Šī lapa ir izdrukāta no LELB
Interneta adrese:
http://www.lelb.lv/lv/?ct=baznicas_dienas&fu=read&id=1706

BAZNĪCAS DIENU DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA

Redaktors
2014.05.11 14:54

Reģistrēties dalībai Baznīcas Dienās 2014 var divos veidos: 1) savā draudzē kopīgā Pieteikuma sarakstā un 2) individuāli, reģistrējoties elektroniski interneta vietnē

Reģistrēšanās:

1) savā draudzē

Lūgums draudzēm atbalstīt daudzbērnu ģimeņu iespēju piedalīties Baznīcas Dienās.

2)  individuāli

Jautājumiem e-pasts: baznicasdienas@lelb.lv vai tālr. 29128655.


[*] LELB rekvizīti:

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca
M.Pils iela 4, Rīga, LV-1050
Reģ.Nr. 90000159994
AS “Citadele banka”
Kods PARXLV22
Konta Nr. LV21PARX0000570101013

[†] Atbilstoši Valsts likumdošanā paredzētajam, bērniem vecumā līdz 18 gadiem, jābūt līdzi rakstiskai vecāku atļaujai par piedalīšanos Baznīcas dienās un turklāt jābūt kopā ar pilngadīgu personu, kura par bērnu atbildēs. Īpaši tas attiecas uz laiku pēc plkst. 22:00, kad nepilngadīgas personas nedrīkst bez pilngadīgas personas uzraudzības atrasties uz ielas/ publiskās vietās.

LELB kā pasākuma organizators neuzņemas atbildību par nepilngadīgiem dalībniekiem, par viņiem atbildīgs ir pilngadīgs jauniešu vadītājs vai kāds cits pilngadīgs Baznīcas Dienu dalībnieks no draudzes.