Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2581

Baltijas Luterāņu Bīskapu tikšanās

Redaktors
2019.08.26 18:56

Viļņā šodien sākās Baltijas Luterāņu bīskapu tikšanās, kurā piedalās LELB, Igaunijas un Lietuvas ev.lut. Baznīcu bīskapi. Konference iesākās ar jubilāra- Lietuvas luterāņu bīskapa Mindaugas Sabutis sveikšanu dzimšanas dienā, svētbrīdi Viļņas luterāņu baznīcā un sadošanos rokās pieminot Baltijas Ceļa 30gadi. Tikšanās reizē bīskapi apspriedīs dažādus kopīgus jautājumus, kā piemēram sadarbību Pasaules Luterāņu federācijā un situāciju katrā atsevišķajā baznīcā.

‍Iepriekšējā tikšanās notika pagājušajā gadā Siguldā un nākamā notiks Igaunijā. Attēlā no kreisās: Lietuvas bīskaps Mindaugas Sabutis, bīskapa kundze Vilma Sabutiene, LELB Ārlietu nozares vadītājs māc. Andris Krauliņš, Daugavpils bīskaps Einārs Alpe, Liepājas bīskaps Hans Martins Jensons, Liepājas bīskaps emer. Pāvils Brūvers, arhibīskaps Jānis Vanags, [Mārtiņš Luters], arhibīskaps Urmas Vilmaa, Hāpsalu bīskaps Tits Salumē, Igaunijas Baznīcas konsistorijas kanclers Andrus Mottus, Igaunijas baznīcas konsistorijas assesore ārlietu jautājumos Kadri Poder, Lietuvas māc. Dr. Darijus Petkunas, Tartu bīskaps Joēls Luhamets.

Informāciju sagatavoja LELB Ārlietu nozare