Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2615

Notikusi LELB un LELBĀL sarunu darba grupas otrā sanāksme

Redaktors
2019.10.29 21:13

Atbilstoši šī gada martā Dublinā Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas
(LELB) un Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBĀL)
Sadarbības padomes lemtajam, 25.oktobrī LELB Virsvaldē notika otrā LELB un
LELBĀL sarunu darba grupas sanāksme. Vienlaicīgi notika arī abu Baznīcu
arhibīskapu tikšanās.

LELB šajā darba grupā pārstāv prāvests Rinalds Grants, dekāns Elijs Godiņš,
mācītājs Andris Krauliņš un Virsvaldes sekretārs Romāns Ganiņš, savukārt
LELBĀL pārstāv Prāvests Kārlis Žols un mācītāji Tālis Rēdmanis, Dace Balode
un Varis Bitenieks. Šajā reizē nevarēja piedalīties dekāns Elijs Godiņš un
mācītāja Dace Balode, bet darba grupai pievienojās prāvests Gunārs Lazdiņš
un vēlāk arī arhibīskape Lauma Zušēvica.


‍Foto - U.Muzikants