Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2441

Priekšlasījums "Pasaulē, bet ne no pasaules"

Redaktors
2018.12.10 22:55

Sestdien, 15. decembrī, plkst. 10:00
Pēterupes (Saulkrastu) luterāņu baznīcā
Saulkrastos, Ainažu ielā 4
Priekšlasījums un saruna par tēmu:
Pasaulē, bet ne no pasaules
Ko nozīmē - pasaule un miesa?
Ko nozīmē - ne no šīs pasaules, aiziet no pasaules un pārpasaulīgs?
Lektors - Liepājas Sv. Annas ev.lut. draudzes mācītājs un Sieksātes klostera dibinātājs Jānis Bitāns

Dalība par ziedojumiem

Tuvāka info māc. Ivo Pavlovičs t. 29449558
www.saulkrastubaznica.lv