Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2349

Rekolekcijas “Svētā Gara dāvanas”

Redaktors
2018.08.16 18:46

25.augustā plkst.9.00

Limbažu ev.lut.draudzes namā, Dailes ielā 2
Rekolekcijas ar mācītāju Jāni Bitānu

Kristus atnesa grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību. Ar kādām dievišķām dāvanām atnāk Svētais Gars un kāpēc Baznīca ir to īpašā un vienīgā saņemšanas vieta, par to lekcijās un lūgšanās.

Pieteikšanās pie prāvesta Romana Kurpnieka-Logina , tel.26362734; romanskurpnieks@gmail.com