Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2216

LŪGŠANU BROKASTIS Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles draugiem, atbalstītājiem un labas gribas cilvēkiem!

Redaktors
2017.12.08 21:41

„Lai mana Kunga, mūsu Dieva, jaukums pār mums! Liec mūsu roku pūliņiem izdoties!“ / Ps 90:17/


2017. gada 8. decembrī, Liepājā.

Lūgšanu brokastis Svētās Trīsvienības katedrāles draugiem un atbalstītājiem Liepājā norisinājās jau septīto reizi. Lūgšanu brokastu tradīciju Liepājā aizsāka bīskaps emeritus Pāvils Brūvers ar mērķi aicināt kopā labas gribas cilvēkus, kuriem rūp skaistā dievnama atjaunošana, lai lūgtu par katedrāles atjaunošanu un kopīgiem spēkiem strādātu pie tā.

Uz šo pasākumu tiek aicināti gan katedrāles pastāvīgie atbalstītāji, gan uzņēmēji, gan privātpersonas, Liepājas pilsētas pašvaldības vadītāji un darbinieki ar kuriem ikdienā visbiežāk kopā iznāk sastrādāties. Pasākuma mērķis ir informēt par paveikto un plānoto katedrāles atjaunošanas ceļā, par aktuālajām vajadzībām. Kopīgi to visu nesot Dieva priekšā, izlūdzoties Dieva svētību gan katedrāles atjaunošanas darbiem, gan arī katra klātesošā vajadzībās.

Šajā reizē tikšanās tika organizēta Liepājas Lutera draudzes namā, kas ir arī Liepājas bīskapa kancelejas un Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda atrašānās vieta. 

Pasākuma norises programma:
Fonda darbības mērķis kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Latvijā, organizējot un atbalstot valsts nozīmes kultūras pieminekļa – Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanu un saglabāšanu.

Adrese: Jelgavas iela 58, Liepāja, LV-3401
Tālr. +371 29486801, +371 63423431
E-pasts: trisvienibasfonds@inbox.lv

Ziedojumu konts:
Swedbank HABALV22   
LV91HABA0551015229804

Plašāka informācija:
www.trisvienibasfonds.lelb.lv