Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=liep_diec_notikumi&fu=read&id=1724

Atskatoties uz Trīsvienības svētkiem Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē

Redaktors
2014.06.28 15:27

15.jūnija rīts iesākās ar Pateicības dievkalpojumu Liepājas Sv.Trīsvienības katedrālē, nesot pateicību Dieva priekšā par katedrāles atjaunošanas darbiem – pamatu nostiprināšanu un jumta renovāciju. Dievkalpojums notika latviešu un vācu valodās, piedaloties viesiem gan no Latvijas, gan Vācijas.

Dievkalpojumu muzikāli papildināja Martinskantorāra koris un orķestris no Sindelfingenas pilsētas Vācijā 120 cilvēku sastāvā. Uz dievkalpojumu tika aicināti gan ziedotāji un atbalstītāji, gan darbu veicēji – ikviens, kurš devis savu pienesumu Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle līdzšinējā atjaunošanas darbā.

Atjaunošanas darbi tiek īstenoti pateicoties Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda finansējumam aktivitātē 3.4.3.3. „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā” ietvaros. Projekta nosaukums „Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles ēkas konstruktīvās noturības saglabāšana un sociālekonomiskā potenciāla paaugstināšana”.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 615 938,68 EUR, ERAF līdzfinansējums – 307 907,74 EUR, pārējo summu draudze nodrošina no saviem līdzekļiem – ziedojumiem.

Pēc dievkalpojuma sekoja sadraudzība katedrāles dārzā – draudze cienāja viesus ar siltu zupu, kafiju un kliņģeri. Draudzīgā gaisotnē un sarunās, pavadot skaistu un saulainu svētdienas pēcpusdienu, priecājoties par kopīgi paveikto darbu.

Trīsvienības svētki noslēdzās ar brīnišķīgu, skaistu un skanīgu Martinskantorāra kora un orķestra koncertu M.Hanke vadībā.

No šīs dienas – 2014.gada Trīsvienības svētkiem Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles vēsturē ierakstītie un pateicības plāksnē iegravētie vārdi skan:

„Es Tevi pielūgšu Tavā svētajā namā, es teikšu Tavu vārdu par Tavu žēlastību un uzticību, …” /Ps 138:2/

Ar Dieva žēlastību un ziedotāju atsaucību Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle ir paglābta no sabrukšanas draudiem. No 2006. līdz 2014.gadam ir veikta izpēte, tehnisko projektu sagatavošana, pamatu pastiprināšana, jumta renovācija un branta sēnes likvidēšana dievnamā. Liepājas diecēze, Liepājas Sv.Trīsvienības ev.lut. draudze un Vācu evaņģēliski – luteriskā baznīca Latvijā pateicas par sniegto atbalstu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai, Valsts Kultūrkapitāla fondam, Rietumu Bankas labdarības fondam, Liepājas pilsētas pašvaldībai, Latvijas evaņģēliski luteriskajai Baznīcai un saņemtajiem ziedojumiem no 69 privātpersonām, 24 juridiskām personām un daudziem anonīmiem ziedotājiem Latvijā un ārvalstīs.

Ticot un cerot, ka pie iesāktā neapstāsimies un ar Dieva žēlastību varēsim īstenot arī nākamos Liepājas Sv.Trīsvienības katedrāles atjaunošanas darbus pie fasādes, torņa fasādes, logu un smilšakmens ieejas portālu restaurācijas!

Skatīt foto attēlu galeriju no svētku norises, fotogrāfs Modris Helds:

http://www.irliepaja.lv/lv/galerijas/irliepaja/dievkalpojums-un-koncerts-par-veiktajiem-remontdarbiem-svtrisvienibas-katedrale/

Pateicībā un sirsnībā,
Kristīne Liepa
Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda vadītāja
‍e-pasts: trisvienibasfonds@inbox.lv, tālr.: 29486801