Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2766

Retrīts Krimuldas svētceļniekiem „Dot telpu dvēselei”

Redaktors
2020.07.09 12:40

No 25. – 29. jūlijam Krimuldā un apkaimē

Tas ir laiks norimt, ieklausīties un ielūkoties, apjaust un pamanīt. Iespēja padziļinātām attiecībām ar Dievu, sevi, radību un līdzcilvēkiem rāmumā un kustībā, klusumā un sadraudzībā, ikdienas dievkalpojumā, apcerē, pārgājienos, sarunās par garīgo ceļu un dzīvi.

Vadītāji: māc. Ingus Dāboliņš, evaņģ. Linda Straume, piedalās māc. Austris Rāviņš

Ievada dievkalpojums 25. jūlijā, 19.00 Krimuldas ev.- lut. baznīcā Retrīta laikā paredzēti pārgājieni vienas dienas garumā, tādēļ lūgums parūpēties par piemērotiem apaviem un ūdens pudeli.

Iespēja pievienoties arī uz atsevišķām dienām.
Piesakieties savlaicīgi, jo dalībnieku skaits ierobežots.

Dalības ziedojums organizatorisko izdevumu segšanai – 20 eur, iespējamas atlaides, ja divi vai vairāk cilvēku no vienas ģimenes.

Pieteikšanās un tuvāka informācija par naktsmājām un ēdināšanu pie Lindas – 26445214