Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2451

Liepājas Svētās Trīsvienības ev. lut. draudze aicina darbā Projekta vadītāju (uz noteiktu laiku)

Redaktors
2018.12.18 22:36

(reģ.nr.90000088846)
Alga mēnesī: 870.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Liepājas Svētās Trīsvienības ev.lut.draudze realizē ES struktūrfondu līdzfinansētu projektu “Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles fasāžu un torņa atjaunošanas; logu un akmens detaļu restaurācija” Būvprojekta īstenošana Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektā “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem”.

Pienākumi:

Prasības:
Piedāvājam:

Pieteikuma vēstuli un CV ar profesionālās pieredzes aprakstu sūtīt uz e-pasta adresi - trisvienibasfonds@inbox.lv ar norādi - “Projekta vadītāja kandidatūra” līdz 2019.gada 7.janvārim (ieskaitot).
Plašāka informācija par Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas projektu: www.trisvienibasfonds.lelb.lv vai zvanot +371 29486801, +371 63423431.