Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2948

Šodien, Balvos sākas LELB Kapitula sēde. Iepriekšējā klātienes sēde notika Saldū 2020. gada augustā.

Redaktors
2021.08.17 11:40

Kapituls savā sēdē atskatīsies uz aizvadīto LELB 28. Sinodi, kas notika Rojā, apspriedīsies par Virsvaldes locekļu – laju ievēlēšanu, garīgā personāla stāvokli un kalpošanas vietu plānu, evaņģēlistu pilnvarām un GASN piemaksām. Tāpat Kapituls uzklausīs īpašuma nozares vadītāja Arņa Buša redzējumu par LELB īpašumu apsaimniekošanas vīziju nākamajam periodam.

Sēdes sākumā Kapitula dalībniekus sveica Balvu pilsētas domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs. Kapituls apmeklēs arī Viļaku un ES ārējo robežu.

Informāciju sagatavoja Kapitula sekretārs Andris Krauliņš. Foto Kaspars Upītis