Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2553

“Svētdienas Rīta” jūnija numurā, lūdzu, lasiet:

Redaktors
2019.06.19 17:22


Turpiniet abonēt “Svētdienas Rītu” Latvijas Pastā vai iegādāties preses tirdzniecības vietās visā Latvijā! Kur var iegādāties žurnālu, skatīt informāciju www3.presesserviss.lv.