlī

plkst.

10:00

Lieldienu dievkalpojums

Rīgas Sv. Tīsvienības ev.lut. draudze

14.aprīlī

plkst.

19:00

 

 

15.aprīlī

plkst.

10:00

 

 

17.aprīlī

plkst.

10:00

 

Rīgas Svētā Jāņa ev.lut. draudze

14.aprīlī

plkst.

18:30

 

 

15.aprīlī

plkst.

10:00

 

 

17.aprīlī

plkst.

8:00

 Agrā rīta Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

 

17.aprīlī

plkst.

10:00

 Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu

 

18.aprīlī

plkst.

11:00

 Otro Lieldienu dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu

Ropažu Ev.lut.dr.

15.aprīlī

plkst.

15:00

Kristus nāves stundas Dievkalpojums

 

17.aprīlī

plkst.

11:00

Kristus augšāmcelšanās rīta Dievkalpojums

Rubenes evaņģēliski luteriskā draudze

10.aprīlī

plkst.

11:00

Palmu - Pūpulu svētdiena

 

15.aprīlī

plkst.

15:00

Lielā piektdiena

 

17.aprīlī

plkst.

11:00

Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas

Salas Sv. Jāņa ev. luteriskā baznīca

15.aprīlī

plkst.

13:00

Lielās Piektdienas dievkalpojums

 

17.aprīlī

plkst.

13:00

Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

Saldus sv.Jāņa draudze

14.aprīlī

plkst.

19:00

 

 

15.aprīlī

plkst.

15:00

 

 

16.aprīlī

plkst.

21:00

 

 

17.aprīlī

plkst.

11:00

 

Saraiķu draudze

17.aprīlī

plkst.

13:00

Lieldienu dievk.

Sātu ev.lut.dr.

14.aprīlī

plkst.

18:00

Zaļā cet.

 

15.aprīlī

plkst.

11:00

Lielā P.

 

17.aprīlī

plkst.

11:00

Pirmās Lield.

Seces ev.lut. draudze

17.aprīlī

plkst.

16:00

Kristus augšāmcelšanās svētki - Lieldienas

Siguldas ev. lut. draudz

14.aprīlī

plkst.

19:00

 

 

15.aprīlī

plkst.

11:00

 

 

16.aprīlī

plkst.

22:30

 

 

17.aprīlī

plkst.

11:00

 

Slokas ev. luteriskā baznīca

14.aprīlī

plkst.

19:00

Zaļās ceturtdienas dievkalpojums

 

15.aprīlī

plkst.

15:00

Lielās Piektdienas dievkalpojums

 

16.aprīlī

plkst.

21:00

Lieldienu nakts Vigīlija

 

17.aprīlī

plkst.

10:00

Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

Smiltenes ev. lut. draudze

14.aprīlī

plkst.

19:00

Zaļās ceturtdienas dievkalpojums

 

15.aprīlī

plkst.

12:00

Lielās piektdienas dievkalpojums

 

17.aprīlī

plkst.

11:00

Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

Straupes evaņģēliski luteriskā draudze

10.aprīlī

plkst.

9:00

Palmu - Pūpolu svētdiena

 

14.aprīlī

plkst.

19:00

Zaļā ceturtdiena

 

15.aprīlī

plkst.

17:00

Lielā piektdiena

 

17.aprīlī

plkst.

9:00

Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas

Strenču ev.lut. draudze

15.aprīlī

plkst.

17:00

Lielās piektdienas Dievkalpojums

 

17.aprīlī

plkst.

9:00

Lieldienu rīta Dievkalpojums

Sunākstes ev. lut. drudze

17.aprīlī

plkst.

15:00

 

Sv. Mateja Matīšu ev.lut.draudze

17.aprīlī

plkst.

10:00

Lieldienu dievkalpojums

Sv.Pētera Klosteres ev.lut.draudze

17.aprīlī

plkst.

14:00

Lieldienu dievkalpojums

Talsu ev.lut. draudze

14.aprīlī

plkst.

18:30

Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums

 

15.aprīlī

plkst.

10:00

Lielās Piektdienas dievkalpojums

 

17.aprīlī

plkst.

6:00

Lieldienu rīta dievkalpojums

 

17.aprīlī

plkst.

10:00

Lieldienu dievkalpojums

Tilzas ev. lut. draudze

17.aprīlī

plkst.

13:00

 

Tirzas ev.lut.draudze

15.aprīlī

plkst.

11:00

 

 

17.aprīlī

plkst.

11:00

 

Trikātas e.lut.draudze

10.aprīlī

plkst.

2:00

Pūpolu svētdienas dievkalpojums.

 

17.aprīlī

plkst.

8:00

Lieldienu dievkalpojums

Trikātas ev.lut. draudze

10.aprīlī

plkst.

2:00

Pūpolu svētdienas dievkalpojums.

 

17.aprīlī

plkst.

8:00

Lieldienu dievkalpojums.

Ulmales - Labraga ev.-lut. draudze

17.aprīlī

plkst.

13:00

Ziemupes ev.-lut. draudze

 

17.aprīlī

plkst.

11:00

Vērgales ev.-lut. draudze

 

17.aprīlī

plkst.

9:00

 

Valdemārpils ev. lut. draudze

15.aprīlī

plkst.

11:00

Lielās Piektdienas dievkalpojums

 

17.aprīlī

plkst.

11:00

Lieldienu dievkalpojums

Valkas-Lugažu ev.lut. draudze

15.aprīlī

plkst.

19:00

Lielās piektdienas Dievkalpojums

 

17.aprīlī

plkst.

11:00

Lieldienu dievkalpojums

 

17.aprīlī

plkst.

12:30

Lieldienu ekumēniskais svētbrīdis-aizlūgums uz Latvija-Igaunijas valstu robežas Valkā-Valgā

Valmieras Sv.Sīmaņa ev.lut.draudze

14.aprīlī

plkst.

18:00

 

 

15.aprīlī

plkst.

15:00

 

 

16.aprīlī

plkst.

23:00

Nakts Vigīlija

 

17.aprīlī

plkst.

11:00

 

Vānes ev.lut. dr.

10.aprīlī

plkst.

1:00

Pūpolsv.dk.

Varakļānu sv.Krusta ev.lut. draudze

15.aprīlī

plkst.

17:00

Lielā piektdiena

 

16.aprīlī

plkst.

17:00

Lieldienu nakts

 

17.aprīlī

plkst.

9:00

Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas

Vecpiebalgas ev.lut draudze

17.aprīlī

plkst.

10:00

 

Velēnas Evaņģēliski luteriskā draudze

17.aprīlī

plkst.

15:30

Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

Viesītes ev. lut. daudze

17.aprīlī

plkst.

12:00

 

Vijciema ev.lut. draudze

17.aprīlī

plkst.

14:00

Lieldienu Dievkalpojums

Viļakas ev. lut. draudze

18.aprīlī

plkst.

11:00

Pēc dievkalpojuma Lieldienu sadraudzība

Viļānu ev.lut. draudze

17.aprīlī

plkst.

14:00

Kristus augšāmcelšanās svētki – Lieldienas

 

24.aprīlī

plkst.

13:00

Baltā svētdiena

Zaļās draudzes

15.aprīlī

plkst.

10:0017.aprīlī

plkst.

10:00


Zaubes ev. lit. draudze

16.aprīlī

plkst.

23:00

Lieldienu sagaidīšanas nakts Dievkalpojums

Zemītes ev.lut.dr.

17.aprīlī

plkst.

14:00

Pirmās Lield.