Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2555

Notikušas 37. luterāņu Baznīcas dienas Vācijā, Dortmundē

Redaktors
2019.07.01 11:55

No 19.-23.jūnijam Dortmundē, Vācijā notika 37. luterāņu Baznīcas dienas ar lozungu no 2.Ķēniņu grāmatas 18.nodaļas 19.panta - "kas tev par tādu patvērumu". Baznīcas dienas Vācija notiek ik pa diviem gadiem un tajās satiekas draudžu pārstāvji no visas pasaules. Vairākas dienas ir iespēja tikties, hallēs darboties dažādās iespēju darbnīcās un iepazīties ar pilsētas kultūrvēsturiskajām vietām. Līdzīgi kā vairākās iepriekšējās Baznīcas dienās Vācijā, arī šogad Vācu evaņģēliski luteriskā baznīca Latvijā kopā ar Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda pārstāvjiem piedalījās iespēju tirgū, informējot par draudžu un fonda darbību Latvijā.

Video atskats uz notikumu: https://www.kirchentag.de/aktuell_2019/sonntag/abschlussfilm/