Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2496

Notiks LELB un LELBāL Sadarbības padomes sēde

Redaktors
2019.03.19 00:47

Dublinā laika posmā no 19.marta līdz 21.martam norisināsies Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) un Latvijas evanģeliski luteriskās baznīcas ārpus Latvijas (LELBāL) Sadarbības padomes sēde. Kā LELB pārstāvji sēdē piedalīsies arhibīskaps Jānis Vanags, bīskaps Einārs Alpe, mācītājs Andris Krauliņš, Rīgas Doma dekāns Elijs Godiņš,  Virsvaldes sekretārs Romāns Ganiņš, mācītājs Rinalds Grants un Baznīcas tiesību nozares vadītāja Anitra Vanaga.

LELBāL pusi Sadarbības padomē pārstāvēs LELBāL archibīskape Lauma Zušēvica, Latviešu Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Amerikā (LELBA) priekšnieks un garīgais viceprezidents Gunārs Lazdiņš, LELBA laicīgā vietniece Sandra Kalve, LELBāL Latvijā mācītājs Varis Bitenieks, LELBāL Latvijā mācītāja Dace Balode, LELBāL Latvijā prāvests Kārlis Žols, LELBāL Vācijā mācītājs Tālis Rēdmanis.

Iepriekš informēts, ka 2018.gada 26.jūnijā Latvijas Universitātes telpās tikās LELB un LELBāL Virsvaldes, kuras pārrunāja aktuālos jautājumus un turpmāko sadarbību. Abas baznīcas vienojās atzīt par spēkā esošiem Kopīgos noteikumus, kurus apstiprinājušas abu baznīcu augstākās lēmējinstitūcijas, un atjaunot Sadarbības padomes darbību.

Pēdējo reizi LELB un LELBāL Sadarbības padomes tikās 2016. gada 30. maijā.