Ziņu arhīvs
< Jūlijs 2008 >
p o t c p s s
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
2021. gada 28. janvāris
Vārda dienas: Kārlis, Spodris

Rīgas Svētā Pētera baznīcai pirmkārt ir jābūt dievnamam

Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca (LELB) uzskata, ka Rīgas Sv. Pētera baznīcai ir jāatgriežas Baznīcas īpašumā. LELB apstiprina gatavību uzņemties rūpes par dievnama uzturēšanu un tajā notiekošo, lai dievnams varētu pilnvērtīgi īstenot savas sakrālās funkcijas, vienlaicīgi nodrošinot turpmāko tūrisma un kultūras dzīves aktivitāšu attīstību.

Rīgas Domes Kultūras, mākslas un reliģijas lietu komitejas 2008. gada 2. jūlija sēdes lēmumu par Sv. Pētera baznīcas īpašumtiesību atstāšanu pašvaldībai LELB vērtē kā nepamatotu, jo Domes deputāti balstījušies vien uz medijos izskanējušām nepatiesām ziņām par Baznīcu, nevis tiesiskuma principiem vai faktiem par līdzšinējo LELB dievnamu apsaimniekošanas pieredzi. LELB norāda arī uz to, ka šobrīd Sv. Pētera baznīcas īpašumu tiesības nav reģistrētas zemesgrāmatā vispār, un tālākajam īpašumu tiesību nostiprināšanas procesam ir jābalstās uz juridiski un vēsturiski pamatotiem pierādījumiem.

LR Augstākās Padomes 1992. gada 12. maija lēmums Par Latvijas Republikas likuma "Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām" spēkā stāšanās kārtību paredzēja, ka Rīgas Doma baznīcas un Sv. Pētera baznīcas tiesiskais statuss un īpašumtiesības tiks noteiktas ar īpašiem likumiem. Abi minētie dievnami visu citu LELB atgriezto dievnamu vidū ieguvuši izņēmuma statusu tādēļ, ka tiem piemīt īpaša nozīme visas valsts līmenī, nevis lai ēkas tiktu nacionalizētas un Baznīcai atņemtas. To pierāda 2005. gadā pieņemtais Rīgas Doma un klostera ansambļa likums, kura rezultātā Baznīca jau trešo gadu aktīvi un rezultatīvi apsaimnieko Rīgas Doma baznīcu. Loģisks turpinājums tam ir šobrīd Saeimā pirmajā lasījumā atbalstītais Rīgas Svētā Pētera baznīcas likums.

Atgriežot Rīgas Sv. Pētera baznīcu tā vēsturiskajai īpašniecei – Latvijas Evaņģēliski luteriskajai Baznīcai, tiktu atjaunots vēsturiskais un tiesiskais taisnīgums un pilnvērtīgi nodrošināts dievnama ēkas kā kulta celtnes statuss. Otrkārt, likumprojekts veicinātu Baznīcas sadarbību ar Rīgas domi pilsētai svarīgu ceremoniju norisēs, treškārt – aktivizētu kultūras dzīvi šajā dievnamā. Tāpat tiktu ne tikai saglabātas, bet būtiski attīstītas šī dievnama kā nozīmīga sakrālā tūrisma objekta funkcijas, atbalstot mūsu valsti apmeklējošo tūristu kvalitatīvas kultūras intereses. Tas kopumā atbilst ne tikai rīdzinieku, bet visas Latvijas iedzīvotāju un vēsturisko dievnama uzturētāju – vācbaltiešu – interesēm.

Gan Rīgas Doma, gan Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles līdzšinējā apsaimniekošana un uzsāktie dievnamu izpētes, projektēšanas un restaurācijas darbi apliecina, ka LELB ir pietiekoši resursi, lai profesionāli un veiksmīgi tiktu galā ar daudzu gadu garumā nepildītiem uzdevumiem šo unikālo vēsturisko celtņu uzturēšanā. Arī abu minēto katedrāļu kultūras dzīve un piesaistīto tūristu plūsma ir piedzīvojušas vērā ņemamu attīstību tieši pēdējo 2–3 gadu laikā, nodrošinot šo dievnamu pieejamību daudz plašākai sabiedrībai nekā iepriekš.

Pilna Baznīcas atbildība par dievnamā notiekošo, tajā skaitā īpašumtiesību jautājuma atrisināšana ir svarīgs priekšnosacījums, lai ilglaicīgi un netraucēti tiktu nodrošinātas Sv. Pētera baznīcas kā dievnama funkcijas. Tikai Baznīca var uzņemties atbildību par to, lai dievnamā nenotiktu aktivitātes, kas nav savienojamas ar kristīgās ticības vērtībām un dievnama sakrālo būtību.

Latvijas Evaņģēliski luteriskā Baznīca atkārtoti apliecina, ka ar 2009. gada 1. janvāri ir gatava uzņemties rūpes gan par Rīgas Sv. Pētera baznīcas ēku, gan par tajā notiekošajām norisēm rīdzinieku un mūsu galvaspilsētas viesu garīgai izaugsmei.

 

 

Ziņa publicēta 2008.07.07 16:27.
 » skatīt visus dienas ierakstus
 » skatīt visus mēneša ierakstus
Pierakstīties ziņām e-pastā
Iesūtīt ziņas redaktoram
 

© 2021 Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca. Visas tiesības aizsargātas.
Mājas lapas izstrāde: MB Studija
Dizains: Graftik »