Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2335

Gulbenes Ev. lut. baznīcas 175 gadu jubileja

Redaktors
2018.07.09 14:20

Gulbenes Ev. lut. baznīcas 175 gadu jubilejas programma

Sestdiena, 14. jūlijs                
Svētdiena, 15.jūlijs