Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2616

Rekolekcijas “Jūs esat Kristus miesa”

Redaktors
2019.11.01 09:50

Cesvaines ev.lut. baznīcā 9.novembrī

Svinot dievnama pastāvēšanas 140. gadadienu, vēlamies savu skatu vērst uz draudzes pamatu un būtību - Jēzu Kristu.

Rekolekciju tēma: Draudze ir Kristus miesa.
Rekolekcijas vadīs mācītājs Jānis Bitāns.

Pieteikšanās līdz 2.novembrim.
T.26572250,26673450
Dalības maksa 10 eiro.

Programma:


Esi mīļi gaidīts!