Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=3010

„... ar uzticību tu visu esi darījis” /3. Jāņa 1:5/

Redaktors
2022.01.21 13:27

Kopš apbalvojuma iedibināšanas 2005. gada 2. oktobrī, ir pasniegts 221 “Uzticības vairogs” 98 draudžu locekļiem.

2021. gadā par ilggadēju un uzticīgu kalpošanu Baznīcai pasniegti 11 apbalvojumi.

LIEPĀJAS DIECĒZĒ:

RĪGAS ARHIDIECĒZĒ:

Ar “Uzticības vairogu” apbalvo par sevišķiem nopelniem draudzes un Baznīcas darbā. Par nopelniem uzskatāma ilgstoša uzticīga un uzcītīga kalpošana Baznīcas vai draudzes darbā, priekšzīmīga un godīga pienākumu izpilde, ikviena kalpošana Baznīcas, savas draudzes un sabiedrības garīgās izaugsmes labā. Ar “Uzticības vairogu” var apbalvot fiziskās personas – draudžu darbiniekus, ilggadīgus draudžu locekļus, kas uzticīgi kalpojuši savai draudzei un Baznīcai.

Apbalvojuma domes nolikums un pieteikuma anketa: lelb.lv