Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2500

Viesojās Valdensiešu Baznīcas delegācija no Itālijas

Redaktors
2019.03.26 13:55

LELB Virsvaldē 25.martā viesojās Valdensiešu Baznīcas delegācija no Itālijas.

Valdensiešu saknes ietiecas 13.gs., reformācijas laikā šī Baznīca tika spēcīgi vajāta un gandrīz iznīcināta. Kundze līgavas tērpā spilgti raksturo valdensiešu senās tradīcijas un tikumus. Virsvaldē Dāvis Brūvers iepazīstināja ciemiņus ar Latviju, un LELB tās vēsturi un uzbūvi.