Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2224

Piešķirti Baznīcas apbalvojumi “Uzticības vairogs”

Redaktors
2017.12.18 09:34

„... ar uzticību tu visu esi darījis” /3.Jāņa 1:5/

Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas apbalvojuma dome 2017.gada pēdējā sēdē, 8.decembrī, lēma piešķirt Baznīcas apbalvojumu „Uzticības vairogs”:


2017.gadā pasniegti 32 apbalvojumi, no tiem 12 Daugavpils diecēzē, 10 – Liepājas un 9 Rīgas arhidiecēzē.

Kopumā desmit gadu laikā par ilgstošu un uzcītīgu kalpošanu Baznīcas vai draudzes darbā ar Uzticības vairogu apbalvoti 163 cilvēki no 78 LELB draudzēm. Apbalvoto vidū ir 113 sievietes un 50 vīrieši, no tiem 10 laulāti pāri, kā arī 11 ārzemnieki.

Ne jūs Mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus un jūsu augļi paliek. /Jņ. 15:16/

Sirsnīgi apsveicam!

Māra Jensone
Baznīcas apbalvojuma domes sekretāre