Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2557

KRISTĪGĀS MŪZIKAS DIENAS GRIEZĒ 2019

Redaktors
2019.07.02 20:00

No 12 – 14. jūlijam pie Griezes ev. lut. baznīcas – gleznainā vietā, kur satek kopā Venta un Vadakste, un  pāri upei jau ir māsa Lietuva,  notiks ikgadējās Kristīgās mūzikas dienas. Piedalīties aicināts ikviens interesents, neatkarīgi no konfesionālās piederības, lai lūgtos, mācītos dziesmas un slavētu ar tām Dievu,  Mūzikas nometnes pie Griezes dievnama, kurš ar domubiedru grupas palīdzību tiek pamazām atjaunots, notiek kopš 2011.g. Arī šogad tās vadīs Liepājas Sv. Dominika Romas katoļu baznīcas sholas vadītāja Kristīne Locika-Sudmale.  Pulcēsimies kopā piektdienas pēcpusdienā – vakarpusē. Sestdienas vakarā, nometnē apgūto dziedāsim kādā no tuvējās apkārtnes baznīcām. Svētdien, 14.jūlijā, svinēsim dievkalpojumu luterāņu baznīcā un Svēto Misi katoļu baznīcā.

Tuvāka informācija un pieteikšanās pie mācītāja Ata Freipiča, tel. 22316912 vai Kristīnes Locikas-Sudmales, tel. 26705843.

Vairāk informācijas par norises vietu www.griezesbaznica.lv