Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2571

Bīskapa Meinarda dienā ordinēs četrus mācītājus

Redaktors
2019.08.13 10:03

Katru gadu 14.augustā Baznīca piemin pirmo baltu cilšu apustuli - bīskapu Meinardu (ap 1130-1196). Šajā dienā notiek arī jauno garīdznieku ordinācija, ja ir kādi kandidāti, kuri sekmīgi starplaikā nokārtojuši Garīgo darbinieku eksāmenu.

Otrdien, 14.augustā plkst.18.00 Rīgas Domā palīgmācītāja pakāpē ordinēs EDGARU GRAUDIŅU, JĀNI KOPŠTĀLU UN ANDRI REITERU. Dievkalpojumu vadīs arhibīskaps Jānis Vanags. Dievkalpojumā amatā ievedīs arī jauno Rīgas iecirkņa prāvestu Rinaldu Grantu.

Plkst.18.00 Bīskapa Meinarda dienas dievkalpojums norisināsies arī Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē, to vadīs Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons. Ordināciju saņems JĀNIS ERNO.

Edgars Graudiņš (dzim. 1985), kristīts un iesvētīts Ķempju draudzē. 2018.gadā absolvējis Lutera Akadēmiju. Kapelāns Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem. 2015.-2018.gadam kā evaņģēlists kalpojis Zaubes draudzē. Kopš 2019.g. marta patstāvīgi kalpo Ķempju draudzē.

Jānis Kopštāls (dzim. 1969), kristīts un iesvētīts Dārtes draudzē. 2017.gadā absolvējis Lutera Akadēmiju. Ievests evaņģēlista amatā 2018.gada aprīlī, kalpo Ādažu draudzē.

Andris Reiters (dzim. 1965), kristīts Rīgas Jēzus, iesvētīts Salaspils draudzē, kurā kalpojis kā pērminderis, vēlāk – draudzes priekšnieks. 2014.gadā absolvējis Lutera Akadēmijas draudžu darbinieku programmu, 2018.g. – teoloģijas programmu. 2017.g. septembrī ievests evaņģēlista amatā, kalpojis Salaspils draudzē. Kopš 2019.gada aprīļa patstāvīgi kalpo Strenču, Valkas-Lugažu un Vijciema draudzēs. Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas kapelāns.

Jānis Erno (dzim. 1986), kristīts Jelgavas Sv.Annas, iesvētīts Jelgavas Sv.Vienības draudzē. 2017.gadā absolvējis Lutera Akadēmiju, humanitāro zinātņu bakalaurs teoloģijā un reliģiju zinātnēs. Šobrīd studē maģistrantūrā Gēteborgā, Zviedrijā. Kopš 2016.gada kā evaņģēlists kalpo Jelgavas prāvesta rīcībā. Zemessardzes Jelgavas 52.kaujas atbalsta bataljona kapelāns.

Ikviens aicināts ar klātbūtni un lūgšanām atbalstīt jaunos garīdzniekus.

Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir Tas, kas apsolījis.
/Ebr.10:23/