Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2614

Jauna grāmata "Luterāņa skatījums uz katoļiem"

Redaktors
2019.10.28 12:24

Luterisma mantojuma fonds ir izdevis kārtējo grāmatu mūsu luterisko draudžu locekļiem. Šīs grāmatas nosaukums ir “Luterāņa skatījums uz katoļiem”. Kā jau uz to norāda nosaukums, grāmatā aplūkota Romas Katoļu baznīca šodien no konfesionāli luteriskas perspektīvas, t. i., pārliecībā, ka Luteriskās baznīcas mācība, kas apliecināta 1580. gada Vienprātības grāmatā, ir patiesa un pareiza, jo ir balstīta rakstītajā Dieva vārdā – Svētajos Rakstos. Kur vien atklājam, ka Katoļu baznīcas mācība ir saskaņā ar Rakstiem un mūsu luteriskajām ticības apliecībām, mēs priecājamies; un kur mēs atrodam katolisko mācību pretrunā Rakstiem, mīlestība un godīgums prasa, ka mēs to atklāti pasakām.

Grāmata aplūko šādas tēmas: Mūsdienu katolicisms, Vatikāna II koncils, Pāvestība, Raksti un Tradīcija, Attaisnošana, Sakramenti, Marija un svētie, Draudze un dievkalpojumu atjaunotne.

Grāmatas cena fonda birojā EUR 3.00. Tā ir pieejama arī IHTIS un AMNIS kristīgajos grāmatu veikalos.